din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1558 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

  Publicat: 29 Jan 2020       12970 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, inregistrat la M.M.P.S. - D.D.S. sub nr. 1240 din data de 19.11.2019

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,

15%

20%

25%

Sporul este cu caracter permanent, se calculeaza si se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta in transa respectiva.

(2) In cazul cumulului de functii, sporul de vechime se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat.

(3) Pensionarii pentru limita de varsta care se reangajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca .

b) Spor de stabilitate cu caracter permanent, pentru vechime neintrerupta in sistemul C.A.R., calculat la salariul de baza, astfel:

Transa de vechime Spor la salariul de baza

3-5 ani

5-7 ani

7-10 ani

peste 10 ani 4%

8%

12%

15%

c) In raport de conditiile in care se desfasoara activitatea pot fi acordate urmatoarele categorii de sporuri:

c.1) spor pentru numarat banii de pana la 10% din salariul de baza este spor permanent care se acorda pentru salariatii cu atributii de efectuarea platilor si incasarilor;

c.2) spor pentru relatii cu publicul este spor permanent (pentru contabilii C.A.R., inspectorii financiari si operatorii de ghiseu fara atributii de incasari si plati) de pana la 5% din salariul de baza (de acest spor nu beneficiaza salariatii care au stabilita indemnizatie de conducere);

c.3) spor pentru conditii deosebite, acele categorii de sporuri de care beneficiaza salariatii TESA din unitatile unde-si desfasoara activitatea C.A.R. (daca sediul C.A.R. se afla in incinta unitatii).

d) Spor pentru exercitarea functiei de control financiar preventiv de pana la 10% din salariul de baza, in perioada exercitarii functiei.

e) Spor pentru exercitarea unei functii suplimentare - acest spor se acorda salariatilor care, in afara sarcinilor care revin posturilor in care sunt incadrati, indeplinesc in plus si alte sarcini care ar reveni unui alt post si este de pana la 30% din baza functiei inlocuite.

f) Spor de lucru sistematic pe calculator (ecran) - 5% din salariul de baza .

g) Spor de confidentialitate - acest spor se acorda salariatilor de la uniuni teritoriale judetene, casele de ajutor reciproc si Uniunea Nationala si este de pana la 20% dupa introducerea in contractele individuale de munca a clauzei de confidentialitate si incheierea de angajamente scrise de confidentialitate.

Articolul 65

Indemnizatiile pentru functiile de conducere stabilite in organigrama unitatii sunt pana la 25% din salariul de baza si se adauga la acesta.

Articolul 66

(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:

a) premii acordate din fondul de premiere constituit trimestrial, prin aplicarea unei cote de pana la 10% asupra fondului de salarii realizat;

b) premiul anual (al 13-lea salariu), ce va fi la nivelul salariului de baza al lunii decembrie si cuprinde numai salariul de baza si indemnizatia de conducere, dupa caz, acordat proportional cu timpul efectiv lucrat si in functie de gradul de indeplinire a sarcinilor de serviciu; acesta se va putea acorda si esalonat (trimestrial), regularizarea urmand a se face in luna decembrie;

c) prima de vacanta acordata salariatului o singura data pe an, egala cu indemnizatia de concediu, cu conditia efectuarii a minimum 10 zile de concediu si cu respectarea prevederilor bugetare;

d) premii stabilite la nivelul unitatii (Craciun, Pasti, 8 martie, 1 iunie), care pot fi si sub forma tichetelor-cadou;

e) alte stimulente stabilite de Consiliul Director sau Biroul Executiv, dupa caz, iar la C.A.R. sa fie acordate unor salariati care isi depasesc targeturile stabilite de conducerile C.A.R., in ceea ce priveste inscrierea de membri, acordarea de imprumuturi si recuperarea imprumuturilor delincvente.

(2) Adaosurile mentionate la alin. (1) se acorda de conducerea unitatii in functie de posibilitatile financiare ale acesteia, de gradul de indeplinire a prevederilor bugetare, de meritele salariatului, cu respectarea limitelor de cheltuieli statutare.

Articolul 67

Angajatorii pot acorda numai salariatilor cu functia de baza la unitate alocatii de hrana sub forma tichetelor de masa numai pentru zilele lucratoare. Valoarea nominala a acestora se va stabili de catre Consiliul Director sau Biroul executiv pana la limita stabilita de lege. Nu sunt considerate zile lucratoare perioadele in care salariatii isi efectueaza concediul de odihna, beneficiaza de zile libere platite, sunt delegati in afara localitatii si primesc indemnizatia de deplasare, se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, absenti sau invoiti.

Drepturile si obligatiile salariatilor pe perioada delegarii sau detasarii in interesul serviciului

Articolul 68

Drepturile banesti ale salariatilor in perioada delegarii in alta localitate din tara sau din strainatate in interesul serviciului se stabilesc si se acorda in conditiile prevazute in Contractul Colectiv de Munca sau conform legii.

Articolul 69

(1) Salariatii aflati in delegare primesc pentru compensarea cheltuielilor personale o indemnizatie zilnica reprezentand pana la 55% din salariul de baza zilnic al functiei de inspector cu studii superioare.

(2) Pentru delegarea cu durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia zilnica se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

(3) Daca delegarea dureaza neintrerupt mai mult de 30 de zile calendaristice in aceeasi localitate, salariatii primesc pentru timpul care depaseste primele 30 de zile, in locul indemnizatiei zilnice prevazute la alin. 1, o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza al functiei de inspector cu studii superioare.

(4) Este interzisa fractionarea delegarilor prin rechemarea nejustificata a salariatilor inainte de indeplinirea sarcinilor sau prin fixarea de la inceput a duratei delegarii pe o perioada mai mica decat cea efectiv necesara pentru executarea sarcinilor respective.

Articolul 70

(1) Salariatii care in perioada delegarii isi pierd temporar capacitatea de munca beneficiaza pe timpul incapacitatii, pe langa indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, atat de indemnizatia de delegare, cat si de decontarea cheltuielilor de cazare.

(2) Salariatii respectivi nu primesc aceste drepturi in cazul internarii in spital sau a parasirii localitatii.

Articolul 71

Salariatii aflati in delegare sau detasare au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport astfel:

a) cu tren clasa I, vagon de dormit, avion, pentru orice distanta;

b) cu mijloace de transport in comun auto, dupa tarifele stabilite pentru aceste mijloace;

Afişează CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    contract colectiv de munca    CCM    CCm CAR    Legea 62/2011    Codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Interdictia stabilirii de catre angajator a salariilor de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor Contractului colectiv de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati