Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Inscriere mentiuni in Registrul Comertului. Modificare act constitutiv

Inscriere mentiuni in Registrul Comertului. Modificare act constitutiv

  Publicat: 21 Nov 2012       8323 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin incheierea nr.264/18.11.2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI - a Comerciala a fost respinsa ca neintemeiata cererea de interventie formulata de CT V LLC, s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale a SC A H SA si s-a constatat ca aceasta societate nu are calitate de parte, conform articolului 71 alin. 2 din OUG nr. 116/2009.

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


S-a admis cererea de inscriere a mentiunilor in Registrul Comertului conform datelor din Hotararea AGA nr. 1 si 2 din 06.09.2010 ale SC A R SRL, respectiv modificarea actului constitutiv, persoane imputernicite si s-a dispus publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii AGA nr.1 si 2 din 06.09.2010.


Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca:


Analizand exceptia lipsei calitatii procesuale a SC A H SA, se apreciaza ca aceasta nu are calitatea de parte in acceptiunea art.71 alin.2 din OUG nr.116/2009, admitand astfel exceptia lipsei calitatii procesuale a acesteia. Pentru a ajunge la aceasta concluzie Tribunalul a avut in vedere ca legiuitorul a definit ca parte in cazul cererilor de inscriere mentiuni in cadrul carora s-a formulat cerere de interventie societatea comerciala care formuleaza cererea de inscriere . In speta aceasta cerere este formulata de catre SC A R SRL, asa cum reiese din inscrisurile depuse la ORCTB.


Cat priveste cererea de interventie cu care a fost investit, Tribunalul a constatat ca aceasta este neintemeiata si a respins-o pentru urmatoarele argumente:


In speta intervenienta se opune la inregistrarea mentiunii in registrul comertului si deci la efectuarea publicitatii unei hotarari AGA cu motivarea ca acestea au fost adoptate cu nerespectarea dispozitiilor legale si a actului constitutiv de catre asociatul majoritar care detine 70% din partile sociale ale societatii (conform argumentelor expuse anterior). Insa o hotarare AGA este obligatorie, inclusiv pentru asociatul care a votat impotriva, avand in vedere ca Legea nr.31/1990 in art.132 alin.2 da dreptul oricarei persoane interesate (inclusiv asociatului minoritar in cazul nostru) sa atace in justitie cu actiune in anulare hotararea AGA adoptata cu incalcarea dispozitiilor legale sau actul constitutiv in termen de 15 zile de la publicarea hotararii AGA in Monitorul Oficial. In consecinta, scopul efectuarii publicitatii este tocmai acela de a da posibilitatea oricarei persoane interesate sa conteste in justitie o hotarare presupus nelegala. Conform art.133 din lege, asociatul are dreptul, ca pe langa promovarea actiunii in anulare, sa formuleze si cerere de suspendare a executarii respectivei hotarari AGA, context in care poate invoca toate motivele de nelegalitate din cuprinsul cererii de interventie cu care a sesizat instanta in dosarul de fata.


Ca atare, tribunalul a retinut ca argumentele invocate de intervenienta in cuprinsul cererii de interventie nu pot fi analizate in cadrul acesteia, intrucat instantei i se solicita sa verifice legalitatea unor hotarari AGA intr-o procedura diferita de cea prevazuta de art.132 din Legea nr.31/1990 si care excede controlului judecatoresc pe care il poate efectua judecatorul in prezenta cauza. Cu alte cuvinte, in prezenta cauza instanta nu poate analiza decat daca sunt indeplinite conditiile formale prevazute de legiuitor pentru inscrierea mentiunii. Nu are posibilitatea sa analizeze daca hotararea AGA a fost luata cu respectarea dispozitiilor legale, daca aceasta este anulabila sau nu intrucat aceste aspecte nu pot fi avute in vedere de judecator decat in cadrul actiunii in anulare a hotararii AGA. De asemenea, motivele care privesc mandatarea persoanelor care sa depuna cererea de mentiuni tin tot de verificarea legalitatii hotararii AGA, instantei solicitandu-i-se sa verifice daca in convocator sau pe ordinea de zi a fost inclusa si aceasta propunere. Tribunalul a constatat ca cererea de inscriere a mentiunilor la ORCTB de catre SC A R SRL a fost in mod legal formulata de persoana imputernicita in cadrul sedintei AGA, modalitatea in care s-a adoptat aceasta hotarare AGA neputand fi supusa controlului in speta de fata.


Impotriva acestei incheieri a declarat recurs in termenul legal, motivat V LLC care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie, invocand in motivele de recurs ca in mod gresit s-a retinut de instanta de fond ca cererea de interventie formulata in temeiul dispozitiilor articolului 71 din OG nr.116/2009 nu poate avea ca obiect verificarea legalitatii cererii de inscriere mentiuni si a documentelor insotitoare atat sub aspect de fond si decat strict sub aspect formal avand in vedere in primul rand faptul ca OUG nr. 116/2009 nu limiteaza in nici un mod cererea de interventie, iar in al doilea rand faptul ca persoana desemnata, investita sa solutioneze cererea de inregistrare in Registrul Comertului a oricarei modificari a actului constitutiv, este obligata sa exercite un control de legalitate a cererii si actelor insotitoare, atat sub aspect formal, cat si de fond .


Se mentioneaza ca s-a solicitat admiterea cererii de interventie, motivat in esenta de doua argumente principale, respectiv ca modul de adoptare a Hotararii AGA a condus la incalcarea evidenta a unor dispozitii imperative ale actului constitutiv, si ca legiuitorul nu a limitat obiectul cererilor de interventie, instanta putand fi sesizata cu orice fel de aspect de nelegalitate, atat sub aspect formal cat si de fond .


S-a mai invocat de catre recurenta V LLC ca aceasta este asociat minoritar al SC A R SRL, avand o participatie de 30 % din capitalul social, restul de 70% fiind detinut de SC A H SA. In calitatea sa de asociat minoritar, prin cererea promovata, recurenta precizeaza ca intentioneaza sa-si protejeze drepturile aferente calitatii de asociat, care au fost grav prejudiciate prin actele juridice, cu privire la care SC A H SA a solicitat inscrierea in Registrul Comertului .


In cauza s-a formulat intampinare de catre cele doua intimate.


Examinand recursul declarat de V LLC in raport cu actele si lucrarile dosarului, cu motivele de recurs invocate, cu dispozitiile articolului 3041 Cod procedura civila, ale OUG nr.116/2009, ale articolelor 49 si 50 Cod procedura civila si celelalte prevederi legale incidente in speta, Curtea apreciaza ca acesta este nefondat, avand in vedere urmatoarele considerente: la data de 17.09.2010, Tribunalul Bucuresti-Sectia a VI-a Comerciala, a fost sesizat conform articolului 71 alin.1 din OUG nr.116/2009 cu cererea de interventie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 498562/16.09.2010, depusa la cererea de inregistrare a mentiunilor privind modificarea actului constitutiv nr.496257/14.09.2010.


Prin cererea de inregistrare formulata de catre SC A R SRL s-a solicitat modificarea actului constitutiv al societatii in baza hotararii AGOA nr.1 si 2 din 06.09.2010, iar prin cererea de interventie, V LLC a solicitat respingerea cererii de inregistrare a mentiunii in Registrul Comertului.


Intervenienta a solicitat instantei sa constate nelegalitatea hotararii AGA din 06.09.2010 a SC A R SRL, aceasta fiind adoptata cu nerespectarea dispozitiilor articolului 192 din Legea nr. 31/1990, coroborat cu dispozitiile actului constitutiv al societatii.


Curtea retine ca cererea de inscriere mentiuni are nun caracter necontencios, fiindu-i aplicabile dispozitiile articolelor 331-335 Cod procedura civila, prin care instanta verifica indeplinirea conditiilor formale de legalitate actelor faptelor supuse inregistrarii.


Operatiunile de inregistrare in Registrul Comertului sunt facute in scopul asigurarii opozabilitatii, iar intre conditiile de legalitate a caror verificare intra in competenta judecatorului investit cu o cerere de mentiuni nu se incadreaza si cele care vizeaza legalitatea hotararii AGA, a carei inregistrare se solicita prin cererea de mentiuni.


Astfel, instanta de fond a retinut corect ca argumentele invocate de intervenienta in cererea de interventie nu pot fi analizate in cadrul acesteia, motivat de faptul ca s-a solicitat a se verifica de catre instanta legalitatea unor hotarari AGA, intr-o procedura diferita de cea prevazuta de articolul 132 din Legea nr.31/1990 si care excede controlului judecatoresc pe care il poate face instanta, in speta neputandu-se analiza decat daca sunt indeplinite conditiile formale prevazute de lege pentru inscrierea mentiunii.


In cadrul acestei proceduri nu se poate analiza daca hotararea AGA s-a luat sau nu cu respectarea dispozitiilor legale, daca este anulabila sau nu, aspectele putand fi invocate pe calea actiunii in anulare a hotararii AGA, potrivit articolului 132 din Legea nr.31/1990.


A da o alta interpretare, ar conduce la eludarea procedurii de drept comun, in sensul celor mentionate anterior.


In ce priveste criticile aduse de recurenta ca prin decizia articolului 71 din OUG nr.116/2009, legiuitorul nu a limitat in nici un mod obiectul cererilor de interventie, Curtea retine ca acesta se circumscrie cauzei in care intervine, sub toate aspectele, neputandu-se judeca cererea principala, care in speta are ca obiect "inscriere mentiuni", dupa anumite dispozitii legale si reguli procedurale, iar cererea de interventie dupa altele, respectiv intr-o alta procedura .


Formularea unei cereri de interventie nu schimba limitele controlului de legalitate exercitat de instanta, limitat la un control de regularitate sub aspectul indeplinirii conditiilor legale si formale impuse la inregistrare .


Pentru considerentele expuse, in temeiul dispozitiilor articolului 312 alin. 1 Cod procedura civila , Curtea a respins ca nefondat recursul declarat de V LLC.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.852 din data 12.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Legea 31/1990    Exceptia lipsei calitatii procesuale    AGOA    AGA    Asociat majoritar    OUG 116/2009    Societate comerciala    Registrul Comertului    Act constitutiv
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Obligativitatea executarii clauzelor din contractele colective de munca. Instanta de judecata nu se poate abate de la vointa partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5551/2019

Sustinerile angajatorului au valoarea juridica a unei recunoasteri. Prestare muncii in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 62 din data de 14 ianuarie 2020

Solicitarea efectuarii muncii suplimentare din partea angajatorului. Scrisa sau verbala, directa sau indirecta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2494 din data de 21.09.2019

Stabilirea sporului sub limitele legale. Nulitate absoluta a clauzei din contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti – Decizia civila nr. 2731/10.09.2020

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019

Munca suplimentara. Clarificarea si dovedirea aspectelor de fapt si de drept.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3743/2020

Motivarea superficiala sau incompleta constituie o incalcare grava a dreptului partii la un proces echitabil
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiArticole Juridice

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu