Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 356/2018 privind unele masuri sanctionatorii in domeniul radiocomunicatiilor

Legea 356/2018 privind unele masuri sanctionatorii in domeniul radiocomunicatiilor

  Publicat: 04 Jan 2019       2553 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 356/2018 privind unele masuri sanctionatorii in domeniul radiocomunicatiilor

Publicata in Monitorul Oficial nr. 3 din 03.01.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punct de vedere contabil, un registru contabil unde se inregistreaza cronologic si sistematic miscarile patrimoniului (economico-financiare).
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,

Art. 1. - Prezenta lege are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatii de supraveghere si control, precum si de sanctionare a eventualelor contraventii savarsite de:

a) persoanele ce opereaza statii de radiocomunicatii, serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, denumite in continuare SMAS, mobil maritim si mobil maritim prin satelit, denumite in continuare SMMS, serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, denumit in continuare SRCNI, precum si in serviciul mobil terestru, cu exceptia statiilor de radiocomunicatii din componenta retelelor publice mobile, denumit in continuare SMT;

b) radioamatori.

Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) autorizatie de radioamator - act prin care se atribuie un indicativ de identificare si se acorda unei persoane cu domiciliul sau rezidenta pe teritoriul Romaniei dreptul de a opera o statie de radiocomunicatii in benzile de frecvente radio atribuite serviciului de amator;

b) certificat de operator - act prin care se atesta ca o persoana detine nivelul de cunostinte necesar pentru operarea unei statii de radiocomunicatii conform legii in SMAS, SMMS, SRCNI si SMT;

c) certificat de radioamator - act prin care se atesta ca titularul detine cunostintele si aptitudinile necesare operarii unei statii de radiocomunicatii in serviciul de amator;

d) operator statie de radiocomunicatii - persoana care opereaza o statie de radiocomunicatii in SMAS, SMMS si SRCNI;

e) operator statie de radiocomunicatii in SMT - persoana care opereaza si coordoneaza activitatea statiilor de radiocomunicatii;

f) responsabil cu radiocomunicatiile - persoana care opereaza, coordoneaza si controleaza activitatea statiilor de radiocomunicatii in SMAS, SMMS, SRCNI si SMT;

g) serviciul de amator - serviciu de radiocomunicatii avand ca scop autoinstruirea, intercomunicarea si investigatiile tehnice realizate de radioamatori autorizati si certificati conform legii, ce sunt interesati de tehnica radio in scop personal si fara interes pecuniar;

h) statie de radiocomunicatii - unul sau mai multe emitatoare si receptoare sau un ansamblu de emitatoare si receptoare, inclusiv echipamentele accesorii acestora, necesare pentru realizarea unui serviciu de radiocomunicatii.

(2) In cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile si definitiile termenilor si expresiilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. - (1) In domeniul prevazut la art. 1 lit. a), operarea si coordonarea activitatii statiilor de radiocomunicatii in SMT sau operarea statiilor de radiocomunicatii in SMAS, SMMS si SRCNI sunt/este permise/permisa doar persoanelor care detin certificatul de operator corespunzator.

(2) Titularul certificatului de operator are urmatoarele obligatii:

a) sa opereze doar statii de radiocomunicatii corespunzatoare tipurilor si categoriilor de certificate al caror titular este;

b) sa coordoneze, sa controleze, sa indrume si sa raspunda pentru activitatea desfasurata la statiile de radiocomunicatii sau la retelele de comunicatii electronice al caror responsabil este;

c) sa detina certificatul de operator asupra sa ori la statia de radiocomunicatii, in timpul serviciului;

d) sa respecte datele inscrise in autorizatiile acordate conform legii si sa opereze numai statii de radiocomunicatii autorizate conform actelor normative in vigoare;

e) sa permita desfasurarea activitatii de supraveghere si control .

(3) Titularului unui certificat de operator ii este interzis:

a) sa receptioneze, in mod intentionat, traficul statiilor de radiocomunicatii care nu sunt parte a aceleiasi retele de comunicatii electronice si sa ia legatura cu asemenea statii, iar, in cazul in care receptia a avut ori are loc, in mod neintentionat, sa divulge existenta si continutul mesajelor receptionate, sa le publice sau sa le foloseasca in orice mod;

b) sa transmita sau sa permita transmiterea de semnale neidentificabile;

c) sa transmita sau sa permita transmiterea de mesaje care contin cuvinte sau expresii indecente sau insultatoare;

d) sa transmita sau sa permita transmiterea de semnale false sau inselatoare sau sa foloseasca indicative, coduri, cifruri, prescurtari sau alte semnale care nu sunt conforme prevederilor legale in vigoare;

e) sa transmita sau sa permita transmiterea de mesaje sau semnale superflue;

f) sa obstructioneze ori sa zadarniceasca efectuarea activitatii de supraveghere si control;

g) sa permita accesul persoanelor care nu poseda certificatul de operator corespunzator la aparatura si la instalatiile ce compun statia de radiocomunicatii.

(4) Prevederile alin. (2) si alin. (3) lit. a) nu se aplica in cazul calamitatilor naturale, asistentei umanitare si nici in situatiile care pun in primejdie vieti umane sau bunuri materiale.

Art. 4. - (1) In domeniul prevazut la art. 1 lit. b), autorizarea in serviciul de amator este permisa in scopurile prevazute la art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Titularul unei autorizatii de radioamator are urmatoarele obligatii:

a) sa transmita complet si corect indicativele de apel in conformitate cu actele normative in vigoare;

b) sa respecte parametrii de emisie ai legaturilor radio efectuate, in mod direct sau de la distanta, indiferent de statia de la care lucreaza radioamatorul: a sa proprie, de radioclub, detinuta de o alta persoana sau pusa la dispozitie catre un alt radioamator;

c) sa nu transmita date si informatii ce nu au legatura cu activitatea de radioamator ori care au caracter comercial sau a mesajelor care contin cuvinte sau expresii indecente sau insultatoare;

d) sa nu intercepteze mesajele transmise de operatori ce apartin altor servicii de radiocomunicatii decat cel de amator sau, in situatia in care interceptarea mesajelor are loc accidental, sa nu divulge existenta sau continutul mesajelor receptionate, sa nu se foloseasca de acestea sub nicio forma, cu exceptia situatiilor de urgenta sau a altor interese publice;

e) sa nu realizeze legaturi radio cu operatori ce apartin altor servicii de radiocomunicatii sau cu radioamatori, respectiv operatori, care nu isi comunica identitatea prin transmiterea indicativului de apel;

f) sa nu utilizeze statia radio fara acordul scris al detinatorului acesteia;

g) sa mentina o copie audio a traficului realizat pe statia radio pentru o durata de un an, in conditiile stabilite prin actele normative in vigoare;

h) sa intocmeasca un jurnal de trafic in conditiile stabilite prin actele normative in vigoare, sa il intocmeasca corespunzator, sa mentioneze identitatea radioamatorilor care au utilizat statia radio si a parametrilor tehnici ai legaturilor radio efectuate de un alt radioamator, in mod direct sau de la distanta;

i) sa efectueze reglajele la emitatorul statiei de amator doar cu utilizarea unei antene artificiale neradiante;

j) sa permita desfasurarea activitatii de supraveghere si control .

(3) Detinatorul unei statii de radioamator trebuie sa asigure:

a) respectarea parametrilor de emisie si a continutului legaturilor radio efectuate, in mod direct sau de la distanta, de catre orice radioamator care lucreaza pe o statie a radioclubului la care el este responsabil sau pe statia radio detinuta in conditiile stabilite prin actele normative in vigoare si sa mentina o copie audio a traficului realizat pe statia radio respectiva;

b) mentionarea, in jurnalul de trafic, a identitatii radioamatorilor care au utilizat statia de radioclub la care este responsabil sau statia radio detinuta in mod direct sau de la distanta, precum si parametrii tehnici ai legaturilor radio efectuate;

c) punerea la dispozitie a unei statii radio doar catre persoane care detin calitatea de radioamator.

Art. 5. - Activitatea de supraveghere si control desfasurata in scopul asigurarii indeplinirii dispozitiilor prezentei legi se exercita de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM.

Art. 6. -Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, urmatoarele fapte:

a) operarea si coordonarea activitatii statiilor de radiocomunicatii in SMT sau operarea statiilor de radiocomunicatii in SMAS, SMMS ori SRCNI, de catre persoane care nu detin certificatul de operator corespunzator ori acesta le-a fost suspendat;

b) operarea unei statii de radiocomunicatii in alte benzi de frecvente radio decat cele atribuite serviciului de amator ori operarea statiei de catre persoane ce nu detin ori le-a fost suspendata autorizatia de radioamator;

Afişează Legea 356/2018 privind unele masuri sanctionatorii in domeniul radiocomunicatiilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Radiocomunicatii    Legea 356/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea unei autorizatii de construire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 317 din 31.01.2012

Incadrarea juridica a faptei de insusire pe nedrept de cabluri, linii, echipamente si instalatii de telecomunicatii, radiocomunicatii, precum si componente de comunicatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite