Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Inscriere mentiuni in Registrul Comertului. Modificare act constitutiv

Inscriere mentiuni in Registrul Comertului. Modificare act constitutiv

  Publicat: 21 Nov 2012       7232 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin incheierea nr.264/18.11.2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI - a Comerciala a fost respinsa ca neintemeiata cererea de interventie formulata de CT V LLC, s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale a SC A H SA si s-a constatat ca aceasta societate nu are calitate de parte, conform articolului 71 alin. 2 din OUG nr. 116/2009.

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


S-a admis cererea de inscriere a mentiunilor in Registrul Comertului conform datelor din Hotararea AGA nr. 1 si 2 din 06.09.2010 ale SC A R SRL, respectiv modificarea actului constitutiv, persoane imputernicite si s-a dispus publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii AGA nr.1 si 2 din 06.09.2010.


Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca:


Analizand exceptia lipsei calitatii procesuale a SC A H SA, se apreciaza ca aceasta nu are calitatea de parte in acceptiunea art.71 alin.2 din OUG nr.116/2009, admitand astfel exceptia lipsei calitatii procesuale a acesteia. Pentru a ajunge la aceasta concluzie Tribunalul a avut in vedere ca legiuitorul a definit ca parte in cazul cererilor de inscriere mentiuni in cadrul carora s-a formulat cerere de interventie societatea comerciala care formuleaza cererea de inscriere . In speta aceasta cerere este formulata de catre SC A R SRL, asa cum reiese din inscrisurile depuse la ORCTB.


Cat priveste cererea de interventie cu care a fost investit, Tribunalul a constatat ca aceasta este neintemeiata si a respins-o pentru urmatoarele argumente:


In speta intervenienta se opune la inregistrarea mentiunii in registrul comertului si deci la efectuarea publicitatii unei hotarari AGA cu motivarea ca acestea au fost adoptate cu nerespectarea dispozitiilor legale si a actului constitutiv de catre asociatul majoritar care detine 70% din partile sociale ale societatii (conform argumentelor expuse anterior). Insa o hotarare AGA este obligatorie, inclusiv pentru asociatul care a votat impotriva, avand in vedere ca Legea nr.31/1990 in art.132 alin.2 da dreptul oricarei persoane interesate (inclusiv asociatului minoritar in cazul nostru) sa atace in justitie cu actiune in anulare hotararea AGA adoptata cu incalcarea dispozitiilor legale sau actul constitutiv in termen de 15 zile de la publicarea hotararii AGA in Monitorul Oficial. In consecinta, scopul efectuarii publicitatii este tocmai acela de a da posibilitatea oricarei persoane interesate sa conteste in justitie o hotarare presupus nelegala. Conform art.133 din lege, asociatul are dreptul, ca pe langa promovarea actiunii in anulare, sa formuleze si cerere de suspendare a executarii respectivei hotarari AGA, context in care poate invoca toate motivele de nelegalitate din cuprinsul cererii de interventie cu care a sesizat instanta in dosarul de fata.


Ca atare, tribunalul a retinut ca argumentele invocate de intervenienta in cuprinsul cererii de interventie nu pot fi analizate in cadrul acesteia, intrucat instantei i se solicita sa verifice legalitatea unor hotarari AGA intr-o procedura diferita de cea prevazuta de art.132 din Legea nr.31/1990 si care excede controlului judecatoresc pe care il poate efectua judecatorul in prezenta cauza. Cu alte cuvinte, in prezenta cauza instanta nu poate analiza decat daca sunt indeplinite conditiile formale prevazute de legiuitor pentru inscrierea mentiunii. Nu are posibilitatea sa analizeze daca hotararea AGA a fost luata cu respectarea dispozitiilor legale, daca aceasta este anulabila sau nu intrucat aceste aspecte nu pot fi avute in vedere de judecator decat in cadrul actiunii in anulare a hotararii AGA. De asemenea, motivele care privesc mandatarea persoanelor care sa depuna cererea de mentiuni tin tot de verificarea legalitatii hotararii AGA, instantei solicitandu-i-se sa verifice daca in convocator sau pe ordinea de zi a fost inclusa si aceasta propunere. Tribunalul a constatat ca cererea de inscriere a mentiunilor la ORCTB de catre SC A R SRL a fost in mod legal formulata de persoana imputernicita in cadrul sedintei AGA, modalitatea in care s-a adoptat aceasta hotarare AGA neputand fi supusa controlului in speta de fata.


Impotriva acestei incheieri a declarat recurs in termenul legal, motivat V LLC care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie, invocand in motivele de recurs ca in mod gresit s-a retinut de instanta de fond ca cererea de interventie formulata in temeiul dispozitiilor articolului 71 din OG nr.116/2009 nu poate avea ca obiect verificarea legalitatii cererii de inscriere mentiuni si a documentelor insotitoare atat sub aspect de fond si decat strict sub aspect formal avand in vedere in primul rand faptul ca OUG nr. 116/2009 nu limiteaza in nici un mod cererea de interventie, iar in al doilea rand faptul ca persoana desemnata, investita sa solutioneze cererea de inregistrare in Registrul Comertului a oricarei modificari a actului constitutiv, este obligata sa exercite un control de legalitate a cererii si actelor insotitoare, atat sub aspect formal, cat si de fond .


Se mentioneaza ca s-a solicitat admiterea cererii de interventie, motivat in esenta de doua argumente principale, respectiv ca modul de adoptare a Hotararii AGA a condus la incalcarea evidenta a unor dispozitii imperative ale actului constitutiv, si ca legiuitorul nu a limitat obiectul cererilor de interventie, instanta putand fi sesizata cu orice fel de aspect de nelegalitate, atat sub aspect formal cat si de fond .


S-a mai invocat de catre recurenta V LLC ca aceasta este asociat minoritar al SC A R SRL, avand o participatie de 30 % din capitalul social, restul de 70% fiind detinut de SC A H SA. In calitatea sa de asociat minoritar, prin cererea promovata, recurenta precizeaza ca intentioneaza sa-si protejeze drepturile aferente calitatii de asociat, care au fost grav prejudiciate prin actele juridice, cu privire la care SC A H SA a solicitat inscrierea in Registrul Comertului .


In cauza s-a formulat intampinare de catre cele doua intimate.


Examinand recursul declarat de V LLC in raport cu actele si lucrarile dosarului, cu motivele de recurs invocate, cu dispozitiile articolului 3041 Cod procedura civila, ale OUG nr.116/2009, ale articolelor 49 si 50 Cod procedura civila si celelalte prevederi legale incidente in speta, Curtea apreciaza ca acesta este nefondat, avand in vedere urmatoarele considerente: la data de 17.09.2010, Tribunalul Bucuresti-Sectia a VI-a Comerciala, a fost sesizat conform articolului 71 alin.1 din OUG nr.116/2009 cu cererea de interventie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 498562/16.09.2010, depusa la cererea de inregistrare a mentiunilor privind modificarea actului constitutiv nr.496257/14.09.2010.


Prin cererea de inregistrare formulata de catre SC A R SRL s-a solicitat modificarea actului constitutiv al societatii in baza hotararii AGOA nr.1 si 2 din 06.09.2010, iar prin cererea de interventie, V LLC a solicitat respingerea cererii de inregistrare a mentiunii in Registrul Comertului.


Intervenienta a solicitat instantei sa constate nelegalitatea hotararii AGA din 06.09.2010 a SC A R SRL, aceasta fiind adoptata cu nerespectarea dispozitiilor articolului 192 din Legea nr. 31/1990, coroborat cu dispozitiile actului constitutiv al societatii.


Curtea retine ca cererea de inscriere mentiuni are nun caracter necontencios, fiindu-i aplicabile dispozitiile articolelor 331-335 Cod procedura civila, prin care instanta verifica indeplinirea conditiilor formale de legalitate actelor faptelor supuse inregistrarii.


Operatiunile de inregistrare in Registrul Comertului sunt facute in scopul asigurarii opozabilitatii, iar intre conditiile de legalitate a caror verificare intra in competenta judecatorului investit cu o cerere de mentiuni nu se incadreaza si cele care vizeaza legalitatea hotararii AGA, a carei inregistrare se solicita prin cererea de mentiuni.


Astfel, instanta de fond a retinut corect ca argumentele invocate de intervenienta in cererea de interventie nu pot fi analizate in cadrul acesteia, motivat de faptul ca s-a solicitat a se verifica de catre instanta legalitatea unor hotarari AGA, intr-o procedura diferita de cea prevazuta de articolul 132 din Legea nr.31/1990 si care excede controlului judecatoresc pe care il poate face instanta, in speta neputandu-se analiza decat daca sunt indeplinite conditiile formale prevazute de lege pentru inscrierea mentiunii.


In cadrul acestei proceduri nu se poate analiza daca hotararea AGA s-a luat sau nu cu respectarea dispozitiilor legale, daca este anulabila sau nu, aspectele putand fi invocate pe calea actiunii in anulare a hotararii AGA, potrivit articolului 132 din Legea nr.31/1990.


A da o alta interpretare, ar conduce la eludarea procedurii de drept comun, in sensul celor mentionate anterior.


In ce priveste criticile aduse de recurenta ca prin decizia articolului 71 din OUG nr.116/2009, legiuitorul nu a limitat in nici un mod obiectul cererilor de interventie, Curtea retine ca acesta se circumscrie cauzei in care intervine, sub toate aspectele, neputandu-se judeca cererea principala, care in speta are ca obiect "inscriere mentiuni", dupa anumite dispozitii legale si reguli procedurale, iar cererea de interventie dupa altele, respectiv intr-o alta procedura .


Formularea unei cereri de interventie nu schimba limitele controlului de legalitate exercitat de instanta, limitat la un control de regularitate sub aspectul indeplinirii conditiilor legale si formale impuse la inregistrare .


Pentru considerentele expuse, in temeiul dispozitiilor articolului 312 alin. 1 Cod procedura civila , Curtea a respins ca nefondat recursul declarat de V LLC.Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.852 din data 12.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Legea 31/1990    Exceptia lipsei calitatii procesuale    AGOA    AGA    Asociat majoritar    OUG 116/2009    Societate comerciala    Registrul Comertului    Act constitutivComentează: Inscriere mentiuni in Registrul Comertului. Modificare act constitutiv
Alte Speţe

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 391/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 250/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 386 alin. (1) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Decizia C.C.R. nr. 832/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor unor dispozitii din Codul de procedura fiscala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea – aspecte de constitutionalitate si echitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Revizuirea hotararilor judecatoresti definitive atunci cand exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in cauza – decizie C.C.R.
Sursa: Irina Maria Diculescu