din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2153 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

  Publicat: 06 Jul 2010       26824 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 6 iulie 2010

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

(4) In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca angajamentele nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3), acesta va informa, in scris, intreprinderile cu privire la motivele pentru care angajamentele nu au fost acceptate si va continua procedura de investigatie.
(5) In cazul inchiderii investigatiei potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurentei poate, la cerere sau din oficiu, sa redeschida procedura de investigatie, atunci cand:
a) intervine o schimbare esentiala privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;
b) intreprinderile actioneaza contrar angajamentelor asumate;
c) decizia a fost fundamentata pe informatii incomplete, inexacte sau care induc in eroare, furnizate de parti.
(6) Intreprinderile pot formula propuneri de angajamente si in cazul operatiunilor de concentrare economica in scopul compatibilizarii acestora cu un mediu concurential normal, potrivit prevederilor art. 46. Prevederile alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(7) Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile, criteriile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor propuse de parti."

39. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47
(1) Consiliul Concurentei poate impune orice masura interimara pe care o considera necesara, inainte de emiterea unei decizii potrivit prevederilor art. 45, in caz de urgenta determinata de riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei, in cazul in care constata, la o prima evaluare, existenta unor fapte de natura anticoncurentiala prohibite expres de lege si care trebuie eliminate fara intarziere.
(2) Inainte de luarea unei masuri interimare, partile implicate pot prezenta in scris punctul lor de vedere. La cererea expresa a partilor implicate, Consiliul Concurentei va proceda la ascultarea argumentelor acestora, in Plen.
(3) O decizie adoptata potrivit prevederilor alin. (1) se aplica pe o durata determinata, ce poate fi reinnoita de Consiliul Concurentei in masura in care este necesar si adecvat.
(4) Consiliul Concurentei poate impune masuri interimare adecvate pentru restabilirea sau mentinerea conditiilor de concurenta efectiva si in cazul in care:
a) concentrarea economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea prevederilor art. 15 alin. (6) si (8) si nu a fost inca adoptata o decizie privind compatibilitatea concentrarii cu un mediu concurential normal;
b) concentrarea economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea unei conditii sau obligatii impuse printr-o decizie adoptata potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c);
c) concentrarea economica a fost deja pusa in aplicare si a fost emisa o decizie prin care operatiunea de concentrare economica a fost declarata incompatibila cu mediul concurential normal, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a).
(5) Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile, termenele si procedura pentru adoptarea de masuri interimare."

40. Dupa articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 47^1
(1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in aplicarea prevederilor art. 9, 15, 45 si 46 vor fi comunicate de indata partilor; acestea pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare .
(2) Instanta poate dispune, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate. Suspendarea se va dispune doar cu conditia platii unei cautiuni, in cuantum de 30% din amenda stabilita prin decizia atacata.
(3) Ordinul privind declansarea unei investigatii, prevazuta de lege, se poate ataca numai odata cu decizia prin care se finalizeaza investigatia."

41. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
Sunt nule de drept orice intelegeri sau decizii interzise prin art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si prin art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, respectiv orice angajamente, conventii sau clauze contractuale raportandu-se la o practica anticoncurentiala."

42. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu vinovatie de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi:
a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare intr-o cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 15;
b) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a);
c) furnizarea de informatii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 35 alin. (2);
d) furnizarea de informatii, documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul inspectiilor desfasurate potrivit prevederilor art. 36;
e) refuzul de a se supune unei inspectii desfasurate potrivit prevederilor art. 36."

43. Dupa articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 50^1
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 40.000 lei faptele autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale constand in:
a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b);
b) furnizarea de informatii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).
(2) Daca nefurnizarea informatiilor solicitate persista dupa termenul stabilit de catre Consiliul Concurentei, acesta va putea aplica conducatorului institutiei sau autoritatii administratiei publice centrale sau locale o amenda cominatorie de pana la 5.000 lei pentru fiecare zi de intarziere."

44. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 51. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu vinovatie de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi:
a) incalcarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
b) nenotificarea unei concentrari economice, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) si (2), inainte de punerea in aplicare a acesteia, cu exceptia cazului in care sunt incidente prevederile art. 15 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform art. 15 alin. (8);
c) realizarea unei operatiuni de concentrare economica cu incalcarea prevederilor art. 15 alin. (6)i��(8);
d) inceperea unei actiuni de concentrare economica declarata incompatibila printr-o decizie a Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a);
Afişează OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 21/1996    OUG 75/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu