din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1897 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

  Publicat: 29 Jan 2020       13187 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, inregistrat la M.M.P.S. - D.D.S. sub nr. 1240 din data de 19.11.2019

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Vezi Substitutie fideicomisara.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

c) cu autoturismul proprietate personala - 10 l/100 km, cu aprobarea prealabila a conducerii;

d) salariatii care fac naveta beneficiaza de decontarea contravalorii cheltuielilor de transport pana la nivelul abonamentului C.F.R. clasa a II-a (pana la 50 km).

Articolul 72

(1) Salariatii trimisi in delegare au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate conform tarifului hotelului, pe baza documentelor justificative.

(2) In situatia in care salariatii nu se cazeaza in conditiile prevazute mai sus, cheltuielile de cazare se compenseaza cu plata unei sume la nivelul indemnizatiei zilnice de deplasare.

Articolul 73

(1) Pe timpul delegarii, daca salariatilor li s-au achitat indemnizatii de deplasare, nu li se pot plati ore suplimentare.

(2) Daca salariatii aflati in delegare au desfasurat activitati peste durata normala de lucru intr-una din zilele de repaus saptamanal sau sarbatoare legala, beneficiaza de compensare in timp liber dublu .

Articolul 74

In perioada detasarii, obligatiile de munca sunt cele stabilite pentru locul de munca la care se executa detasarea.

Articolul 75

(1) Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul detasarii si cheltuielile de detasare se platesc de unitatea la care se efectueaza detasarea.

(2) Pe perioada detasarii, salariatii isi pastreaza functia, salariul si celelalte drepturi avute anterior.

(3) Cand detasarea se face intr-o functie pentru care este stabilit un salariu mai mare sau se acorda si alte drepturi, salariatul detasat beneficiaza de acestea.

Articolul 76

Salariatii trimisi in delegare au dreptul sa primeasca un avans in numerar stabilit in raport cu numarul zilelor de deplasare.

CAPITOLUL V

Conditiile de munca si protectie sociala

Articolul 77

(1) Angajatorii si sindicatele vor stabili un sistem de verificare obligatorie, atat la angajare, cat si periodica conform legii, a starii de sanatate a salariatilor. Actiunea se va programa si indeplini cu sprijinul institutiilor locale din domeniul sanatatii, agreate de angajator si acreditate de Ministerul Sanatatii, toate cheltuielile fiind suportate de angajatori.

(2) Refuzul salariatilor de a indeplini cerintele alineatului precedent constituie abatere disciplinara grava. In acest sens, angajatorii isi vor completa Regulamentul intern la capitolul "Abateri disciplinare grave".

(3) Angajatorul va organiza la angajare si ulterior, o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita pentru salariat, cheltuielile ocazionate de examinarea medicala se vor suporta conform legii, conditiile concrete de efectuare a examinarii medicale anuale urmand sa fie stabilite la nivel de unitate .

(4) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile organizarii lor potrivit prevederilor de la alineatul anterior. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara grava.

(5) Examinarea medicala a salariatilor la angajare si ulterior, o data pe an, se face de catre unitatile sanitare specializate acreditate de Ministerul Sanatatii, la care salariatul este trimis de catre cabinetul de medicina a muncii aflat in relatii contractuale cu angajatorul.

Articolul 78

Angajatorul poate suporta pe cheltuiala sa contravaloarea unor asigurari suplimentare de sanatate pentru toti salariatii proprii.

Articolul 79

In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, angajatorul va lua cel putin urmatoarele masuri:

a) amenajarea ergonomica a locului de munca (asigurarea conditiilor de mediu - iluminat, microclimat, zgomot, aerisire, igienizare periodica);

b) asigurarea gratuita a echipamentului individual de lucru.

Articolul 80

(1) Organizarea activitatii la fiecare unitate, stabilirea structurilor organizatorice si functionale, exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta angajatorului.

(2) In exercitarea acestor atributii angajatorii sunt obligati sa tina seama si de prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca .

Articolul 81

(1) Normele de munca si normativele de personal din unitati vor fi intocmite astfel incat sa conduca la un ritm de munca, la o intensitate a efortului intelectual ori la o tensiune nervoasa care sa nu determine oboseala excesiva.

(2) In cazul in care cele existente nu corespund prevederilor alin. 1, din initiativa angajatorului sau la solicitarea sindicatului, trebuie modificate, fara ca aceasta sa conduca la diminuarea salariului.

Articolul 82

(1) Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a angajat prin contractul individual de munca .

(2) Fisele posturilor, care se intocmesc de angajator pentru fiecare salariat nu pot cuprinde sarcini straine felului muncii stabilite in contractul individual de munca .

Articolul 83

Numarul de personal se va stabili in raport cu volumul activitatii, cu durata timpului normal de lucru si cu normele de munca . Pentru a se evita incarcarea excesiva a salariatilor cu sarcini de serviciu, acestia pot indeplini atributiile unei alte functii numai pana la nivelul de 30% din norma postului inlocuit.

Articolul 84

(1) Persoanele pensionate pentru limita de varsta pot fi mentinute prin cumul de functii, prin hotararea angajatorului, in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, in conditiile Codului Muncii. Noul contract individual de munca se va incheia pentru o perioada determinata cu aprobarea Biroului executiv al Uniunii Teritoriale Judetene sau al Uniunii Nationale, dupa caz, la propunerea angajatorului.

(2) Salariatele care indeplinesc conditiile de varsta standard si stagiul minim de cotizare pentru pensionare pot opta in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior indeplinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea in conditiile celor prevazute mai sus.

Articolul 85

(1) Angajatorii pot acorda salariatilor sau membrilor familiilor acestora urmatoarele forme de ajutoare, in afara celor prevazute de lege:

a) ajutor in cazul decesului salariatului, de pana la 5 salarii minime din sistem; de asemenea, unitatea poate suporta cheltuielile cu inmormantarea;

b) ajutor in cazul decesului sotului (sotiei), al copiilor, parintilor sau socrilor aflati in intretinere, de pana la 5 salarii minime din sistem;

c) recompensarea, la pensionarea salariatilor, o singura data, cu maximum cinci salarii de baza, daca situatia financiara a unitatii o permite;

d) compensarea, in situatia concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului, cu maximum patru salarii de baza, daca situatia financiara a unitatii o permite;

Afişează CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    contract colectiv de munca    CCM    CCm CAR    Legea 62/2011    Codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social � intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Interdictia stabilirii de catre angajator a salariilor de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor Contractului colectiv de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati