din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3118 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

  Publicat: 24 Jul 2019       7296 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716 din 10.07.2019 a fost publicat in Monitorul nr. 3 din 24.07.2019.

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
1. Ansamblul de aparatura specifica lucrarilor de birou
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865

(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale se face pentru fiecare salariat, in raport cu realizarea obiectivelor individuale, pe baza criteriilor de performanta stabilite conform legii.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie.
(3) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza de catre evaluator, respectiv de catre seful ierarhic superior, in conditiile legii.
(4) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza prin raportarea criteriilor de performanta, stabilite conform legii, la gradul de indeplinire a obiectivelor individuale prevazute pentru perioada evaluata, prin notarea criteriilor si prin stabilirea calificativului.
(5) Rezultatul evaluarii performantelor profesionale individuale, precum si unele concluzii se aduc la cunostinta salariatului evaluat de catre cel care realizeaza evaluarea, acesta avand obligatia de a consemna in raportul de evaluare punctul de vedere al celui evaluat (in cazul in care intre evaluator si evaluat exista diferente de opinie pe care evaluatorul nu si le insuseste).

Articolul 82
(1) Serviciul Resurse Umane va gestiona procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale.
(2) Contestatiile referitoare la calificativele acordate cu ocazia evaluarii performantelor profesionale individuale se formuleaza in termen de cinci zile de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat.
(3) Contestatiile se adreseaza angajatorului sau, daca este cazul, instantei de judecata competente.
(4) Angajatorul va solutiona contestatiile in zece zile calendaristice, comunicand rezultatul salariatului.
(5) Angajatorul poate consulta Comisia paritara.
(6) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate se poate adresa instantei de judecata competenta, in conditiile art. 268 din Codul Muncii.

CAPITOLUL VIII
Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor

Articolul 82
(1) Ministerul Educatiei Nationale se obliga sa invite delegatii desemnati de F.N.S. Alma Mater sa participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural. Aceasta prevedere se aplica si unitatilor si institutiilor prevazute in Anexa nr. 2, care au obligatia de a invita permanent la sedintele Consiliului de Administratie reprezentantii organizatiei sindicale afiliate la F.N.S. Alma Mater. Procesul-verbal incheiat cu aceasta ocazie va consemna si punctele de vedere ale reprezentantilor organizatiei sindicale si va purta, in mod obligatoriu, semnatura acestora.
(2) In Senatele universitare, in consiliile facultatilor, in birourile consiliilor facultatilor, in toate structurile de conducere administrative, operationale/strategice si in comisiile de etica vor fi prezenti, ca invitati permanenti la sedintele acestora, reprezentantii organizatiilor sindicale prevazute in Anexa nr. 2, afiliate la F.N.S. Alma Mater.
(3) Instiintarea organizatiilor sindicale privind intrunirea Comisiei de dialog social, Comisiei paritare, Comisiei de etica, Senatelor universitare, Consiliilor de Administratie, Consiliilor facultatilor si Birourilor consiliilor facultatilor se face cu cel putin 72 de ore inaintea sedintei, comunicand ordinea de zi si documentele care vor fi discutate.
(4) Hotararile Senatelor si consiliilor facultatilor vor fi facute publice conform prevederilor legii.
(5) Nerespectarea acestor obligatii din partea structurilor de conducere ale institutiei de invatamant superior constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
(6) Unitatile prevazute in Anexa nr. 2 sprijina participarea reprezentantilor sindicali ai organizatiilor afiliate la F.N.S. Alma Mater la conferinte, seminarii, workshop-uri, prin decontarea cheltuielilor de deplasare, din surse proprii.

Articolul 83
Pentru fundamentarea actiunilor prevazute la art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011 republicata, angajatorul va pune la dispozitia organizatiilor sindicale afiliate la F.N.S. Alma Mater ori va asigura acestora accesul la informatiile si documentele solicitate in scris de acestia, reprezentantii sindicali avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor care le-au fost transmise cu acest caracter.

Articolul 84
Angajatorul are obligatia sa asigure derularea in conditii normale a procesului didactic pentru personalul didactic aflat in concediu fara plata, trimis la cursuri de formare si perfectionare profesionala/sindicala, stagii de pregatire profesionala/sindicala, schimburi de experienta, precum si alte actiuni profesionale/sindicale in tara sau in strainatate si sa le sprijine efectiv. Persoanele care preiau sarcinile didactice vor fi remunerate corespunzator pentru activitatea suplimentara efectuata, potrivit legii.

Articolul 85
(1) Unitatile asigura gratuit, in incinta lor, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare, acces la echipamentul de birotica al unitatii (fax, copiator si altele cu caracter administrativ), precum si suportul tehnic pentru informarea curenta a membrilor de sindicat, in reteaua Intranet a unitatii.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in Contractul Colectiv de Munca .

Articolul 86
(1) La cererea organizatiilor sindicale si cu acordul scris al membrilor de sindicat, conducerile institutiilor/unitatilor prevazute in Anexa nr. 2 vor accepta incasarea cotizatiei membrilor de sindicat pe stat de plata, de catre persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele retinute, aferente cotizatiilor sindicale, vor fi virate in contul sindicatelor afiliate la F.N.S. Alma Mater.
(2) Cotizatia platita de membrii organizatiilor sindicale, in cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit.

Articolul 87
Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a urmari la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractele colective de munca si in contractele individuale de munca .

Articolul 88
(1) Angajatorii si organizatiile sindicale isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile proprii privind problemele importante din domeniul relatiilor de munca .
(2) Prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca se aplica si sunt obligatorii pentru toate unitatile din Anexa nr. 2 si tuturor organizatiilor sindicale afiliate F.N.S. Alma Mater.
(3) Pentru reprezentantii organizatiilor/federatiilor sindicale participante in comisiile care functioneaza la nivelul ministerelor, angajatorii au obligatia de a aproba participarea acestora pe perioada necesara desfasurarii sedintelor comisiilor, fara afectarea drepturilor salariale.
(4) a) Membrilor organelor de conducere ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.
b) Constrangerea si conditionarea membrilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor cu masura dispunerii concedierii sau cu adoptarea de masuri disciplinare pentru motive care tin de exercitarea drepturilor sindicale vor constitui motivul declansarii plangerii penale impotriva angajatorului si actiunii civile in instanta judecatoreasca competenta .
c) Angajatorul va dispune masuri disciplinare conform legii impotriva celor care practica intimidarea membrilor de sindicat, adoptand masuri legale cu respectarea dispozitiilor art. 217 si 218 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, si ale art. 247 Codul Muncii.
(5) a) Conform principiului recunoasterii reciproce, activitatea sindicala desfasurata de liderii sindicatelor mentionate in Anexa nr. 2 poate constitui activitate specifica, in cuantum stabilit de Senatul universitar si va fi luata in considerare la intocmirea evaluarii anuale a acestora. Totodata, unitatile din Anexa nr. 2 acorda membrilor organelor de conducere ale organizatiilor sindicale, care lucreaza nemijlocit in institutie, in calitate de salariati, dreptul la reducerea programului lunar cu 5 zile platite pentru activitati sindicale. Prin exceptie, pe perioada mandatului, cu acordul angajatorului, presedintele de sindicat (didactic auxiliar sau nedidactic) isi va desfasura activitatea profesionala intr-un singur schimb.
b) Conform principiului recunoasterii reciproce, membrii de sindicat care lucreaza nemijlocit in unitatile/institutiile din Anexa nr. 2 au dreptul la zile libere platite, pe baza de inlocuire colegiala, in vederea participarii la actiuni si activitati sindicale.
c) Aceste reduceri ale programului lunar de munca fac parte de drept si vor fi mentionate in contractele individuale de munca ale beneficiarilor, iar activitatea este asimilata ca vechime in munca .
d) Modalitatea de desfasurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileste de catre parti prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate .
(6) Pe toata durata exercitarii mandatului, precum si pe o perioada de 2 ani de la incetarea acestuia, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale nu li se poate modifica contractul individual de munca si nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionala sau pentru motive care tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.
(7) a) Angajatorul recunoaste drepturile salariatilor reprezentati de unitatile din Anexa nr. 2 afiliate la F.N.S. Alma Mater de a sustine si de a participa neingradit la actiuni sindicale, potrivit prevederilor legale.
b) Angajatorul se obliga sa ia masuri disciplinare, cu respectarea art. 247 (2) din Codul Muncii, impotriva celor care incearca sau impiedica exercitarea dreptului de participare a salariatilor la actiuni sindicale, organizate in conditiile legii.

Articolul 89
F.N.S. Alma Mater recunoaste dreptul angajatorilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii.

Articolul 90

Afişează Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Contract colectiv de munca    Contract la nivel de unitati    Sector de activitate    Invatamant superior    Ministerul Muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati