din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1931 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

  Publicat: 06 Jul 2010       26861 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 6 iulie 2010

Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Masura a importantei relative a unei intreprinderi, in interiorul unei ramuri de activitate sau al unei piete date, raportata la productie, la vanzari sau la capacitatea ansamblului intreprinderilor din aceasta ramura sau de pe aceasta piata.
Masura a importantei relative a unei intreprinderi, in interiorul unei ramuri de activitate sau al unei piete date, raportata la productie, la vanzari sau la capacitatea ansamblului intreprinderilor din aceasta ramura sau de pe aceasta piata.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Angajament asumat de catre o persoana (avalist), alta decat tragatorul, trasul sau girantii, de a garanta un efect comercial.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.

b) limitarea productiei, comercializarii sau dezvoltarii tehnologice in dezavantajul consumatorilor;
c) aplicarea in raporturile cu partenerii comerciali a unor conditii inegale la prestatii echivalente, provocand, in acest fel, unora dintre ei un dezavantaj concurential;
d) conditionarea incheierii contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte;
e) practicarea unor preturi excesive sau practicarea unor preturi de ruinare, in scopul inlaturarii concurentilor, ori vanzarea la export sub costul de productie, cu acoperirea diferentelor prin impunerea unor preturi majorate consumatorilor interni;
f) exploatarea starii de dependenta in care se gaseste o alta intreprindere fata de o asemenea intreprindere sau intreprinderi si care nu dispune de o solutie alternativa in conditii echivalente, precum si ruperea relatiilor contractuale pentru singurul motiv ca partenerul refuza sa se supuna unor conditii comerciale nejustificate.
(2) Ori de cate ori Consiliul Concurentei aplica prevederile alin. (1), in masura in care folosirea in mod abuziv a pozitiei dominante poate afecta comertul dintre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
(3) Se prezuma, pana la proba contrara, ca una sau mai multe intreprinderi nu se afla in pozitie dominanta, in situatia in care cota sau cotele cumulate pe piata relevanta, inregistrate in perioada supusa analizei, nu depasesc 40%."

5. Articolul 7 se abroga.

6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Prevederile art. 5 alin. (1) nu se aplica in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care cota de piata cumulata detinuta de partile la o intelegere nu depaseste 10% pe niciuna dintre pietele relevante afectate de intelegere, atunci cand aceasta este incheiata intre intreprinderi care sunt concurenti, existenti sau potentiali, pe una dintre aceste piete;
b) in cazul in care cota de piata detinuta de fiecare dintre partile la o intelegere nu depaseste 15% pe niciuna dintre pietele relevante afectate de intelegere, atunci cand aceasta este incheiata intre intreprinderi care nu sunt concurenti, existenti sau potentiali, pe niciuna dintre aceste piete;
c) in cazul in care este dificil sa se stabileasca daca este vorba de o intelegere intre concurenti sau intre neconcurenti, se aplica pragul de 10%, potrivit prevederilor alin. (1) lit. a).
(2) Atunci cand pe o piata relevanta concurenta este restransa de efectul cumulativ al unor intelegeri de vanzare de bunuri sau de servicii incheiate cu diferiti furnizori sau distribuitori, pragurile prevazute la alin. (1) sunt reduse la 5%, atat pentru intelegerile incheiate intre concurenti, cat si pentru cele incheiate intre neconcurenti.
(3) Intelegerile nu restrang concurenta in cazul in care cotele de piata nu depasesc pragurile de 10%, 15%, respectiv 5%, prevazute la alin. (1) si (2), cu mai mult de doua puncte procentuale in cursul a 2 ani calendaristici succesivi.
(4) Prevederile alin. (1)i��(3) nu se aplica intelegerilor care, in mod direct sau indirect, izolat sau in combinatie cu alti factori aflati sub controlul partilor, au ca obiect:
a) fixarea preturilor de vanzare a produselor catre terti;
b) limitarea productiei sau a vanzarilor;
c) impartirea pietelor sau a clientilor.
(5) Prevederile alin. (1)i��(4) se aplica si in cazul deciziilor asociatiilor de intreprinderi si practicilor concertate."

7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Sunt interzise orice actiuni sau inactiuni ale autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale sau locale, care restrang, impiedica sau denatureaza concurenta, precum:
a) limitarea libertatii comertului sau autonomiei intreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementarilor legale;
b) stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea intreprinderilor.
(2) In cazul in care autoritatile sau institutiile administratiei publice centrale sau locale nu se conformeaza, in termenul stabilit, masurilor dispuse prin decizie de catre Consiliul Concurentei in scopul restabilirii mediului concurential, acesta poate introduce actiune in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, solicitand instantei, dupa caz, anularea, in tot sau in parte, a actului care a condus la restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei, obligarea autoritatii sau institutiei in cauza sa emita un act administrativ sau sa efectueze o anumita operatiune administrativa.
(3) Consiliul Concurentei se poate adresa instantei in conditiile alin. (2), in termen de 6 luni de la data expirarii perioadei prevazute in decizie, perioada in care autoritatea sau institutia administratiei publice centrale sau locale avea obligatia sa se conformeze masurilor necesare restabilirii mediului concurential normal."

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Se realizeaza o concentrare in cazul in care modificarea de durata a controlului rezulta in urma:
a) fuzionarii a doua sau mai multe intreprinderi independente anterior sau parti ale unor intreprinderi; sau
b) dobandirii, de catre una sau mai multe persoane care controleaza deja cel putin o intreprindere ori de catre una sau mai multe intreprinderi, fie prin achizitionarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor intreprinderi sau parti ale acestora.
(2) Crearea unei societati in comun care indeplineste in mod durabil toate functiile unei entitati economice autonome constituie o concentrare potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).
(3) In masura in care crearea unei societati in comun, reprezentand o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concurential al intreprinderilor ramase independente, o astfel de coordonare este evaluata in conformitate cu criteriile prevazute la art. 5 alin. (1) si (3), precum si cu cele ale art. 101 alin. (1) si (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili daca operatiunea este sau nu compatibila cu un mediu concurential normal.
(4) La realizarea evaluarii prevazute la alin. (3), Consiliul Concurentei ia in considerare, in special, urmatoarele criterii:
a) daca doua sau mai multe societati-mama retin, intr-o masura semnificativa, activitatile de pe aceeasi piata ca si societatea in comun ori de pe o piata situata in amonte sau in aval fata de cea a societatii in comun ori pe o piata vecina aflata in stransa legatura cu aceasta piata;
b) daca prin coordonarea care reprezinta consecinta directa a crearii societatii in comun, intreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurenta pentru o parte semnificativa a produselor sau a serviciilor in cauza.
(5) Potrivit prevederilor prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare in parte ori luate impreuna si tinand seama de circumstantele de fapt sau de drept, confera posibilitatea de a exercita o influenta determinanta asupra unei intreprinderi, in special prin:
a) drepturi de proprietate sau de folosinta asupra totalitatii ori a unei parti din activele unei intreprinderi;
b) drepturi sau contracte care confera o influenta determinanta asupra structurii intreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei intreprinderi.
(6) Controlul prevazut la alin. (1)i��(5) este dobandit de catre persoana sau persoanele ori de catre intreprinderile care:
a) sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevazute la alin. (5);
b) nu sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevazute la alin. (5), dar au puterea de a exercita influenta determinanta conferita de acestea."

9. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Afişează OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 21/1996    OUG 75/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu