Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordinul nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei

Ordinul nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei

  Publicat: 25 Oct 2010       13003 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordinul nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 22 octombrie 2010

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.

CONSILIUL CONCURENTEI

In baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 21 alin. (2) si ale art. 27 alin. (2) si (4), precum si ale art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

Art. 1
In urma adoptarii in Plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Art. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin .

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 80/2004 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004, se abroga.

Art. 4
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - Regulament privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei


In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007,
Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.


INTRODUCERE


Regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, precum si a celor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006. Contraventiile prevazute de lege se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei in plen, comisii sau prin inspectorii de concurenta . Contraventiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei, prin persoane imputernicite.


Capitolul I - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 de catre inspectorii de concurentaArt. 1
(1) Inspectorii de concurenta, cu exceptia inspectorilor debutanti, constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. d) si e) din lege.
(2) Inspectorii de concurenta, cu exceptia inspectorilor debutanti, constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 33 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (2) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 1 si aplicarea sanctiunilor revine inspectorilor de concurenta, care intocmesc in acest sens un proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.

Art. 3
(1) Procesul-verbal va fi redactat cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit modelului prevazut la pct. I si II din anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de inspectorii de concurenta si de reprezentantul legal al contravenientului si se inregistreaza atat la sediul contravenientului, cat si in Registrul special de procese-verbale al Consiliului Concurentei.
(3) Inspectorii de concurenta vor aduce la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectii cu privire la continutul actului de constatare si sanctionare in momentul incheierii procesului-verbal. Eventualele obiectii vor fi consemnate la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesuluiverbal.
(4) In cazul in care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, inspectorii de concurenta vor face mentiune despre aceste imprejurari care trebuie sa fie confirmate de un martor .
(5) In situatia prevazuta la alin. (4), procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurenta .
(6) In lipsa unui martor, inspectorii de concurenta vor preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.

Afişează Ordinul nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Consiliul Concurentei    Amenzi    Legea 21/1996

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.