din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5351 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

  Publicat: 24 Jul 2019       7293 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716 din 10.07.2019 a fost publicat in Monitorul nr. 3 din 24.07.2019.

Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Denumire data monedei unice europene.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Denumire data monedei unice europene.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada

- de editare a cursurilor si cartilor de specialitate in edituri recunoscute CNCS si internationale;
- de deplasare, participare si/sau organizare a concursurilor studentesti la nivel national, regional si international;
- de publicare a studiilor in reviste indexate WOS si de depunere a proiectelor, considerate eligibile, in calitate de director, conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 36
(1) Personalul care detine titlul stiintific de doctor in domeniul in care isi desfasoara activitatea beneficiaza, doar la functia de baza, de prevederile art. 14, coroborat cu art. 39 (3) din L. 153/2017.
(2) Personalul didactic de predare poate primi un spor pentru conducatorii de doctorat de pana la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de baza (conform Anexei nr. I, Familia ocupationala de functii bugetare "INVATAMANT", L. 153/2017).
(3) Pentru personalul didactic de predare din invatamant se acorda un spor de suprasolicitare neuropsihica de 10% din salariul de baza, conform Anexei nr. I, Familia ocupationala de functii bugetare "INVATAMANT", L. 153/2017.
(4) Tichete de cresa, in situatia in care acestea sunt reglementate prin acte normative specifice.
(5) Pentru activitatea desfasurata de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat, in cadrul programului normal de lucru se acorda un spor de 15% din salariul de baza, conform L. 153/2017, art. 22, capitolul 2, sectiunea 3, pe baza unor documente justificative. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor sunt stabilite de legile in vigoare.
(6)(a) Unitatile prevazute in Anexa nr. 2 pot acorda lunar premii de excelenta pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea didactica si de cercetare, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza, aferente personalului prevazut in statul de functii, sub conditia incadrarii in fondurile aprobate prin buget .
(b) Premiile de excelenta se pot acorda, in cursul anului, personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite, a participat la activitati cu caracter deosebit, a efectuat lucrari cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depaseste in mod semnificativ volumul optim de activitate, in raport de complexitatea sarcinilor, tinandu-se seama de evaluarea criteriilor prevazute la art. 8, L. 153/2017. Sumele neutilizate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(c) Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depasi, anual, doua salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata si se stabilesc de catre Comisiile paritare din unitatile prevazute in Anexa nr. 2, in limita sumelor aprobate in buget cu aceasta destinatie, in conditiile legii, avandu-se in vedere elementele prevazute la alin. (2), cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizatii sindicale.
(7) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 2 acorda, la functia de baza, o singura indemnizatie de vacanta, dupa caz, sub forma de vouchere, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018, art. 1 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul voucherelor de vacanta acordate in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 8/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.
(8) Personalului angajat care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul i se poate acorda un ajutor financiar de decontare a cheltuielilor de transport, conform prevederilor L. 1/2011 si ale Regulamentului negociat in Comisiile paritare din unitatile/institutiile prevazute in Anexa 2, ajutor neimpozabil, asa cum prevede L. 227/2015, art. 76, cu completarile ulterioare.
(9) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 2 pot acorda, pentru toate categoriile de personal, din venituri proprii, prin hotarari ale Consiliului de Administratie, ajutoare de inmormantare, ajutoare pentru bolile grave si incurabile, ajutoare pentru dispozitive medicale, ajutoare pentru nastere, ajutoare pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoare neimpozabile conform L. 1/2011 si L. 227/2015, art. 76, cu completarile ulterioare.
(10) Salariatii care se pensioneaza, avand vechime in ramura invatamant superior mai mare de 10 ani, vor primi o diploma de fidelitate pentru intreaga activitate desfasurata in invatamant, cu mentiuni personalizate, care se inmaneaza in prezenta salariatilor din unitate .
(11) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 2 asigura resursa umana pentru a calcula si a depune:
(a) Contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de catre angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana .
(b) Primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro.

Articolul 37
(1) Personalul didactic delegat din unitatile prevazute in Anexa nr. 2, care insoteste studenti in competitii regionale, nationale si internationale beneficiaza de gratuitate privind transportul, cazarea si diurna, conform prevederilor legale. Decontarea acestor sume de catre angajator se realizeaza conform legii.
(2) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare si nedidactic aflat in activitate sau pensionat dupa cel putin 10 ani de activitate pot fi scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si pot beneficia de gratuitate la cazarea in camine si internate, la propunerea Consiliilor de Administratie si cu aprobarea Senatelor din unitatile prevazute in Anexa nr. 2.
(3) Intregul personal din unitatile prevazute in Anexa nr. 2, precum si copiii acestora pot fi scutiti de plata taxelor percepute pentru arhivarea actelor de studii si a altor documente personale, precum si de acces in bibliotecile din sistemul Ministerului Educatiei Nationale, la propunerea Consiliilor de Administratie si cu aprobarea Senatelor din unitatile prevazute in Anexa nr. 2.
(4) Pot beneficia de toate drepturile stipulate in alin. (2) si (3) si copiii orfani de unul sau de ambii parinti, care au avut activitate in sistemul de invatamant superior sau in bibliotecile centrale universitare, a caror activitate principala se incadreaza in sectorul invatamant superior, subordonate Ministerului Educatiei Nationale.
(5) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare si nedidactic aflat in activitate pot beneficia de o reducere din taxa de scolarizare. Cuantumul reducerii este propus de catre sindicatele din institutiile din Anexa 2, avizat de Consiliile de Administratie si aprobat de Senatele universitare. Reducerea se poate mentine pe toata perioada de scolarizare, in conditiile in care parintele isi mentine calitatea de angajat al institutiei in care se face scolarizarea, iar la inceputul fiecarui an universitar copilul a promovat toate examenele.
(6) Institutiile si unitatile prevazute in Anexa nr. 2 pot sprijini sindicatele reprezentative/afiliate pentru organizarea unor evenimente, cum ar fi: Ziua Femeii, Ziua Barbatului, 1 Iunie, Craciunul si Anul Nou etc., prin acordarea unor ajutoare sociale din venituri proprii.

CAPITOLUL V
Sanatatea si securitatea in munca

Articolul 38
(1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare, in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca .
(2) Partile sunt de acord ca nicio masura de protectie a lucratorilor in procesul muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de catre salariati si angajatori.
(3) Institutiile si unitatile prevazute la Anexa nr. 2 vor asigura, pe cheltuiala lor, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de sanatate si securitate in munca .
(4) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele privind sanatatea si securitatea in munca, pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte in procesul muncii.
(5) In cazul in care, in procesul muncii, intervin schimbari care impun aplicarea unor noi norme de sanatate si securitate in munca, salariatii vor fi instruiti in conformitate cu noile norme.

Articolul 39
(1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca in care exista conditii normale, deosebite si speciale, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Locurile de munca in care exista conditii deosebite sunt stabilite in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1014/2015 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Locurile de munca in care exista conditii speciale sunt stabilite in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1284/2015 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in care exista conditii speciale prevazute de art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform regulamentului in vigoare.

Articolul 40
(1) Institutiile si unitatile prevazute la Anexa nr. 2, impreuna cu sindicatele afiliate la F.N.S. Alma Mater vor nominaliza locurile de munca, in vederea incadrarii acestora in locuri de munca cu conditii deosebite si speciale, in conditiile legii.
(2) Angajatorul, impreuna cu sindicatele afiliate la F.N.S. Alma Mater din institutiile si unitatile prevazute in Anexa nr. 2 vor efectua evaluarea locurilor de munca nominalizate la alin. (1).
(3) Institutiile si unitatile prevazute la Anexa nr. 2 au obligatia de a depune la casa teritoriala de pensii, la definitivarea contractului colectiv, avizul inspectoratului teritorial de munca, prin care se dovedeste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite si speciale si lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca . Costul activitatii legate de obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca se suporta de catre angajator .
(4) Nominalizarea salariatilor care isi desfasoara activitatea in locuri de munca in care exista conditii deosebite si speciale de munca se face de catre angajator, impreuna cu sindicatul semnatar al Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate .
(5) Angajatorii sunt obligati sa supuna controlului medical periodic persoanele care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite si speciale, asigurand fondurile necesare pentru efectuarea acestuia.

Articolul 41
(1) In raport cu conditiile de munca in care se desfasoara activitatea, conditii periculoase sau vatamatoare, personalul salarizat poate primi un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Categoriile de personal, locurile de munca, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre unitatile prevazute in Anexa nr. 2, in limita prevederilor din Regulamentul prevazut la art. 23 din Legea 153/2017, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

Articolul 42
(1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protectie, instruirea si testarea salariatilor cu privire la normele de sanatate si securitate a muncii. In acest scop, conducerile unitatilor si institutiilor prevazute in Anexa nr. 2 vor prevedea in proiectele de buget sumele necesare pentru achizitionarea echipamentelor de protectie, protectia colectiva fiind prioritara.
(2) La cererea organizatiilor sindicale, angajatorul va face dovada solicitarii sumelor necesare pentru achizitionarea echipamentului, in cadrul Comisiei paritare.

Afişează Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Contract colectiv de munca    Contract la nivel de unitati    Sector de activitate    Invatamant superior    Ministerul Muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati