din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5433 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

  Publicat: 24 Jul 2019       7294 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716 din 10.07.2019 a fost publicat in Monitorul nr. 3 din 24.07.2019.

Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala

a) casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;
b) nasterea unui copil - 5 zile lucratoare + 10 zile lucratoare, daca a urmat un curs de puericultura;
c) casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
d) decesul sotului/sotiei, socrului/soacrei, copilului, parintilor, bunicilor, fratilor, surorilor salariatului sau al altor persoane aflate in intretinere - 5 zile lucratoare;
e) schimbarea locului de munca, insotita de schimbarea domiciliului/resedintei - 5 zile lucratoare;
f) schimbarea domiciliului - 3 zile lucratoare;
g) ingrijirea sanatatii copilului - 1 zi lucratoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucratoare (pentru familiile cu 3 sau mai multi copii), conform Legii 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului;
h) donarea de sange - 2 zile lucratoare.
(2) In situatiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in perioada efectuarii concediului de odihna, acesta se suspenda si va continua dupa efectuarea zilelor libere platite.
(3) Personalul din invatamantul superior are dreptul, pentru rezolvarea unor situatii personale, la 5 zile libere platite/an universitar pe baza reorganizarii activitatilor sau prin inlocuirea colegiala.
(4) Ziua libera prevazuta la alin. (1) lit. g) se acorda la cererea unuia dintre parinti/reprezentanti legali ai copilului, justificata ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care sa rezulte controlul medical efectuat; cererea se depune cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic si este insotita de o declaratie pe propria raspundere ca, in anul respectiv, celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita. In situatia producerii unui eveniment medical neprevazut, parintele are obligatia de a prezenta actele medicale doveditoare in termen de 3 zile lucratoare de la data producerii evenimentului.

Articolul 29
(1) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la 30 de zile lucratoare concediu fara plata, acordate de catre conducatorul institutiei/unitatii prevazute in Anexa nr. 2 ; aceste concedii nu afecteaza vechimea in invatamant.
(2) Salariatii care urmeaza, completeaza, isi finalizeaza studiile, precum si cei care se prezinta la concursul pentru ocuparea unui post sau functie in invatamant au dreptul la concedii fara plata, pentru pregatirea examenelor sau a concursului, a caror durata insumata nu poate depasi 90 de zile lucratoare pe an calendaristic; aceste concedii reprezinta vechime in munca .
(3) Salariatii beneficiaza si de alte concedii fara plata, pe durate determinate, stabilite prin acordul partilor.
(4) Numarul absentelor nemotivate care atrag desfacerea disciplinara a contractului individual de munca se stabileste prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate .

Articolul 30
(1) Pe langa concediul paternal prevazut la art. 28 alin. (1) lit. b) din prezentul contract, tatal are dreptul la un concediu de cel putin o luna, din perioada totala a concediului, pentru cresterea copilului, in conformitate cu dispozitiile art. 11 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. De acest drept beneficiaza si mama, in situatia in care tatal este beneficiarul concediului pentru cresterea copilului.
(2) In cazul decesului parintelui aflat in concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului, celalalt parinte, la cererea sa, beneficiaza de concediul ramas neutilizat la data decesului.

Articolul 31
In urma desfiintarii unui post sau a unui program de studii si dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de legislatia in vigoare pentru reintegrarea, in institutia de invatamant superior sau cercetare, a personalului ramas fara norma de baza, angajatorul are obligatia de a pune in aplicare prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 32
Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale de pensionare in timpul anului universitar si pentru care nu s-a aprobat mentinerea in functie ca titular, peste varsta de pensionare, se pensioneaza la data incheierii anului universitar, la solicitarea acestora si in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL IV
Salarizarea si alte drepturi salariale

Articolul 33
(1) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani .
(2) Salarizarea personalului din invatamantul superior se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. In scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi banesti prevazute de legislatia in vigoare si de prezentul Contract Colectiv de Munca, partile contractante vor stabili fondurile si vor identifica sursele de finantare, inainte de adoptarea Legii bugetului de stat, precum si in vederea modificarii ulterioare a acesteia.
(3) Ministerul Educatiei Nationale intreprinde demersurile necesare pentru salarizarea la timp a intregului personal din toate unitatile si institutiile aflate in subordinea sa.
(4) Salariul brut cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, premiile, precum si alte drepturi banesti corespunzatoare fiecarei categorii de personal, conform Legii nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.
(6) In vederea executarii obligatiilor prevazute la alin. (5), angajatorul va inmana lunar, in mod individual, un document din care sa reiasa drepturile salariale cuvenite pe luna respectiva si modalitatea de calcul la acestora.
(7) In proiectul de buget, respectiv fila de buget a fiecarei unitati prevazute in Anexa nr. 2, se vor evidentia sumele necesare platii drepturilor banesti care se cuvin personalului acesteia. Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 2 sunt obligate sa calculeze si sa transmita ordonatorilor principali de credite sumele necesare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, potrivit legii.
(8) a) Drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc lunar, pana la data de 14 a lunii in curs, pentru luna precedenta, inaintea oricaror alte obligatii ale unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul contract .
b) Persoanele care se fac vinovate de intarzierea platii drepturilor banesti cu mai mult de 3 zile lucratoare, precum si cele care refuza sa calculeze sumele stabilite prin hotarari judecatoresti definitive raspund disciplinar, potrivit legislatiei in vigoare.

Articolul 34
(1) Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade/trepte, gradatii si transe de vechime in invatamant.
(2) Fiecarei functii, fiecarui grad/treapta profesionala ii corespund 5 gradatii, corespunzatoare transelor de vechime in munca . Transele de vechime in munca se calculeaza conform art. 10, completat cu art. 38 (7), din L. 153/2017.
(3) Pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, salariul de baza se determina prin aplicarea art. 39. (1) si (2) din L. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pentru functiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesionala nu mai apare in Anexa la L. 153/2017, salariul de baza se va stabili la gradatia corespunzatoare vechimii in munca de la gradul/treapta profesionala imediat superior/superioara functiei pe care era incadrata persoana .
(5) In salariul de baza pentru functiile de conducere atat la gradul I, cat si la gradul II, este inclusa gradatia aferenta transei de vechime in munca si indemnizatia de conducere, la nivel maxim, conform L. 153/2017, art. 19, capitolul 2, sectiunea 2, in raport cu responsabilitatea, complexitatea si impactul deciziilor impuse de atributiile corespunzatoare activitatii desfasurate.

Articolul 35
(1) Personalul didactic din invatamant beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul institutiilor de nivel superior si bibliotecilor centrale universitare si reprezinta o crestere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.
(2) Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit se elaboreaza de catre Senatele universitare pentru institutiile de invatamant superior si de catre Ministerul Educatiei Nationale pentru bibliotecile centrale universitare.
(3) Pentru personalul didactic de predare, care nu beneficiaza de gradatia de merit prevazuta la alin. (1), se acorda, prin concurs, un spor de performanta academica. Acest spor se acorda pentru un numar de pana la 15% din posturile didactice de predare existente la nivelul institutiei de invatamant superior si reprezinta 10% din salariul de baza detinut. Sporul de performanta academica se atribuie pe o perioada de un an. Numarul de beneficiari, metodologia si criteriile de acordare a sporului de performanta academica se elaboreaza de catre Senatele universitare si se va plati exclusiv din venituri proprii.
(4) Pentru personalul (didactic auxiliar, de cercetare si nedidactic) angajat, Consiliul de Administratie poate stabili salarii diferentiate, cu o crestere de pana la 30% a salariului de baza detinut, in functie de specificul activitatii desfasurate si de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plati exclusiv din venituri proprii (conform Anexei nr. I, Familia ocupationala de functii bugetare "INVATAMANT", L nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, conform prevederilor legale).
(5) In cazul in care unele drepturi salariale sunt stabilite prin lege intre limite minime si maxime, drepturile salariale concrete se determina prin negocieri colective in Comisia paritara a fiecarei institutii si unitati prevazute in Anexa nr. 2, care se vor aproba de catre Senatul universitatii pentru unitatile de invatamant superior, iar in cazul institutiilor aflate in subordinea Ministerului Educatiei Nationale de catre Consiliile de Administratie.
(6) Pentru personalul din unitatile prevazute in Anexa nr. 2 se poate acorda, din fonduri proprii, o prima de instalare, conform prevederilor legale specifice.
(7) Partile contractante convin ca personalul din unitatile prevazute in Anexa nr. 2 sa beneficieze, in conditiile legii, de un fond de cercetare pentru excelenta academica, din venituri proprii, prin care sa se deconteze cheltuielile:
- de participare la conferinte stiintifice nationale sau internationale, la care comunicarile sunt publicate in volume indexate Web of Science (WOS) sau in baze de date internationale (BDI);

Afişează Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Contract colectiv de munca    Contract la nivel de unitati    Sector de activitate    Invatamant superior    Ministerul Muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati