din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3410 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

  Publicat: 26 Nov 2009       43277 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 25/11/2009

Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - (1) Inspectia Muncii este organul de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti, prin care se exercita atributii de autoritate de stat in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, asistentei sociale si incluziunii sociale.

(2) Inspectia Muncii este institutie publica, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat .

(3) Toate veniturile aferente activitatilor desfasurate de Inspectia Muncii se fac venituri la bugetul de stat .

(4) In subordinea Inspectiei Muncii se organizeaza si functioneaza, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, inspectorate teritoriale de munca, unitati cu personalitate juridica.

(5) In urma reorganizarii prin reducere de posturi si absorbtia Inspectiei Sociale, care se desfiinteaza, Inspectia Muncii functioneaza cu un numar de 3.571 de posturi, functionari publici si personal contractual.

(6) Repartizarea numarului maxim de posturi, structura organizatorica si statele de functii pentru aparatul propriu al Inspectiei Muncii si pentru inspectoratele teritoriale de munca se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 2. - (1) Inspectia Muncii exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de competenta in unitatile din sectorul public, mixt, privat, la autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoane fizice si juridice si organisme neguvernamentale, precum si la alte categorii de angajatori.

(2) Inspectia Muncii are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligatiilor legale de catre angajatorii prevazuti la alin. (1) in domeniile relatiilor de munca, conditiilor de munca, asistentei sociale si incluziunii sociale, apararii vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor participanti la procesul de munca, in desfasurarea activitatii.CAPITOLUL II
Atributiile Inspectiei MunciiArt. 3. - (1) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii:

A. Atributii generale:

a) controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, asistenta sociala si incluziunea sociala, precum si protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite;

b) coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a celorlalte unitati aflate in subordine;

c) reprezinta Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala cu institutii similare;

d) elaboreaza programele anuale de actiuni si de inspectie pentru implementarea politicii Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in domeniu;

e) elaboreaza metode si proceduri unitare de inspectie;

f) controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de realizare de catre operatorul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare;

g) controleaza respectarea standardelor de calitate in acordarea serviciilor sociale;

h) controleaza modul de stabilire, acordare si administrare a prestatiilor sociale si a altor alocari bugetare in domeniul de competenta;

i) face propuneri de proiecte de acte normative in domeniu;

j) organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului propriu;

k) coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor sociali;

l) realizeaza venituri din prestari de servicii, calculate pe baza de tarife, taxe, comision, si alte venituri obtinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat;

m) solutioneaza, in limita competentelor legale, reclamatiile si sesizarile persoanelor fizice sau juridice;

n) administreaza fondurile bugetare pe care le are la dispozitie, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate in administrare si/sau in folosinta;

o) elaboreaza proiectul anual de buget, pe care il supune aprobarii ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, si asigura exercitiul financiar-contabil al institutiei, in conditiile legii;

p) achizitioneaza centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme, combustibil, echipamente IT, precum si servicii de comunicatii, paza, curatenie si monitorizare, in conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

q) administreaza fondurile alocate prin bugetul aprobat si finanteaza sau cofinanteaza proiecte, programe si investitii din domeniul sau de activitate, in conditiile legii;

r) organizeaza sistemul informatic necesar activitatii proprii si gestioneaza registrele electronice din domeniul de competenta .

B. Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca:

a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;

b) controleaza respectarea clauzelor cuprinse in contractele colective de munca aplicabile si in contractele individuale de munca;

c) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

d) controleaza respectarea principiului egalitatii de tratament;

e) asigura evidenta nationala a muncii prestate in temeiul contractelor individuale de munca;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati Legislative 2009    Monitorul Oficial al Romaniei    Inspectia muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa ´┐Ż principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii ´┐Ż pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior ´┐Ż pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu