Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 09 Jan 2014       13038 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2014

Act adoptat de organele de stat,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Capitolul I - Dispozitii generale

ARTICOLUL 1 - Scopul si functiile sistemului de probatiune
(1) Prezenta hotarare reglementeaza punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune.
(2) Prin activitatea sa, sistemul de probatiune, ca serviciu public de interes national, contribuie la infaptuirea actului de justitie.
(3) Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in interesul comunitatii, in scopul reabilitarii sociale a infractorilor, al diminuarii riscului de savarsire a unor noi infractiuni si al mentinerii sigurantei comunitatii, precum si pentru reducerea costurilor sociale ale executarii sanctiunilor si masurilor penale, prin diminuarea populatiei din unitatile penitenciare si valorificarea potentialului socioeconomic al infractorilor.

ARTICOLUL 2 - Organizarea sistemului de probatiune
(1) Sistemul de probatiune este format din Directia Nationala de Probatiune, care functioneaza la nivel central, denumita in continuare Directia, si structuri teritoriale care includ serviciile de probatiune, precum si sediile secundare ale acestora.
(2) Directia elaboreaza si aplica in domeniul sau de activitate Strategia nationala de reabilitare a persoanelor fata de care s-au dispus sanctiuni si masuri comunitare, precum si orice alte politici si strategii ale Guvernului privind executarea pedepselor si masurilor neprivative de libertate pronuntate de instantele judecatoresti.
(3) In realizarea scopului sau, Directia ia masuri privind infiintarea, organizarea si functionarea structurilor teritoriale si stabileste directiile strategice de actiune in domeniul probatiunii, ca parte a sistemului de justitie.
(4) Pentru atingerea obiectivelor in domeniul sau de activitate, Directia coopereaza cu institutii publice si private nationale si internationale.
(5) La nivel teritorial, activitatea de probatiune se realizeaza prin intermediul structurilor teritoriale, fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii si aflate in subordinea Diruectiei.

ARTICOLUL 3 - Atributiile Directiei
(1) Directia are urmatoarele atributii principale:
1. in ceea ce priveste planificarea strategica a sistemului de probatiune:
a) stabileste directiile strategice de actiune in domeniul probatiunii in vederea implementarii strategiei justitiei ca serviciu public;
b) asigura, monitorizeaza si evalueaza implementarea directiilor strategice de actiune de catre structurile teritoriale;
2. in ceea ce priveste controlul activitatii de probatiune:
a) realizeaza evaluarea si controlul activitatii derulate in structurile teritoriale de probatiune, prin intermediul inspectorilor de probatiune;
b) coordoneaza monitorizarea implementarii instructiunilor si recomandarilor corpului de inspectie;
c) verifica respectarea de catre institutiile din comunitate a standardelor minime de lucru in probatiune;
3. in ceea ce priveste realizarea de studii si cercetari:
a) realizeaza, fie in mod direct, fie prin intermediul structurilor teritoriale, studii si cercetari care sa indice directiile de dezvoltare a practicii in domeniul probatiunii;
b) realizeaza studii, analize si cercetari care sa contribuie la fundamentarea politicii penale in domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru si la imbunatatirea practicii;
4. in ceea ce priveste punerea in executare a pedepselor si masurilor neprivative de libertate specifice domeniului probatiunii:
a) organizeaza si coordoneaza procesul de executare a pedepselor si masurilor neprivative de libertate specifice domeniului probatiunii;
b) stabileste conceptia si coordoneaza, evalueaza si monitorizeaza, la nivel national, Strategia nationala de reabilitare a persoanelor fata de care s-au dispus sanctiuni si masuri comunitare, aplicata in sistemul de probatiune, inclusiv de catre institutiile cu atributii in domeniu;
c) elaboreaza Standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate si normele metodologice pentru avizarea si acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate;
d) coordoneaza elaborarea standardelor de performanta, a metodologiilor si instrumentelor de lucru, in scopul uniformizarii si imbunatatirii activitatii de probatiune;
5. in ceea ce priveste organizarea si coordonarea economico-financiara si administrativa a Directiei si a structurlor teritoriale:
a) organizeaza si coordoneaza activitatea economico-financiara si administrativa a Directiei si a structurilor teritoriale si conduce evidenta financiar-contabila a acestora;
b) elaboreaza si fundamenteaza proiectul anual de buget al sistemului de probatiune, pe care il supune spre aprobare ministrului justitiei, asigura fondurile necesare, precum si executia bugetara in conditiile legii;
c) administreaza patrimoniul sistemului de probatiune, organizeaza si coordoneaza alocarea, miscarea, evidenta si controlul cheltuielilor materiale si de investitii, a mijloacelor si echipamentelor din dotare;
d) efectueaza achizitii de bunuri, servicii si lucrari atat pentru Directie, cat si pentru structurile teritoriale;
e) deruleaza activitati de accesare si administrare a fondurilor externe nerambursabile si urmareste modul de implementare a proiectelor finantate din aceste fonduri .
6. in ceea ce priveste organizarea si coordonarea resurselor umane:
a) estimeaza necesarul de personal din sistemul de probatiune, realizeaza demersuri privind suplimentarea schemei de personal si distribuirea posturilor in aparatul central al Directiei si in structurile teritoriale;
b) realizeaza recrutarea si selectia personalului din sistemul de probatiune, precum si definitivarea si promovarea in grade profesionale a acestuia;
c) realizeaza evaluarea profesionala a personalului din cadrul sistemului de probatiune, in conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune;
d) organizeaza pregatirea profesionala a personalului din sistemul de probatiune si organizeaza cursuri de pregatire pentru persoane din cadrul institutiilor implicate in activitatea de probatiune;
e) elaboreaza si difuzeaza ghiduri practice sau alte materiale in domeniu, intocmind propriile materiale in acest sens, avand in vedere practica organelor judiciare, pentru asigurarea pregatirii profesionale a personalului, precum si pentru uniformizarea practicii de probatiune.
f) realizeaza demersuri in vederea evaluarii medicale si psihologice a personalului din sistemul de probatiune;
g) efectueaza lucrarile necesare numirii, delegarii, detasarii, transferului, suspendarii si eliberarii din functie a personalului din sistemul de probatiune;
h) pune in aplicare, potrivit competentelor, dispozitiile legale referitoare la cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului din sistemul de probatiune;
7. in domeniul juridic:
a) elaboreaza, in colaborare cu directia de specialitate din Ministerul Justitiei, proiectele de acte normative privind organizarea si activitatea sistemului de probatiune;
b) reprezinta, in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, interesele Directiei si ale structurilor teritoriale;

Afişează HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 1079/2013    Serviciul de probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 171/A din 19 aprilie 2016

Achitare. Furt calificat
Pronuntaţă de: Judecatoria Ploiesti - Sentinta penala nr. 361 din data 28.02.2012

Lovire sau alte violente. Legitima aparare
Pronuntaţă de: Judecatoria Rupea - Sentinta penala nr. 41/2009 din data 30.04.2009

Prelungirea internarii in centrul de reeducare dupa implinirea varstei de 18 ani
Pronuntaţă de: Judecatoria Sinaia - Sentinta penala nr. 67 din data 26.01.2011Articole Juridice

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dispozitii speciale privind masurile preventive aplicate minorilor. Art. 243 - 244 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clasarea si renuntarea la urmarirea penala. Art. 314 - 320 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura in cauzele cu infractori minori. Art. 504 - 520 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Punerea in executare a altor dispozitii. Art. 575 - 576 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Revocarea sau anularea amanarii aplicarii pedepsei. Art. 582 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro