Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Gajuri constituite asupra unor sume depuse in cont. Obligativitatea individualizarii contului

Gajuri constituite asupra unor sume depuse in cont. Obligativitatea individualizarii contului

  Publicat: 17 Nov 2010       3170 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Daca bunul afectat garantiei consta intr-o suma de bani depusa intr-un cont bancar, respectivul cont trebuie individualizat in mod distinct, potrivit art. 10 alin. 3 din Legea nr.99/1999 - Titlul VI - Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare

Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Tip de garantie speciala a executarii obligatiilor. Angajamentul pe care o alta persoana decat debitorul si-l asuma fata de creditor de a executa obligatia in ipoteza in care debitorul principal nu o va executa el insusi.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Imprumut monetar acordat, reprezentand avans garantat cu depunerea in gaj a unui colateral.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

Per a contrario, conturile bancare neindividualizate in mod distinct nu sunt afectate de garantia reala mobiliara constituita in favoarea bancii, ci sunt supuse doar dreptului de gaj general al creditorilor chirografari, astfel incat si publicitatea prin Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobile trebuie facuta numai cu privire la conturile individualizate de parti in contractul de gaj.
Inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobile a unei garantii inexistente asupra conturilor si subconturilor viitoare, constituie o fapta juridica ilicita a creditorului garantat insa nu constituie cauza pagubei garantului, constand in imposibilitatea contractarii unor noi imprumuturi, deoarece chiar imprumutatul s-a angajat sa nu deschida alte conturi in afara celor afectate de garantie . Pe de alta parte, prejudiciul nu se poate raporta la contravaloarea unor imprumuturi, pentru ca astfel de sume sunt supuse restituirii, ci eventual prejudiciul ar consta in beneficiul nerealizat prin imposibilitatea incheierii unor alte contracte de imprumut . Astfel nu sunt intrunite cerintele prevazute de lege pentru angajarea raspunderii delictuale.


Prin sentinta nr. 719/26 mai 2009, pronuntata de Tribunalul Olt - Sectia Comerciala, in dosarul nr. 544/104/2009, s-a admis actiunea formulata de reclamanta SC G.M.E. SRL. Parata BCR - ERSTE BANK SA - Sucursala O. a fost obligata sa modifice mentiunile inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare privind gajurile inregistrate sub nr. 2005 - 00001407761908 HIY si 2005 - 00001407911122 GGH, corespunzator contractelor de garantie mobiliara nr. 385/A 2005 si 385/B 2005. Totodata, parata a fost obligata sa plateasca reclamantei daune in valoare de 750 000 lei.
Impotriva sentintei a declarat apel parata.
Pe fond, Curtea retine ca gajul general, ca drept al creditorilor chirografari asupra patrimoniului debitorului lor, este o garantie legala si nu se confunda cu garantia reala mobiliara constituita printr-un contract de gaj, ce confera creditorului garantat un drept prioritar de a-si satisface creanta (art. 9 alin. 2 din Titlul VI - Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare din Legea nr.99/1999), precum si dreptul de a intra in posesie sau de a retine bunul supus garantiei (art. 11).
Altfel spus, asupra conturilor si subconturilor viitoare ale debitorului exista dreptul de gaj general al tuturor creditorilor chirografari, in conformitate cu dispozitiile art. 1718 Cod civil, si numai asupra conturilor RO56 RNCB 3800 0002 2981 000, RO60BRDE290SV09942303900, RO69 RZBR 0000 0600 0608 3088, RO02RNCB3800000229810003 exista garantii reale mobiliare constituite prin contractele de gaj nr. 385/A 2005 si 385/B 2005.
Garantia poate avea ca obiect, potrivit art. 10 alin. 3 din acelasi act normativ, un bun mobil individualizat sau determinat generic ori o universalitate de bunuri mobile. Conform dispozitiilor art. 16 alin. 1, contractul de garantie reala trebuie sa contina o descriere a bunului afectat garantiei. Bunul afectat garantiei poate fi descris prin gen, obiect cu obiect sau prin formula generica "toate bunurile mobile prezente si viitoare". Toate bunurile mobile reprezinta o descriere suficienta. Daca, insa, bunul afectat garantiei consta intr-o suma de bani depusa intr-un cont bancar, respectivul cont trebuie individualizat in mod distinct.
Per a contrario, conturile bancare neindividualizate in mod distinct nu sunt afectate de garantia reala mobiliara constituita in favoarea bancii, ci sunt supuse doar dreptului de gaj general al creditorilor chirografari, astfel incat si publicitatea prin Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobile trebuia facuta numai cu privire la conturile individualizate de parti in cele doua contracte de gaj.
In consecinta, clauza prevazuta de parti in art. 8 alin. 2 din contractele de gaj, conform careia imprumutatul se angajeaza ferm sa deruleze prin conturile si subconturile precizate la pct. 2 (adica cele afectate de garantie), in totalitate, incasarile rezultate din activitati desfasurate in mod curent si sa nu deschida alte conturi curente si/sau subconturi la alte banci pana la stingerea integrala a obligatiilor asumate prin contractul de credit nr. 385/2005, nu echivaleaza cu o garantie generala si distincta asupra conturilor viitoare. Clauza prevede pur si simplu o obligatie asumata de imprumutat de a nu deschide alte conturi si subconturi, a carei eventuala incalcare poate da nastere unei raspunderi contractuale a garantului.
Este neindoielnic faptul ca SC G.M.E. SRL a fost prejudiciata prin aceea ca nu a putut incheia alte contracte de imprumut, dar cauza acestui prejudiciu nu este fapta bancii, ci chiar obligatia sa, asumata prin contractul incheiat cu B.C.R. - SUCURSALA O.
Ca urmare, in speta exista o fapta juridica ilicita a BCR SA - SUCURSALA OLT, constand in inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobile a unei garantii inexistente asupra conturilor si subconturilor viitoare, numai ca nu se poate aprecia ca prin aceasta s-a produs garantului paguba constand in imposibilitatea contractarii unor noi imprumuturi, deoarece chiar imprumutatul s-a angajat sa nu deschida alte conturi in afara celor afectate de garantie, astfel incat nu sunt intrunite cerintele prevazute de lege pentru angajarea raspunderii bancii.
In aceste conditii, Curtea constata ca nu se mai justifica analiza referitoare la indeplinirea cerintelor prevazute de art.112 alin.1 pct.3 sub sanctiunea nulitatii, conform art.133 alin.1 Cod procedura civila.
Oricum, prejudiciul nu se poate raporta la contravaloarea unor imprumuturi, pentru ca astfel de sume nu sunt susceptibile de marire sau intregire a patrimoniului, ci imprumutate si supuse restituirii, iar emiterea de bilete la ordin fara a avea acoperire in disponibilul in cont si consecintele acestei fapte interzise de lege sunt exclusiv imputabile emitentului.
Prin urmare, chiar daca s-ar fi dovedit vinovatia bancii si raportul de cauzalitate dintre fapta sa ilicita si paguba suferita de victima, prejudiciul nu ar consta decat din beneficiul nerealizat prin imposibilitatea incheierii unor alte contracte de imprumut sau a unor contracte referitoare la activitatea sa curenta, de exemplu prin imposibilitatea onorarii unor comenzi. Astfel de pagube ar fi trebuit cerute in mod explicit si, totodata, dovedite.
Fata de considerentele expuse, Curtea va admite apelul si, potrivit art. 296 Cod procedura civila, va schimba in parte sentinta, in sensul ca va respinge capatul de cerere in pretentii ca nefondat.
Se va mentine solutia de admitere a capatului de actiune referitor la modificarea mentiunilor cuprinse in Arhiva Electronica.
Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova - Sectia comerciala - Decizia 36 din 25.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Cont bancar    Gaj    Garantii reale mobiliare    Legea 99/1999    Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobile    Creditori chirografari
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020Articole Juridice

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Utilizarea senzorilor GPS pe masinile de serviciu ale salariatilor
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP