din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3615 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

  Publicat: 06 Jul 2010       26844 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 6 iulie 2010

O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Situatie a unei piete pe care nu exista decat un singur vanzator (monopolist) care, data fiind absenta concurentei, detine o putere de piata extrem de puternica, echivalenta cu existenta unei pozitii dominante.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.


17. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Activitatea desfasurata in cadrul Consiliului Concurentei de catre inspectorii de concurenta cu studii superioare juridice constituie vechime in specialitate juridica si este asimilata vechimii in munca juridica desfasurata de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare. Se considera, de asemenea, vechime in specialitate economica, respectiv alta specialitate si perioada in care inspectorii de concurenta de specialitate economica sau de alta specialitate isi desfasoara activitatea in cadrul Consiliului Concurentei."

18. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(4) Consiliul Concurentei va suporta, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, sumele necesare asigurarii asistentei juridice pentru membrii Plenului, inspectorii de concurenta si celelalte categorii de personal, in legatura cu faptele savarsite de acestia in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, atunci cand au calitatea de invinuit ori inculpat.
(5) Sumele acordate de Consiliul Concurentei membrilor Plenului, inspectorilor de concurenta sau altor angajati pentru asigurarea asistentei juridice vor fi restituite de catre acestia, in cazul in care printr-o hotarare judecatoreasca definitiva s-a stabilit vinovatia acestora ori ca fapta a fost savarsita in afara exercitarii atributiilor de serviciu prevazute de lege.
(6) Procedura si conditiile in care sumele necesare asigurarii asistentei juridice sunt suportate de Consiliul Concurentei vor fi reglementate prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei."

19. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Consiliul Concurentei are urmatoarele atributii:
a) efectueaza investigatiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 9, 15 si art. 46 alin. (3) din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
b) ia deciziile prevazute de lege pentru cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9 si 15 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, constatate in urma investigatiilor efectuate de catre inspectorii de concurenta;
c) accepta angajamente si impune masuri interimare, in conditiile prevazute de lege;
d) ia deciziile prevazute de lege pentru cazurile de concentrari economice;
d) retrage, prin decizie, beneficiul exceptarii pentru intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003;
f) asigura aplicarea efectiva a deciziilor proprii, inclusiv monitorizarea masurilor dispuse si a efectelor concentrarilor economice autorizate conditionat prin decizii;
g) efectueaza, din proprie initiativa, investigatii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare, atunci cand rigiditatea preturilor sau alte imprejurari sugereaza posibilitatea restrangerii sau denaturarii concurentei pe piata . Consiliul Concurentei poate publica un raport cu privire la rezultatele investigatiei privind anumite sectoare ale economiei sau anumite acorduri in diferite sectoare si invita partile interesate sa formuleze observatii;
h) sesizeaza Guvernul asupra existentei unei situatii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevazute la art. 4 alin. (2) si (3), si propune acestuia adoptarea masurilor necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate;
i) sesizeaza instantele judecatoresti asupra cazurilor in care acestea sunt competente;
j) urmareste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente in domeniul de reglementare al prezentei legi;
k) sesizeaza Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si locale in aplicarea prezentei legi;
l) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si propune modificarea actelor normative care au un asemenea efect;
m) face recomandari Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea de masuri care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;
n) propune Guvernului sau organelor administratiei publice locale luarea de masuri disciplinare impotriva personalului din subordinea acestora, in cazul in care acesta nu respecta dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei;
o) realizeaza studii si intocmeste rapoarte privind domeniul sau de activitate si furnizeaza Guvernului, publicului si organizatiilor internationale specializate informatii privind aceasta activitate;
p) reprezinta Romania si promoveaza schimbul de informatii si de experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil; ca autoritate nationala de concurenta, Consiliul Concurentei este responsabil de relatia cu institutiile Uniunii Europene, potrivit prevederilor relevante din legislatia europeana, si coopereaza cu alte autoritati de concurenta;
r) stabileste si aproba misiunea, strategia generala si programele de activitate ale autoritatii de concurenta;
s) ia orice alte decizii in indeplinirea atributiilor ce decurg din prezenta lege;
s) asigura aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
(2) In vederea exercitarii atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si g), Consiliul Concurentei poate realiza examinari preliminare, in cadrul carora are dreptul sa solicite informatiile si documentele necesare, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).
(3) Consiliul Concurentei, in calitate de autoritate nationala de concurenta, are toate drepturile si obligatiile prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, precum si cele prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 22 ianuarie 2004 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi. Instantele nationale au toate drepturile si obligatiile prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003."

20. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Consiliul Concurentei adopta regulamente si instructiuni, emite ordine, ia decizii si formuleaza avize, face recomandari si elaboreaza rapoarte in aplicarea prevederilor prezentei legi.
(2) Consiliul Concurentei adopta regulamente, in aplicarea prevederilor prezentei legi, in special cele care privesc:
a) organizarea, functionarea si procedura;
b) concentrarile economice;
c) practicile anticoncurentiale;
d) constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta lege;
e) tarifele pentru notificari, de acces la documentatie si eliberare de copii sau extrase;
f) inspectorii de concurenta;
g) regimul disciplinar al personalului.
(3) Consiliul Concurentei adopta instructiuni, in aplicarea prevederilor prezentei legi, in special cele care privesc:
a) analiza concentrarilor economice;
b) analiza practicilor anticoncurentiale;
c) masurile interimare si angajamentele;
d) calcularea cifrei de afaceri prevazute de prezenta lege;
Afişează OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 21/1996    OUG 75/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa ´┐Ż principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii ´┐Ż pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior ´┐Ż pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu