din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2423 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

  Publicat: 29 Jan 2020       12971 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, inregistrat la M.M.P.S. - D.D.S. sub nr. 1240 din data de 19.11.2019

Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
A fost promulgat la 11.09.1865
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Despagubiri banesti care se acorda prin hotarare judecatoreasca unei persoane pentru acoperirea prejudiciului cauzat de o alta persoana
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate:
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,

h) a treia zi de Pasti - 1 zi;

i) a treia zi de Craciun - 27 decembrie - 1 zi;

j) ziua femeii - 8 Martie - 1 zi.

(2) Zilele libere platite, prevazute la alin. (1), se acorda de angajator la cererea salariatului.

Articolul 58

(1) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul, pe parcursul unui an calendaristic, la concedii fara plata, cu o durata insumata de pana la 90 de zile lucratoare. Concediile fara plata se pot acorda de angajator la solicitarea scrisa a salariatului.

(2) Pe durata concediilor fara plata, contractele individuale de munca se suspenda, iar perioadele respective nu constituie stagiu de cotizare conform legii. Pentru concediile fara plata mai mari de 30 de zile lucratoare, unitatile pot incadra alte persoane cu contracte individuale de munca pe durata determinata.

(3) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani, respectiv trei ani in cazul copilului cu handicap, salariata mama, cu aprobarea angajatorului, poate beneficia de inca un an de concediu fara plata . Solicitarea trebuie transmisa angajatorului cu cel putin trei luni inainte de incetarea concediului legal pentru ingrijirea copilului.

(4) Pe toata perioada concediului fara plata, contractul individual de munca al salariatilor este suspendat.

Articolul 59

(1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala .

(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata, in conditiile reglementate de Codul Muncii sau de alte acte normative.

(3) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului pentru acordarea concediului fara plata pentru formare profesionala numai cu acordul sindicatului si numai daca absenta acestuia ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

CAPITOLUL IV

Salarizarea si alte drepturi salariale

Articolul 60

(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, in raport cu calificarea, importanta, complexitatea lucrarilor, cu pregatirea, competenta si performanta profesionala, cu vechimea in munca si specialitate.

(2) Salariul este confidential, atat angajatorul, cat si salariatii avand obligatia respectarii confidentialitatii. Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese .

(3) Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta. Plata salariului se poate efectua in numerar prin casierie si/sau prin virament in contul bancar al salariatului. Fiecare salariat trebuie sa fie detinatorul unui cont bancar, de preferinta la unitatile bancare cu care angajatorul are deja incheiate acorduri pentru plata salariilor.

(4) Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.

(5) Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.

(6) Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor, cel putin o data pe luna, la data stabilita prin contractul individual de munca, prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate sau prin regulamentul intern, dupa caz.

Articolul 61

Partile convin ca la stabilirea salarizarii in sistemul C.A.R. sa se respecte, in principal, urmatoarele principii generale:

a) principiul negocierii salariilor - presupune negocieri colective si negocieri individuale intre salariati si conducere;

b) principiul diferentierii salariului in raport cu volumul, responsabilitatea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor. In functie de acest principiu, criteriile de salarizare au in vedere stimularea personalului in contextul recunoasterii si recompensarii performantelor profesionale obtinute, eliminarea oricaror forme de discriminare, instituirea unui tratament egal cu privire la functiile de acelasi fel;

c) principiul sustenabilitatii financiare, in sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul din sistemul C.A.R. astfel incat sa se asigure respectarea cheltuielilor statutare.

Articolul 62

(1) Potrivit legii si in sensul prezentului Contract Colectiv de Munca, salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri .

(2) Salariul de baza reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar salariatul corespunzator functiei detinute. Pentru functiile de conducere, la salariul de baza se adauga indemnizatia de conducere .

(3) Salariul brut lunar cuprinde salariul de baza, indemnizatia de conducere dupa caz, sporurile la salariul de baza, precum si alte adaosuri la salariul de baza, dupa caz.

(4) Salariul individual reprezinta salariul brut lunar negociat si stabilit in contractul individual de munca .

(5) Salariile de baza sunt diferentiate pe functii. Nivelurile salariilor de baza intre limitele minime si maxime se stabilesc de catre Comisia paritara.

(6) In Contractele Colective de Munca incheiate la nivel de unitati se va respecta salariul minim reglementat prin acest Contract Colectiv de Munca, avand posibilitatea de a-si reglementa salariile de baza ale functiilor.

(7) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

Articolul 63

(1) Salariul minim brut in sistemul C.A.R. se stabileste la nivelul salariului minim brut pe tara, angajatorii neputand stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub nivelul acestuia.

(2) In perioada valabilitatii prezentului Contract Colectiv de Munca, majorarile de salarii se negociaza de catre Comisia paritara anual, de regula in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul urmator.

(3) Angajatorii vor negocia majorarile de salarii la nivel de unitati in functie de posibilitatile financiare si in limitele realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli . Indicele cresterii salariilor sa nu depaseasca indicele de crestere a veniturilor.

(4) La casele de ajutor reciproc nivelul cheltuielilor de functionare nu trebuie sa depaseasca 65% din total venituri, salariile nu se vor majora chiar daca acest lucru a fost votat de Comisia paritara.

Articolul 64

(1) Partile convin asupra urmatoarelor drepturi salariale suplimentare cu respectarea articolului 61 lit. c, dupa caz:

a) Spor pentru vechimea in munca, calculat dupa cum urmeaza:

Transa de vechime Spor la salariul de baza

3-5 ani

5-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

peste 20 ani 5%

10%

Afişează CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    contract colectiv de munca    CCM    CCm CAR    Legea 62/2011    Codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Interdictia stabilirii de catre angajator a salariilor de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor Contractului colectiv de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati