Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

  Publicat: 16 Mar 2009       88799 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350/ 19 aprilie 2006

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Opera legislativa, care are ca scop redactarea intr-o conceptie unitara
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
In sensul Codului vamal sunt considerate marfuri romanesti:
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

(3) Cand solicitarea este formulata in scris, decizia se adopta in cadrul termenului legal, calculat de la data la care cererea este primita de autoritatea vamala si se comunica in scris solicitantului. Termenul prevazut poate fi depasit cand autoritatea vamala se afla in imposibilitatea de a-l respecta. Intr-o astfel de situatie, autoritatea vamala informeaza solicitantul, anterior expirarii termenului, asupra motivelor care justifica depasirea termenului, precum si cu noul termen apreciat ca fiind necesar pentru adoptarea deciziei.
(4) Deciziile adoptate de autoritatea vamala in scris trebuie sa mentioneze motivele pe care se intemeiaza si sa faca trimitere la dreptul de introducere a unei actiuni prevazute in prezentul cod.

Art. 34
Cu exceptia cazurilor prevazute de lege, deciziile autoritatii vamale sunt puse in aplicare de la data adoptarii.

Art. 35
(1) O decizie favorabila persoanei interesate se anuleaza cand a fost luata pe baza unor informatii eronate sau incomplete si daca solicitantul a stiut sau ar fi trebuit sa stie ca informatiile erau eronate sau incomplete si aceasta decizie nu ar fi fost luata daca informatiile ar fi fost corecte si complete.
(2) Anularea se comunica de autoritatea vamala persoanei careia i s-a adresat si produce efecte de la data adoptarii deciziei anulate.

Art. 36
(1) Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile ulterioare, o decizie favorabila persoanei interesate este revocata sau modificata cand, in alte cazuri decat cele mentionate la Art. 35, nu au fost sau nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii prevazute pentru emiterea acesteia.
(2) O decizie favorabila persoanei interesate poate fi revocata si cand persoana careia ii este adresata nu indeplineste o obligatie care ii revine prin aceasta decizie .
(3) Revocarea sau modificarea deciziei se comunica persoanei careia i se adreseaza si produce efecte de la data aducerii la cunostinta. In cazuri exceptionale cand interesele legitime ale persoanei o cer, autoritatea vamala poate amana data aplicarii revocarii sau modificarii. Cazurile exceptionale se vor detalia in Regulamentul vamal.

Sectiunea 4 - InformatiiArt. 37
(1) Persoanele interesate au dreptul sa solicite autoritatii vamale, in scris, informatii privind aplicarea reglementarilor vamale. O astfel de solicitare poate fi refuzata daca aceasta nu are legatura cu o operatiune de import sau export ce urmeaza a fi realizata.
(2) La cerere se anexeaza, daca este cazul, documentatia cuprinzand principalele caracteristici tehnice si comerciale ale marfurilor care fac obiectul tranzactiei, precum si analizele de laborator.
(3) Informatiile sunt furnizate gratuit solicitantului. Cand apar costuri speciale pentru autoritatea vamala, mai ales ca rezultat al analizelor si expertizelor efectuate asupra marfurilor sau al returnarii acestora, cheltuielile corespunzatoare vor fi facturate solicitantului.

Art. 38
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor emite informatii tarifare obligatorii sau informatii obligatorii in materie de origine, la solicitarea scrisa a persoanei interesate, conform regulamentului vamal.
(2) Informatiile prevazute la alin.(1) obliga autoritatea vamala in fata solicitantului numai in privinta clasificarii tarifare a marfurilor sau pentru determinarea originii marfurilor. Informatiile obliga autoritatea vamala doar pentru marfurile care sunt vamuite dupa data la care au fost furnizate informatiile.
(3) Titularul informatiei tarifare obligatorii trebuie sa faca dovada ca marfurile declarate sunt conforme in toate privintele cu cele descrise in informatia obligatorie.
(4) Titularul unei informatii obligatorii in materie de origine trebuie sa faca dovada ca marfurile declarate si circumstantele care au dus la determinarea originii sunt conforme in toate privintele cu cele descrise in informatia obligatorie.

Art. 39
(1) O informatie tarifara obligatorie este valabila pentru o perioada de 6 ani de la data emiterii, iar cea in materie de origine pentru o perioada de 3 ani. Prin exceptie de la prevederile Art. 35, informatia obligatorie se anuleaza de autoritatea vamala daca s-a bazat pe informatii eronate sau incomplete furnizate de solicitant.
(2) Informatia tarifara obligatorie inceteaza sa mai fie valabila:
a) ca urmare a adoptarii unei reglementari cu ale carei prevederi informatia nu mai este conforma;
b) ca urmare a unei modificari a Notelor explicative la Nomenclatura Combinata sau ca urmare a unui aviz de clasificare ori a unei modificari a Notelor explicative la Nomenclatura sistemului armonizat de descriere si codificare a marfurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei;
c) cand este modificata sau revocata conform Art. 36, cu conditia ca titularul sa fie instiintat cu privire la aceasta.
(3) Informatia obligatorie in materie de origine inceteaza sa mai fie valabila:
a) ca urmare a adoptarii unei reglementari sau incheierii de catre Romania a unui acord cu ale caror prevederi informatia obligatorie nu mai este conforma;
b) cand devine incompatibila cu regulile de origine prevazute in legislatia in vigoare;
c) cand este modificata sau revocata conform Art. 36, cu conditia ca titularul sa fie instiintat cu privire la aceasta.
(4) Dispozitiile alin.(2) lit.a) si b), alin.(3) lit.a) si b) se aplica de la data intrarii in vigoare a actelor mentionate, iar cele de la alin. (2) lit.c) si alin.(3) lit.c) de la data instiintarii.
(5) Titularul unei informatii obligatorii care a incetat sa mai fie valabila, conform alin.(2) lit.b) si c) sau alin. (3) lit.b) si c), poate sa se foloseasca in continuare de aceasta informatie in scopul stabilirii drepturilor de import, a drepturilor de export, precum si a altor drepturi pe o durata de 6 luni, in situatia in care a avut incheiate contracte ferme pentru cumpararea sau vanzarea marfurilor, pe baza informatiei obligatorii inainte ca incetarea valabilitatii sa se fi produs. In cazul produselor pentru care se prezinta un certificat de import sau de export in timpul indeplinirii formalitatilor vamale, termenul de 6 luni se inlocuieste cu perioada de valabilitate a certificatului.
(6) Aplicarea dispozitiilor cuprinse in informatiile obligatorii are efect asupra determinarii drepturilor de import sau export si asupra modului de utilizare a certificatelor de import sau export prezentate cu ocazia declararii marfurilor in vama, cu conditia ca certificatul de import sau export sa fi fost eliberat in baza informatiilor obligatorii.

Sectiunea 5 - Alte dispozitiiArt. 40
(1) Autoritatea vamala poate sa efectueze, potrivit legii, toate controalele pe care le considera necesare pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari, precum si stationarea marfurilor care nu au statut de marfuri romanesti.
(2) Controlul vamal, altul decat cel inopinat, se bazeaza pe o analiza de risc ce utilizeaza procedee informatice in scopul de a determina si cuantifica riscurile si de a elabora masurile necesare evaluarii acestora, pe baza unor criterii stabilite de autoritatea vamala si, daca este cazul, a unor criterii stabilite la nivel international. Pentru punerea in practica a masurilor de gestionare a riscurilor, autoritatea vamala utilizeaza un sistem electronic corespunzator.
(3) Cand controlul este efectuat de catre alta autoritate, acesta se desfasoara sub coordonarea autoritatii vamale si, in masura posibilului, in acelasi moment si in acelasi loc.
(4) In cadrul controlului, autoritatea vamala si alte autoritati competente pot schimba intre ele datele primite in legatura cu intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari, precum si cu stationarea marfurilor care nu au statut de marfuri romanesti, daca este necesar in scopul diminuarii riscului.

Afişează Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Vamal

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut