Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic

Legea 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic

  Publicat: 28 Mar 2012       24348 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic

Publicata in Monitorul Oficial nr. 201 din 27 martie 2012

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza activitatile de picnic, desfasurate pe domeniul public ori privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

Art. 2
Prezenta lege are ca scop prevenirea, reducerea si eliminarea impactului negativ asupra mediului, asupra starii de sanatate a populatiei, generat de practicarea inadecvata a activitatilor de picnic.

Art. 3
In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) activitate de picnic - orice activitate de recreere de afluenta publica, desfasurata in zone de afluenta publica consacrate pe domeniul public ori privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale de una ori mai multe persoane si care presupune consumul de bauturi si/sau alimente, precum si, dupa caz, aprinderea ori nu a focului;
b) zone de afluenta publica consacrate - zone in care publicul obisnuieste sa petreaca ocazional timpul liber, zone special amenajate pentru activitatile de picnic si zone indicate pentru activitatile de picnic organizate in acest scop de catre autoritatile administratiei publice locale;
c) zone special amenajate pentru activitatile de picnic - zonele apartinand domeniului public ori privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale, dotate cu utilitati si facilitati pentru desfasurarea activitatilor de picnic si in care aprinderea focului este permisa;
d) zone indicate pentru activitatile de picnic - zonele indicate in planurile de zonificare ale parcurilor aflate in intravilanul localitatilor, precum si zonele limitrofe padurilor situate in intravilanul localitatilor, in care sunt permise activitati de picnic, cu exceptia aprinderii focului;
e) administrator al zonei special amenajate pentru activitatile de picnic - persoana fizica si/sau juridica care administreaza terenuri apartinand domeniului public ori privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale in temeiul unui titlu valabil.


Art. 4
(1) Desfasurarea activitatilor de picnic, cu exceptia celor desfasurate in zonele prevazute la art. 3 lit. c) si d), este interzisa.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), desfasurarea activitatilor de picnic este permisa si in alte zone decat cele prevazute la art. 3 lit. c) si d) doar in conditiile organizarii de evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii.

Art. 5
Administratorul zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si al zonelor indicate pentru activitatile de picnic are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure amenajarea zone in care se desfasoara activitatile de picnic cu respectarea dispozitiilor in vigoare referitoare la urbanism, silvicultura si protectia mediului;
b) sa amenajeze zona in care se desfasoara activitatea de picnic prin interventii minime asupra mediului natural, fara efectuarea de defrisari, modificari ale malurilor sau albiilor apelor ori betonari sau asfaltari ale solului;

c) sa incadreze si sa delimiteze in cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, dupa caz, zonele special amenajate pentru activitatile de picnic si zonele indicate pentru activitatile de picnic;
d) sa delimiteze zonele special amenajate pentru activitatile de picnic si zonele indicate pentru activitatile de picnic prin marcarea corespunzatoare in vederea desfasurarii activitatii de picnic, indicand orarul de functionare;
e) sa amenajeze in zonele prevazute la art. 3 lit. c) locuri speciale pentru aprinderea focului;
f) sa asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si a zonelor indicate pentru activitatile de picnic cu containere destinate colectarii selective a deseurilor, inscriptionate corespunzator, precum si cu toalete ecologice;
g) sa asigure marcarea corespunzatoare a punctelor pentru colectarea selectiva a deseurilor, precum si afisarea, in mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectiva, cu exemplificarea tipurilor de deseuri;
h) sa nu permita efectuarea de defrisari sau modificari ale cursurilor de apa pentru amenajarea zonei;
i) sa nu permita ridicarea de constructii in perimetrul zonelor ce fac obiectul prezentei legi, cu exceptia celor cu caracter temporar;
j) sa organizeze serviciul de verificare zilnica a zonelor in care se desfasoara activitatile de picnic, atat a celor prevazute la art. 3 lit. c), cat si a celor rpevazute la art. 3 lit. d), precum si a zonelor aflate in imediata vecinatate a acestora, pentru a se asigura ca niciun fel de prejudiciu nu este adus mediuluiu. Verificarea zilnica a zonelor in care se desfasoara activitatile de picnic se realizeaza cu ajutorul politiei locale;
k) sa asigure serviciul de salubritate in vederea ridicarii deseurilor colectate selectiv;
l) sa delimiteze si sa marcheze in mod corespunzator zona destinata parcarii autovehiculelor in cazul zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic, daca geografia acestora permite;
m) sa afiseze un plan corespunzator cu ilustratii detaliate privind organizarea si facilitatile zone in care se desasoara activitatile de picnic, regulile privind desfasurarea activitatilor de picnic, precum si sanctiunile aplicabile in cazul constatarii nerespectarii acestora si numerele de telefon utile;
n) sa realizeze si sa doteze corespunzator pichete de stingere a incendiilor.

Art. 6
(1) Autoritatea publica locala sau centrala care administreaza zone de afluenta publica consacrate are obligatia de a prevedea in bugetul propriu sumele necesare asigurarii conditiilor de functionare a acestora.
(2) Autoritat publica locala care administreaza zone de afluenta publica consacrate are obligatia de a include clauze aferente salubrizarii zonelor in care se desfasoara activitatile de picnic in contractul cu operatorul local.

Art. 7
Persoanele fizice care desfasoara activitatea de picnic au urmatoarele obligatii:
a) sa nu distruga, modifice ori sa degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, constructiile, imprejmuirile sau orice alte amenajari aflate in perimetrul zonelor prevazute la art. 3 lit. c) si d);
b) sa arunce deseurile doar in locurile special amenajate;
c) sa depuna selectiv deseurile de ambalaje in containerele inscriptionate corespunzator categoriei de deseuri, in conformitate cu regulile privind colectarea selectiva;
d) sa aprinda focul doar in locurile special amenajate si sa il supravegheze in permanenta;

Afişează Legea 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Picnic    Gratar    Lege gratare    Legea 54/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Furnizarea de feluri de mancare care pot fi consumate imediat la standuri de fast-food sau in holurile cinematografelor constituie in mod normal o livrare de bunuri
Sursa: EuroAvocatura.ro