din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2303 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

  Publicat: 29 Jan 2020       12964 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, inregistrat la M.M.P.S. - D.D.S. sub nr. 1240 din data de 19.11.2019

Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

j) la protectie in caz de concediere prin vointa angajatorului;

k) la negociere colectiva si individuala;

l) sa fie informati despre orice modificare care apare in legatura cu locul muncii, felul muncii, salarizarea, timpul de munca si timpul de odihna;

m) sa fie informati cu privire la orice modificare a relatiilor de subordonare si colaborare la locurile lor de munca;

n) sa nu se supuna niciunei incercari de subordonare din partea altor persoane decat cea a sefilor directi;

o) sa solicite asistenta organizatiilor sindicale in cazul suspiciunii de sanctionare datorita exercitarii drepturilor lor;

p) sa solicite asistenta organizatiei sindicale in situatiile in care le sunt periclitate locurile de munca, felul muncii, salariile sau alte drepturi prevazute in Contractul Colectiv de Munca sau in legislatia muncii in vigoare.

Articolul 18

Angajatorii au, in principal, urmatoarele obligatii:

a) de a implementa, la nivel de unitate, politici/reglementari interne relevante referitoare la recrutarea personalului;

b) sa asigure securitatea si protectia sanatatii salariatilor in toate aspectele legate de munca;

c) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

d) sa acorde, daca situatia financiara a unitatii o permite, toate drepturile ce decurg din Contractul Colectiv Munca si din contractele individuale de munca;

e) sa respecte si sa aplice prevederile Contractului Colectiv de Munca .

Articolul 19

Angajatorii au, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii si ale Contractului Colectiv de Munca;

c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, sub rezerva legalitatii lor;

d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, in conditiile Codului Muncii, ale Contractului Colectiv de Munca si ale Regulamentului intern;

f) sa stabileasca obiective de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

Executarea contractului individual de munca

Articolul 20

(1) Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat sunt cele prevazute in legislatia muncii, in contractele colective de munca, in contractele individuale de munca si/sau in regulamentele interne de la nivelul unitatilor.

(2) Salariatii nu pot renunta la drepturile prevazute de lege si de asemenea la niciun alt drept, peste cele prevazute de lege, obtinut in urma negocierilor colective la orice nivel.

Modificarea contractului individual de munca

Articolul 21

(1) Contractul individual de munca se poate modifica in ce priveste durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna, prin acordul partilor sau din initiativa uneia din parti in cazurile prevazute de lege.

(2) Refuzul salariatului de a accepta conditiile de modificare nu da dreptul angajatorului sa procedeze la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca .

Suspendarea contractului individual de munca

Articolul 22

(1) Contractul individual de munca se poate suspenda, privind efectele sale, de drept in conditiile legii, prin acordul partilor sau din initiativa uneia din parti prin actul unilateral al acesteia.

(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator .

Incetarea contractului individual de munca

Articolul 23

(1) Contractul individual de munca poate inceta in conditiile prevazute de lege.

(2) La incetarea contractului individual de munca prin concediere din initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, acestuia i se va acorda un preaviz de 20 zile lucratoare pentru functii de executie si un preaviz de 30 de zile lucratoare pentru functii de conducere .

(3) In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a desfiinta unele locuri de munca ocupate de salariati, ca urmare a restrangerii sau reorganizarii activitatii, angajatorului ii revine obligatia de a notifica in scris sindicatul si salariatii de intentia de concediere colectiva cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceperea preavizului.

(4) La incetarea contractului individual de munca prin demisie, termenul de preaviz este convenit de parti si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru functiile de executie si, respectiv, mai mare de 45 de zile lucratoare pentru functiile de conducere .

Articolul 24

(1) In vederea asigurarii unei discipline corespunzatoare, pentru incalcarea dispozitiilor legale, a normelor si obligatiilor ce le revin, salariatilor li se pot aplica sanctiuni dupa cum urmeaza:

a) avertisment scris;

b) retrogradarea in functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

d) reducerea salariului si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

e) desfacerea disciplinara a contractului de munca .

(2) La aplicarea sanctiunii se au in vedere cauzele si gravitatea faptelor, imprejurarile in care au fost savarsite, consecintele acestora, precum si gradul de vinovatie a persoanei.

(3) Pentru aplicarea sanctiunii, cu exceptia celei care priveste avertismentul scris, se va efectua o cercetare disciplinara prealabila, in conformitate cu prevederile art. 251 din Codul Muncii.

(4) Sanctiunea, materializata intr-o dispozitie scrisa, poate fi contestata de cel interesat conform legii.

Afişează CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    contract colectiv de munca    CCM    CCm CAR    Legea 62/2011    Codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Interdictia stabilirii de catre angajator a salariilor de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor Contractului colectiv de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati