din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2382 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

  Publicat: 29 Jan 2020       12972 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, inregistrat la M.M.P.S. - D.D.S. sub nr. 1240 din data de 19.11.2019

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Repausul zilnic este perioada minima de odihna la care are dreptul salariatul intre doua zile de munca, respectiv 12 ore consecutive.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.

(2) Componenta, organizarea si functionarea Comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 2.

(3) Comisia paritara emite hotarari.

CAPITOLUL II

Contractul individual de munca

Articolul 12

(1) In vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor angajatorilor si salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca, in care sunt stabilite drepturile si obligatiile pe care le are salariatul, precum si angajatorul fata de acesta.

(2) Nu pot fi incluse in contractele individuale de munca si nu pot face obiectul negocierii prevederi mai putin avantajoase pentru salariati decat cele cuprinse in Contractul Colectiv de Munca .

Articolul 13

(1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentelor profesionale.

(2) Nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru incheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia, conform prevederilor Codului Muncii.

Articolul 14

(1) Contractul individual de munca va cuprinde la angajare cel putin clauzele prevazute in modelul din Anexa nr. 3 si se va completa ulterior cu actele aditionale intervenite pe parcursul derularii acestuia, in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.

(2) In contractele individuale de munca incheiate de fiecare unitate cu salariatii sai pot sa fie introduse alte clauze precum cele de neconcurenta, confidentialitate, mobilitate si formare profesionala, dupa caz, in conditiile stabilite de Codul Muncii.

(3) Clauza cu privire la formarea profesionala va fi introdusa prin act aditional la contractul individual de munca semnat de parti si va cuprinde, in principal, drepturile si obligatiile partilor, partea care suporta costurile, in ce proportie, dupa caz, eventualele sanctiuni etc.

(4) Clauza de neconcurenta va avea in vedere reglementarea cel putin a urmatoarelor aspecte:

a) descrierea activitatilor care vor fi interzise salariatului dupa incetarea contractului individual de munca;

b) perioada pentru care isi produce efectele;

c) tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii;

d) aria geografica de aplicare a clauzei.

(5) Clauza de naveta/relocare reprezinta clauza prin care se reglementeaza inlesniri acordate salariatilor potrivit art. 15.

(6) Clauza de confidentialitate va fi reglementata la nivelul fiecarei unitati, in regulamentul intern, cu prevederi referitoare la obligatiile de confidentialitate. Clauza de confidentialitate va fi introdusa in contractul individual de munca si va cuprinde prevederi care se refera la transmiterea categoriilor de date sau informatii de care angajatul ia cunostinta in timpul executarii contractului individual de munca .

Articolul 15

(1) Angajatorul poate, in masura in care considera necesar pentru desfasurarea activitatii sale, sa acorde unele inlesniri in cazul in care salariatul isi desfasoara activitatea in alta localitate decat cea de domiciliu/resedinta.

(2) Inlesnirile privesc:

a) naveta - situatia in care un salariat se deplaseaza, de regula zilnic, din localitatea de domiciliu/resedinta in localitatea unde se afla locul de munca . In cazul in care angajatorul decide sa acorde facilitatea navetei, stabileste conditiile de acordare, retragere, prelungire, distantele minime si maxime, cuantumul sumelor suportate, periodicitatea acordarii etc.

b) relocarea - situatia in care salariatul isi schimba, la initiativa angajatorului, locul de munca in alta localitate decat cea de domiciliu/resedinta, la o distanta care nu permite efectuarea navetei si decide sa isi mute si domiciliul in localitatea in care se afla locul de munca . In cazul acordarii facilitatii relocarii vor fi negociate si stabilite conditiile de acordare, insemnand: distanta minima peste care poate fi acordata facilitatea, cheltuielile suportate de angajator, cuantumul lor, altele.

Articolul 16

(1) Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata; se poate incheia si pe durata determinata, in cazurile si in modalitatile prevazute expres de lege si de Contractul Colectiv de Munca .

(2) Contractul individual de munca are ca anexa obligatorie fisa postului.

(3) Salariatii pot incheia si contracte individuale de munca cu timp partial.

Articolul 17

(1) Salariatii, in afara obligatiilor prevazute expres de lege, avand in vedere faptul ca activeaza in sectorul financiar al C.A.R. au urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a exercita activitatea cu buna credinta si responsabilitate;

b) obligatia de a respecta legislatia in vigoare si reglementarile interne ale sistemului C.A.R. si ale unitatii;

c) obligatia de a indeplini atributiile cu profesionalism, eficienta si corectitudine;

d) obligatia de a pastra confidentialitatea datelor si informatiilor cu caracter confidential si/sau personal;

e) obligatia de a avea un comportament decent, respectuos si echilibrat cu ceilalti salariati si cu membrii C.A.R.;

f) obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele, aptitudinile profesionale proprii;

g) obligatia de a avea la orice moment o buna reputatie si probitate morala si profesionala;

h) obligatia unei tinute vestimentare decente si a unui limbaj adecvat in relatiile de serviciu .

(2) Salariatii au, in principal, urmatoarele drepturi:

a) la salarizare pentru munca depusa;

b) la repaus zilnic si saptamanal;

c) la concediu de odihna anual;

d) la egalitate de sanse si de tratament;

e) la demnitate in munca;

f) la securitate si sanatate in munca;

g) la acces la formare profesionala;

h) la informare si consultare;

i) de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca;

Afişează CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    contract colectiv de munca    CCM    CCm CAR    Legea 62/2011    Codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Interdictia stabilirii de catre angajator a salariilor de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor Contractului colectiv de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati