din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1459 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

  Publicat: 29 Jan 2020       12973 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, inregistrat la M.M.P.S. - D.D.S. sub nr. 1240 din data de 19.11.2019

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Diferenta pozitiva intre valoarea elementelor care constituie garantia unui credit si valoarea creditului, constata de catre banci cu ocazia verificarii garantiilor.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice

Articolul 45

Durata concediului de odihna pentru persoanele care se angajeaza in timpul anului se va stabili proportional cu perioada lucrata de la angajare, in raport cu vechimea in munca .

Articolul 46

Angajatorii au obligatia sa ia toate masurile pentru ca salariatii sa efectueze, in fiecare an calendaristic, concediul de odihna la care au dreptul . Programarea concediilor de odihna pentru anul urmator se va face de catre angajatori cu consultarea salariatilor, pana la sfarsitul anului in curs.

Articolul 47

(1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca .

(2) Indemnizatia de concediu reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.

(3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea plecarii in concediu.

Articolul 48

(1) Data la care urmeaza sa se efectueze concediul de odihna va putea fi amanata si concediul va fi reprogramat si efectuat pana la sfarsitul anului calendaristic in curs, in cazurile in care salariatul (salariata):

a) se afla in incapacitate temporara de munca;

b) este chemat/a sa indeplineasca indatoriri publice;

c) urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau specializare in tara sau in strainatate;

d) are recomandare medicala pentru tratament intr-o statiune balneo-climaterica si, in acest caz, data efectuarii concediului de odihna urmeaza sa fie cea indicata in recomandarea medicala;

e) salariata se afla in concediu platit pentru sarcina si lauzie;

f) salariata/salariatul se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani.

(2) La cererea salariatei, concediul de odihna se reprogrameaza inaintea sau in continuarea concediului de maternitate.

Articolul 49

Daca in timpul efectuarii concediului de odihna intervine una dintre situatiile prevazute la art. 48, concediul de odihna se intrerupe si urmeaza sa fie efectuat dupa incetarea situatiilor respective sau la o alta data, stabilita de comun acord de angajator si salariat .

Articolul 50

Rechemarea din concediul de odihna are caracter exceptional si trebuie sa fie motivata de necesitati urgente si neprevazute ale serviciului, care fac strict necesara prezenta salariatului.

Articolul 51

(1) In cazul in care concediul de odihna este intrerupt, se va proceda la regularizarea platilor in raport cu indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu neefectuat si cu salariul cuvenit salariatului pentru perioada lucrata dupa intreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pe aceasta perioada, dupa caz, potrivit legii. Regularizarea se va face in luna urmatoare lunii in care a aparut intreruperea concediului.

(2) La data reprogramata pentru efectuarea restului zilelor de concediu, se acorda salariatului indemnizatia cuvenita.

(3) Salariatii rechemati din concediul de odihna au dreptul la:

- plata transportului dus-intors din localitatea unde se afla in concediu;

- despagubiri datorate cheltuielilor efectuate de salariat si, dupa caz, familiei, daca acesta se afla la odihna sau tratament;

- timpul consumat cu deplasarea dus-intors se considera timp lucrat si se adauga la concediul de odihna platit.

Articolul 52

(1) Angajatorul poate suporta, numai pentru salariati, pe cheltuiala sa, o data pe an, contravaloarea partiala a biletelor de odihna sau de tratament in limita valorii de pana la 700 euro.

(2) Solicitarea sumei cuvenite se va face la revenirea angajatului din concediu, pe baza documentelor justificative.

Articolul 53

(1) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca .

(2) Compensarea in bani se acorda proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului calendaristic si pana la data incetarii contractului individual de munca .

Articolul 54

In situatia in care salariatului i se desface contractul individual de munca din motive imputabile lui, dupa efectuarea concediului de odihna, si acesta a incasat drepturile banesti aferente concediului, unitatea va retine din ultimul salariu suma corespunzatoare concediului de odihna efectuat in plus .

Articolul 55

In situatia in care salariatului ii inceteaza contractul individual de munca pentru motive neimputabile lui, in cazul efectuarii concediului de odihna integral, acesta nu este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate.

Articolul 56

In cazul decesului salariatului, suma reprezentand compensarea in bani pentru concediul neefectuat se plateste, dupa caz, in urmatoarea ordine: sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau altor mostenitori legali conform documentelor legale depuse.

Alte concedii

Articolul 57

(1) In afara concediului de odihna, salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite, astfel:

a) casatoria salariatului - 5 zile;

b) nasterea unui copil - 5 zile, plus 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;

c) casatoria unui copil - 3 zile;

d) decesul sotului (sotiei), al copiilor, parintilor, socrilor - 5 zile;

e) decesul fratilor, surorilor, bunicilor salariatului sau al unei alte persoane aflate in intretinere legala - 3 zile;

f) donatori de sange - conform legii;

g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile;

Afişează CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    contract colectiv de munca    CCM    CCm CAR    Legea 62/2011    Codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Interdictia stabilirii de catre angajator a salariilor de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor Contractului colectiv de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati