din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3192 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

  Publicat: 06 Jul 2010       26828 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 6 iulie 2010

Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Denumire data monedei unice europene.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Denumire data monedei unice europene.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
Se organizeaza in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au activitati decizionale in materia incadrarii persoanelor in grad de handicap.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.

"Art. 11
Nu constituie operatiuni de concentrare economica situatiile in care:
a) controlul este dobandit si exercitat de catre un lichidator desemnat prin hotarare judecatoreasca sau de catre o alta persoana mandatata de autoritatea publica pentru indeplinirea unei proceduri de incetare de plati, redresare, concordat, lichidare judiciara, urmarire silita sau alta procedura similara;
b) institutiile de credit sau alte institutii financiare ori societatile de asigurari ale caror activitati obisnuite includ tranzactionarea si negocierea de valori mobiliare in contul lor sau in contul altora detin temporar valori mobiliare ale unei intreprinderi pe care le-au dobandit in vederea revanzarii, cu conditia ca acestea sa nu isi exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare in cauza pentru a determina comportamentul concurential al intreprinderii in cauza sau cu conditia sa isi exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregatirea cesionarii integrale sau partiale a intreprinderii in cauza sau a activelor acesteia ori a cesionarii valorilor mobiliare in cauza si ca cesiunea sa aiba loc in termen de un an de la data achizitiei; Consiliul Concurentei poate prelungi acest termen, la cerere, in cazul in care respectivele institutii sau societati pot dovedi ca cesionarea nu a fost posibila, in conditii rezonabile, in termenul stabilit;
c) controlul, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b), este dobandit de o intreprindere al carei obiect unic de activitate este de a achizitiona participatii la alte intreprinderi, de a gestiona si valorifica respectivele participatii, fara a se implica direct sau indirect in gestionarea intreprinderilor in cauza, aceasta fara a aduce insa atingere drepturilor pe care intreprinderea le detine in calitate de actionar, cu conditia ca drepturile de vot legate de participatiile detinute sa fie exercitate, in special in ceea ce priveste numirea membrilor organelor de conducere si supraveghere ale intreprinderilor la care detine participatiile, doar pentru a mentine valoarea integrala a investitiilor in cauza si nu pentru a determina, direct sau indirect, comportamentul concurential al acelor intreprinderi;
d) intreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizeaza operatiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activitati ."

10. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Sunt interzise concentrarile economice care ar ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante."

11. Articolul 13 se abroga.

12. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Prevederile prezentului capitol se aplica operatiunilor de concentrare economica, atunci cand cifra de afaceri cumulata a intreprinderilor implicate in operatiune depaseste echivalentul in lei a 10.000.000 euro si cand cel putin doua dintre intreprinderile implicate au realizat pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro. Echivalentul in lei se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior realizarii operatiunii."

13. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Concentrarile economice care depasesc pragurile valorice prevazute la art. 14 trebuie notificate Consiliului Concurentei inainte de punerea in aplicare si dupa incheierea acordului, dupa anuntarea ofertei publice sau dupa preluarea pachetului de control .
(2) Notificarea poate fi efectuata si in cazurile in care intreprinderile implicate demonstreaza Consiliului Concurentei intentia de buna-credinta de a incheia un acord sau, in cazul unei oferte publice, si-au anuntat public intentia de a face o astfel de oferta, cu conditia ca acordul sau oferta planificata sa aiba ca rezultat o concentrare care indeplineste conditiile prevazute la art. 14.
(3) Potrivit prevederilor prezentei legi, termenul "concentrare economica notificata" include, de asemenea, concentrarile planificate, notificate potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Concentrarile economice care se realizeaza prin fuziunea a doua sau mai multor intreprinderi trebuie notificate de catre fiecare dintre partile implicate; in celelalte cazuri, notificarea trebuie sa fie inaintata de catre persoana, intreprinderea sau intreprinderile care dobandesc controlul asupra uneia sau mai multor intreprinderi ori asupra unor parti ale acestora.
(5) Criteriile de evaluare a compatibilitatii concentrarilor economice cu un mediu concurential normal, procedura de notificare, de acordare a derogarii, termenele, documentele si informatiile de prezentat, comunicarile si prezentarea de observatii de catre intreprinderile interesate se stabilesc prin regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei.
(6) Este interzisa punerea in aplicare a unei operatiuni de concentrare economica inainte de notificare si inainte de a fi declarata compatibila cu un mediu concurential normal, printr-o decizie adoptata de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor art. 46.
(7) Prevederile alin. (6) nu impiedica punerea in aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzactii cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile in alte tipuri de valori mobiliare, acceptate in vederea tranzactionarii pe o piata de tipul bursei de valori, prin care se dobandeste controlul potrivit prevederilor art. 10 de la vanzatori diferiti, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) concentrarea sa fie notificata fara intarziere Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor alin. (1);
b) cel care dobandeste controlul sa nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare in cauza sau sa faca acest lucru numai pentru a mentine valoarea integrala a investitiei sale in temeiul unei derogari acordate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor alin. (8).
(8) Consiliul Concurentei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituita la alin. (6). Cererea de acordare a derogarii trebuie sa fie motivata. In decizia pe care o va emite Consiliul Concurentei va tine cont de efectele suspendarii concentrarii economice asupra uneia sau mai multora dintre intreprinderile implicate in operatiune sau asupra unor terti si de amenintarea reprezentata de concentrare asupra concurentei. Aceasta derogare poate fi acordata sub rezerva indeplinirii unor conditii si obligatii destinate asigurarii unei concurente efective. O derogare poate fi acordata oricand, atat anterior, cat si ulterior notificarii.
(9) Validitatea oricarei operatiuni de concentrare economica, inclusiv a celor realizate cu incalcarea prevederilor alin. (6), va depinde de analiza si decizia pe care Consiliul Concurentei o va lua cu privire la operatiune, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2), (4) si (5)."

14. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 17^1
In caz de vacanta a functiei de presedinte al Consiliului Concurentei, pentru una dintre situatiile prevazute la art. 17 alin. (8) lit. b)i��f), pana la desemnarea si numirea, in conditiile legii, a unui nou presedinte, pentru durata ramasa din mandat, interimatul va fi asigurat de acel membru al Plenului, care are cea mai mare vechime in functia de vicepresedinte al Consiliului Concurentei."

15. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care pana la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurentei, in conditiile art. 17 alin. (8) lit. a), nu este numit un succesor, membrul Plenului al carui mandat expira isi va continua activitatea pana la depunerea juramantului de catre cel desemnat pentru mandatul urmator."

16. La articolul 20, alineatele (1), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea, delibereaza si ia decizii in plen si in comisii . Plenul Consiliului Concurentei se intruneste valabil in prezenta a cel putin 5 dintre membrii sai, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor Plenului. Comisia se intruneste valabil in prezenta celor 3 membri, hotararile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor.
..................................................................................................
(4) In aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examineaza in plen:
a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra masurilor de luat;
b) autorizarea concentrarilor economice;
c) punctele de vedere, recomandarile si avizele formulate in realizarea atributiilor prevazute de prezenta lege;
d) proiectele de reglementari propuse spre adoptare;
e) raportul anual prevazut la art. 31 alin. (1), raportul anual privind ajutoarele de stat, precum si orice alte rapoarte privind concurenta si ajutoarele de stat;
................................................................................................
(6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in plen, potrivit prevederilor alin. (4), se semneaza de catre presedinte, in numele Consiliului Concurentei."
Afişează OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 21/1996    OUG 75/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu