din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1852 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

  Publicat: 06 Jul 2010       26860 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 6 iulie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire data monedei unice europene.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.

e) definirea pietei relevante in scopul stabilirii partii substantiale de piata;
f) plata taxelor si a tarifelor stabilite prin prezenta lege si prin regulamente.
(4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care pune in aplicare, suspenda sau abroga reglementarile adoptate in plen, dispune efectuarea de investigatii, ordona inspectii, ia masuri privind gestiunea interna si personalul din subordine, precum si orice alte masuri necesare indeplinirii strategiei si misiunii autoritatii de concurenta .
(5) Deciziile Consiliului Concurentei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constata incalcarea prevederilor prezentei legi si se aplica sanctiunile corespunzatoare, se dispun masurile necesare restabilirii mediului concurential, se acorda accesul la informatii confidentiale, se solutioneaza plangerile formulate in baza dispozitiilor prezentei legi, precum si cererile si notificarile privind concentrarile economice.
(6) Avizele sunt formulate, recomandarile si propunerile sunt facute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate si comunicate, dupa caz, publicate, potrivit dispozitiilor prezentei legi."

21. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Reglementarile Consiliului Concurentei pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare."

22. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
Consiliul Concurentei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect in domeniul politicii concurentiale, la cererea:
a) Presedintiei si Guvernului Romaniei;
b) comisiilor parlamentare, senatorilor si deputatilor; c) autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;
d) organizatiilor profesionale si patronale in masura in care acestea au atributii legale de reglementare a domeniilor in care activeaza;
e) organizatiilor pentru protectia consumatorilor;
f) instantelor judecatoresti si parchetelor."

23. La articolul 30, alineatul (4) se abroga.

24. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) Prin prezenta lege se instituie urmatoarea taxa: taxa de autorizare a concentrarilor economice, care se plateste in cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) si alin. (4) lit. b) si c).
(2) Taxa de autorizare a concentrarii economice se stabileste la o cota de 0,04% din cifrele de afaceri totale realizate pe teritoriul Romaniei de catre intreprinderile implicate in concentrarea economica autorizata, fara a depasi echivalentul in lei al sumei de 100,000 euro. Taxa de autorizare se calculeaza pe baza cifrei de afaceri pentru exercitiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrarii economice, determinata potrivit reglementarilor Consiliului Concurentei.
(3) Sumele provenind din plata taxei prevazute la alin. (1) se varsa la bugetul de stat in termen si conform procedurilor stabilite de reglementarile fiscale."

25. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Descoperirea si investigarea incalcarilor prevederilor prezentei legi, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene incumba Consiliului Concurentei care actioneaza prin inspectorii de concurenta .
(2) In cazul infractiunii prevazute la art. 60 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat in conditiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedura penala."

26. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
Consiliul Concurentei, potrivit atributiilor sale, dispune efectuarea de investigatii, daca exista suficient temei de fapt si de drept:
a) din oficiu;
b) la plangerea unei persoane fizice sau juridice afectate in mod real si direct prin incalcarea prevederilor art. 5, 6, 9 si 15 din prezenta lege, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene."

27. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
(1) In vederea analizarii plangerilor formulate potrivit art. 34 lit. b) si a notificarilor privind concentrarile economice, precum si in exercitarea atributiilor prevazute la art. 26 alin. (1), inspectorii de concurenta, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute, dupa caz, la art. 50 lit. a) si b), art. 50^1 alin. (1) lit. a) si alin. (2) si art. 54 alin. (1) lit. e), pot solicita informatiile si documentele care le sunt necesare:
a) intreprinderilor si asociatiilor de intreprinderi;
b) autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale.
(2) In realizarea procedurii de examinare preliminara, necesara in vederea exercitarii din oficiu a atributiilor prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) si g), inspectorii de concurenta, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute la art. 50 lit. c) sau, dupa caz, la art. 50^1 alin. (1) lit. b), pot solicita intreprinderilor si asociatiilor de intreprinderi, precum si autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale orice informatii si documente necesare.
(3) In scopul aplicarii prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, documentele si informatiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi solicitate de Consiliul Concurentei, la cererea Comisiei Europene si a autoritatilor de concurenta din statele membre ale Uniunii Europene.
(4) Inspectorii de concurenta, primind acces la documentele, datele si informatiile prevazute la alin. (1), (2) si (3), sunt tinuti la respectarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.
(5) Informatiile colectate potrivit prevederilor alin. (1)i��(3), art. 35^1 si 36 pot fi folosite doar pentru scopul in care au fost obtinute."

28. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 35^1
In scopul indeplinirii atributiilor legale, Consiliul Concurentei poate sa intervieveze orice persoana fizica sau juridica, care consimte sa fie intervievata, in scopul obtinerii de informatii privind obiectul investigatiei."
Afişează OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 21/1996    OUG 75/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu