din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2102 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

  Publicat: 06 Jul 2010       26825 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 6 iulie 2010

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.

(1) Dreptul Consiliului Concurentei de a aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prevederilor prezentei legi se prescrie dupa cum urmeaza:
a) in termen de 3 ani, in cazul incalcarii prevederilor art. 50;
b) in termen de 5 ani, in cazul tuturor celorlalte incalcari ale prevederilor prezentei legi.
(2) Prescriptia dreptului la actiune al Consiliului Concurentei incepe sa curga de la data savarsirii incalcarii. In cazul incalcarilor ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescriptia incepe sa curga de la data incetarii ultimului act sau fapt anticoncurential in cauza."

53. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60
(1) Participarea cu intentie frauduloasa si in mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) si care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda si interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii, potrivit prevederilor art. 65 din Codul penal."

54. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61
(1) Independent de sanctiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la actiune al persoanelor fizice si/sau juridice pentru repararea integrala a prejudiciului cauzat lor printr-o practica anticoncurentiala prohibita potrivit prevederilor prezentei legi sau ale art. 101 si/sau 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ramane rezervat.
(2) Daca un bun sau serviciu este achizitionat la un pret excesiv, nu se poate considera ca nu s-a produs un prejudiciu datorita faptului ca bunul sau serviciul a fost revandut.
(3) Intreprinderea care beneficiaza de imunitate la amenda nu raspunde solidar pentru prejudiciile cauzate prin participarea sa la o practica anticoncurentiala interzisa de art. 5 din prezenta lege, precum si de art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, practica sanctionata de autoritatea de concurenta .
(4) Atunci cand exista o decizie a Consiliului Concurentei prin care este sanctionata o practica anticoncurentiala, in solutionarea cererilor privind acordarea de despagubiri, instantele vor putea solicita Consiliului Concurentei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. In acest scop, primind aceste documente, instantele vor asigura respectarea confidentialitatii informatiilor reprezentand secrete de afaceri, precum si a altor informatii calificate drept confidentiale.
(5) Persoanele fizice sau juridice, care se considera prejudiciate printr-o practica anticoncurentiala interzisa de prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea de despagubiri in termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurentei, pe care se intemeiaza actiunea in subsidiar, ramane definitiva si irevocabila.
(6) Consiliul Concurentei poate inainta observatii instantelor nationale cu privire la aspecte privind aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in conditiile prevazute in Codul de procedura civila.
(7) In toate cazurile in care instantele nationale aplica, in mod direct, prevederile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, dupa comunicarea catre parti a hotararii susceptibile de exercitare a unei cai de atac, acestea vor transmite, de indata, o copie a hotararii catre Comisia Europeana, prin intermediul Consiliului Concurentei."

55. Articolul 63 se abroga.

56. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 64
(1) Cifra de afaceri prevazuta la art. 14 este suma veniturilor realizate din vanzarile de produse si/sau din prestarile de servicii realizate de intreprindere in cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrarilor intracomunitare.
(2) Cand o operatiune de concentrare economica are loc in modalitatea prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b), prin cumparare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilita potrivit prevederilor alin. (1) va fi luata in considerare numai suma aferenta activelor constituind obiect al tranzactiei.
(3) Daca, in cursul unei perioade de 2 ani, doua sau mai multe tranzactii de felul celor prevazute la alin. (2) au loc intre aceleasi persoane fizice si/sau juridice, ele sunt considerate ca o singura operatiune de concentrare economica, realizata la data ultimei tranzactii."

57. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65
Cifra de afaceri este inlocuita:
a) pentru institutiile de credit si alte institutii financiare, cu suma veniturilor, definite prin instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei, dupa deducerea impozitelor si a taxelor legate direct de acestea;
b) pentru societatile de asigurari, cu valoarea primelor brute incasate sau de incasat, conform contractelor de asigurari incheiate de catre sau in numele societatilor de asigurare, inclusiv primele platite reasiguratorilor, dupa deducerea impozitelor si a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora, identificate de catre Consiliul Concurentei prin instructiuni."

58. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Art. 66
In scopul aplicarii prevederilor art. 14, dar fara a contraveni dispozitiilor art. 64 alin. (2) si (3), daca vreuna dintre intreprinderile avute in vedere la aplicarea prevederilor art. 14 face parte dintr-un grup de intreprinderi, pentru cifra sa de afaceri se va lua in considerare cifra de afaceri cumulata a respectivului grup, conform situatiilor financiare anuale consolidate."

59. Articolul 67 se abroga.

Art. II
Consiliul Concurentei asigura secretariatul Consiliului pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 98/2010 privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat".

Art. III
Orice referire din lege la notiunea de "agent economic" se considera a fi facuta la notiunea de "intreprindere".

Art. IV
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Procedura de examinare a cererilor de certificare a neinterventiei si a cererilor de dispensa in cazurile de exceptari individuale ale intelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de intreprinderi sau practicilor concertate aflate in analiza Consiliului Concurentei, pentru care nu s-au emis decizii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inceteaza de drept la aceasta data .
(3) In ceea ce priveste investigatiile deschise anterior de catre Consiliul Concurentei, orice procedura noua intreprinsa de Consiliul Concurentei va fi indeplinita cu respectarea conditiilor si cerintelor impuse prin dispozitiile nou-intrate in vigoare.
Afişează OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 21/1996    OUG 75/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu