Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Emitere fila CEC fara acoperire. Anulare informatii

Emitere fila CEC fara acoperire. Anulare informatii

  Publicat: 20 Nov 2012       4569 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Prin cererea, inregistrata sub nr.25387/3/2010, pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta SC D SA, a chemat in judecata BCR, SU, solicitand in contradictoriu cu aceasta anularea informatiilor privind incidentele de plati inregistrate in FNIP si in FNPR, radierea inscrierii societatii la Centrala Incidentelor de Plati.

Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Denuntarea unui inscris ca fiind un fals.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Document cu forma speciala, exprimat intr-o anumita moneda, utilizat in efectuarea operatiunilor de plati prin intermediul bancilor.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Un instrument care permite titularului sau sa efectueze urmatoarele tipuri de operatiuni:
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Datoria persoanei creditate.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
1. Datoria persoanei creditate.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Arhaism utilizat pentru a desemna pe oricare din partile unui contract in raport cu cealalta parte contractanta.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


In motivarea cererii s-a aratat ca la data de 18.05.2010, reclamanta a fost incunostiintata de catre BCR - SU primea spre decontare a filei CEC RNCB1BA nr.0281083 neonorata la plata pentru lipsa de disponibil, la aceeasi data reclamanta procedand la achitarea sumei cu O.P.10/18.05.2010.


Prin adresa nr.92/19.05.2010 reclamanta a solicitat expres BCR - SU sa respinga la decontare fila CEC intrucat suma pentru care a fost emisa a fost deja achitata, impunandu-se evitarea unei duble plati.


Parata a refuzat anularea inregistrarii comunicand reclamantei ca aceasta masura nu poate fi efectuata decat in temeiul unei hotarari judecatoresti.


In drept au fost invocate dispozitiile art.36-39 din Regulamentul nr.1/23.02.2001 privind organizarea si functionarea BNR a CIP.


Prin intampinarea, formulata la 21.09.2010, BCR SA a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a sucursalei raportat la dispozitiile art.43 alin.3 Legea 31/1990, potrivit carora sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor.


Pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.


S-a sustinut ca raporturile juridice existente intre emitentul instrumentelor de plata si posesorul acestuia nu privesc banca, aceasta neavand calitatea de a solicita radierea incidentului de plata decat in situatia in care ar fi omis o eroare de natura celei prevazute de art.39 alin.2 din regulament, situatie in care se rectifica inscrierea .


Prin sentinta comerciala nr.10066/26.10.2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, a fost respinsa cererea ca neintemeiata.


Pentru a dispune astfel, instanta a apreciat ca achitarea sumei datorate debitoarei CET Brasov prin alt mijloc de plata anterior, datei platii dispuse prin fila CEC este irelevanta si nu atrage nelegalitatea inscrierii incidentului la plata in Centrala Incidentelor de Plati, prin aceasta masura urmarindu-se notificarea emiterii unui instrument de plata fara acoperire.


In conditiile in care reclamanta, la scadenta filei CEC nu a avut disponibil in cont, in mod justificat banca, cu respectarea dispozitiilor din Regulamentul nr.1/2001 al BNR a sesizat incidentul la plata .


Impotriva sentintei a formulat apel, in termen legal reclamanta, la scadenta filei CEC nu a avut disponibil in cont, in mod justificat banca, cu respectarea dispozitiilor din Regulamentul nr.1/2001 al BNR a sesizat incidentul la plata .


Impotriva acestei sentinte a formulat apel, in termen legal reclamanta SC D SA, pentru motive de nelegalitate si netemeinicie.


In esenta au fost reluate sustinerile formulate in cererea introductiva, referitoare la introducerea la plata a filei CEC de catre angajatii BCR abuziv, cu nerespectarea solicitarii creditoarei de respingere la decontare ca urmare a achitarii contravalorii prin ordin de plata, masura ce se impunea pentru evitarea efectuarii unei duble plati.


S-a invederat ca BCR - SU a incunostiintat reclamanta la 18.05.2010, ca in data de 19.05.2010 s-a primit spre decontare fila CEC seria RNCB1BA nr.0281083, pentru care nu exista disponibil in cont, suma datorata fiind achitata cu OP in cursul zilei de 18.05.2010.


In raport cu acestea, in mod ilegal si abuziv parata a demarat formalitatile de inscriere a societatii in CIP in cursul zilei de 19.05.2010.


Au fost invocate si cele cuprinse in adresa nr.112/8.06.2010 emisa de BNR, din cuprinsul careia rezulta ca executarea voluntara a obligatiei, indifderent de obiectul ei, are ca efect stingerea acesteia si subsecvent, raportul juridic care a generat-o; efectuarea platii prin ordin de plata fiind calificata drept act juridic efectuat cu intentia de a executa o obligatie .


Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea apreciaza apelul nefondat urmannd a-l respinge pentru urmatoarele considerente:


In conformitate cu dispozitiile Regulamentului BNR nr.1/2001, incidentul de plata consta in neindeplinirea de catre o persoana intocmai si la timp a obligatiilor asumate, inaintea sau in timpul procesului de decontare a unui instrument de plata .


Incidentul la plata se aduce la cunostinta Centralei Incidentelor de Plati in scopul apararii interesului public de catre institutiile de credit .


In speta incidentul la plata se circumscrie dispozitiilor art.2 alin.1 lit.b din Regulamentul nr.1/2001 al BNR, ziua refuzului la plata fiind socotita ziua in care instrumentul ajunge la unitatea platitoare si este refuzat.


Din cuprinsul adresei nr.5520/20.05.2010, fila 10 dosar fond a rezultat ca SC D SA nu a asigurat disponibilul necesar pentru acoperirea popririi AFP Bucuresti nr.5039567/7.04.2010 in valoare de 2.070.305 lei si contravaloarea cecului seria RNCBIBA nr.0281083, acesta potrivit inscrisului fila 6 dosar fond, fiind emis la 15.05.2010, scadent de indata pentru ca partile nu au prevazut termen, cu data prezentarii 17.05.2010, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului BNR nr.1/2001 institutia bancara fiind obligata sa transmita la CIP cerere de inscriere pentru toate instrumentele de debit refuzate.


Rezulta, deci ca inscrierea s-a dispus nu numai in considerarea cecului emis fara disponibil in cont ci si a popririi instituite in temeiul unui titlu executoriu emis pentru creante bugetare, calificat instrument de debit.


De altfel, reclamanta nu a contestat faptul emiterii unui cec fara acoperire, ci a sustinut nelegalitatea masurii ca urmare a ignorarii ordinului de retragere a cecului de la plata, intrucat debitul fusese achitat printr-un alt instrument de plata, respectiv prin ordin de plati.


Plata efectuata printr-o alta modalitate de catre debitor nu are inraurire decat fata de raportul contractual stabilit cu creditorul, asupra cecului odata emis si inmanat creditorului, trasul nemaiavand dreptul de a dispune.


Deoarece cecul prin care se ordona plata nu comporta conditie suspensiva sau conditie rezolutorie, de natura a afecta increderea purtatorului in calitatea cecului, trasul nu mai poate reveni asupra acestuia si nu il poate retrage inainte de a fi trecut termenul de prezentare.


Or, cecul a fost prezentat de beneficiar la termenul stipulat, cand trasul a constatat lipsa disponibilului astfel ca cererii de retragere nu i s-a dat curs.


Emiterea cecului, ca instrument de plata, presupune in mod esential existenta disponibilului banesc, incorporand o obligatie abstracta de a plati neconditionat suma de bani mentionata.


Fiind un titlu de valoare, cecul produce efecte juridice independent de raportul juridic fundamental.


Este astfel, fara relevanta pentru cauza dedusa judecatii indeplinirea obligatiei de plata fata de cocontractant printr-un alt instrument de plata, asa cum s-a mentionat si in adresa nr.112/8.06.2010 emisa de BNR, aceasta stingand doar raportul obligational fata de creditorul beneficiar .


Riscul emiterii in continuare de cecuri, cu incalcarea art.3 alin.2 din Legea 59/1934, fara acoperire, disponibilul banesc trebuind sa existe prealabil emiterii titlului si sa aibe cel putin valoarea cecului este preintampinat prin notificarea incidentului CIP.


A apreciat ca in mod corect prima instanta a retinut legalitatea masurii dispuse de catre institutia bancara cu respectarea art.3 din Regulamentul BNR nr.1/2001.


In consecinta, in temeiul art.296 C.pr.civ. a respins apelul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 211 din data 19.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Centrala Incidentelor de Plati    Poprire    Cocontractant    Creditor beneficiar    Titlu executoriu    Creanta bugetara    Instrument de plata    BCR    Act juridic    Raport juridic    Fila CEC    Legea 31/1990    Dubla plata    Creditor    Debitor    Conditie suspensiva    Conditie rezolutorie    Exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a sucursalei
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu