din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1216 de useri online
Materiale juridice despre Codul muncii 2024 (29)


    Jurisprudenta   In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
  Potrivit art. 252 alin. (1) pct. 1 din Codul muncii se stabileste posibilitatea angajatorului de a aplica o sanctiune disciplinara �in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei�.
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
  Conditiile de munca deosebite se refera la situatiile in care angajatii sunt expusi la anumite riscuri sau conditii speciale in timpul desfasurarii activitatii lor.
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
  Legiuitorul a reglementat, prin art. 31 din Codul muncii, perioada de proba cu un scop clar definit �pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie�.
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
  Potrivit art. 39 din O.U.G. nr. 114/2018: �(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, se va realiza astfel:
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
  In conformitate cu art. 65 alin. (1) din Codul muncii, angajatorul poate decide concedierea salariatului in urma desfiintarii locului de munca ocupat de acesta.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
  Potrivit art. 256 Codul muncii, salariatul este obligat sa restituie angajatorului suma incasata nedatorat. Obligatia de restituire este o forma specifica a raspunderii pentru fapta proprie si, prin urmare, este supusa regulilor generale referitoare la raspunderea patrimoniala.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
  Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004 arata in mod expres, in art. 1 alin. (6), ca un act administrativ �nu mai poate fi revocat intrucat a intrat in circuitul civil si a produs efecte juridice�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
  Pentru realiza o cercetare disciplinara a salariatului in conditiile legii, este necesar a se tin cont de urmatoarele aspecte legale:
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
  In ceea ce priveste dreptul angajatorului �sa sanctioneze sever cumulul de abateri disciplinare ale unui salariat�, art. 250 din Codul muncii prevede faptul ca �angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: (�) e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
  Potrivit art. 26 din Codul muncii, clauza de confidentialitate este definita ca fiind: �(1) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
  Abuzurile la locul de munca reprezinta comportamente inadecvate sau nedrepte care pot afecta negativ angajatii si mediul de lucru. Acestea pot lua diferite forme, cum ar fi hartuirea, discriminarea, exploatarea, intimidarea sau violenta la locul de munca.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
  Potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, cererile privind plata despagubirilor pentru pagubele cauzate pot fi cerute in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Legalitatea platii esalonate a drepturilor salariale obtinute prin hotarari judecatoresti
  Potrivit O.U.G, nr. 130/2021, art. VI �(1) Plata sumelor cerinte prin hotarari judecatoresti care au ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilitate in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executate in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022, se va realiza astfel:
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
  Dreptul la concediu de odihna anual platit este, potrivit dispozitiilor Codului muncii, garantat tuturor salariatilor.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   In ce masura (doar) forta majora poate fi motiv de concediere a salariatului?
  Potrivit dispozitiilor art. 76 alin. (1) lit. a) din Codul muncii: �decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
  Potrivit art. 247 alin. (1) din Codul muncii �angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane
  Contractul individual de munca se caracterizeaza prin urmatoarele elemente: prestarea muncii, salariul si subordonarea angajatului fata de angajator, neexistand contract individual de munca fara unul dintre aceste elemente.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
  Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, a proclamat in art. 8 dreptul la greva alaturi de dreptul sindical.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
  Incetarea contractului individual de munca temporara pentru motive disciplinare trebuie sa aiba in vedere raportul triunghiular specific muncii temporare:
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Demisia salariatului. Angajatorul nu este in masura sa recalifice arbitrar cererea formulata de salariat
  Potrivit art. 81 din Codul muncii, �prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare , comunica angajatorului scris incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
  Potrivit dispozitiilor Codului muncii, pentru ca decizia de concediere sa poata produce efectele juridice urmarite de angajator, aceasta trebuie sa fie deopotriva legala si temeinica, analiza cerintelor de legalitate prevaland celor referitoare la temeinicia deciziei.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
  Un contract colectiv de munca este un acord incheiat intre un angajator si un sindicat sau o organizatie reprezentativa a angajatilor, care reglementeaza conditiile de munca si drepturile si obligatiile partilor implicate.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Achitare in procesul penal. Dreptul la plata tuturor drepturile salariale aferente perioadei de suspendare a contractului de munca
  Potrivit legii instanta hotaraste prin sentinta asupra invinuirii aduse inculpatului, pronuntand, dupa caz, condamnarea , achitarea (necondamnarea) sau incetarea procesului penal.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Desfiintarea locului de munca presupune probleme financiare reale ale angajatorului
  Potrivit art. 76 alin. (1) lit. a) din Codul muncii �decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea�, iar potrivit art. 78 din Codul muncii �concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Articole   Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
  Prin Legea nr. 283/2022 privind completarea si modificarea Codului Muncii s-au impus clauze obligatorii in contractul de munca.
   Data aparitiei: 11 Decembrie 2023