Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 765/2019

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 765/2019

  Publicat: 09 May 2019       1548 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 765/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala, stabilite in favoarea personalului Ministerului Transporturilor si al unitatilor ce functioneaza in subordinea sa, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 361 din 09.05.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
IPC - Masura a variatiei preturilor calculata de Institutul National de Statistica prin compararea preturilor cu amanuntul ale unui cos de bunuri si servicii reprezentative pentru consumul populatiei.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 1
(1) Prezentul ordin stabileste procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Transporturilor si al unitatilor ce functioneaza in subordinea sa, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021.
(2) Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii prevazute de prezentul ordin se va efectua de catre structurile financiar-contabile si va cuprinde atat sumele aferente drepturilor de natura salariala, cat si pe cele pentru plata dobanzilor, penalitatilor si a altor sume acordate in legatura cu acestea.


Articolul 2
(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Transporturilor si al unitatilor ce functioneaza in subordinea sa, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, se va realiza esalonat, in transe, conform prevederilor art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2021, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
(3) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept .
(4) Sumele prevazute la alin. (1), platite conform art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica (I.N.S.), dupa urmatoarea formula de calcul:
A = (suma de actualizat x IPC)/100,
unde:
A - suma totala necesar a fi achitata, ca urmare a actualizarii;
suma de actualizat - suma corespunzatoare unei transe, prin aplicarea procentului corespunzator anului in care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;
IPC - indicele preturilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna in care se efectueaza plata sumei, comparativ cu luna in care aceasta trebuia pusa in executare .
(5) La sumele actualizate in conditiile alin. (4) se acorda dobanda legala remuneratorie, calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie.


Articolul 3
Sumele aferente drepturilor de natura salariala, dobanzile, penalitatile sau alte sume acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele preturilor de consum, platite in transele prevazute la art. 2 alin. (1), se supun principiilor de impunere fiscala prevazute de legislatia in vigoare la data efectuarii platii.


Articolul 4
Sumele prevazute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferentele rezultate ca urmare a actualizarii acestora la data efectuarii platii, se suporta de la titlul "Cheltuieli de personal", articolul si alineatul de cheltuieli corespunzator, iar cheltuielile de executare si cele de judecata, de la titlul "Bunuri si servicii", articolul si alineatul de cheltuieli corespunzator, conform legii.


Articolul 5
(1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite, ale caror cheltuieli de personal sunt finantate de la bugetul de stat, vor transmite Ministerului Transporturilor datele aferente platii transei stabilite potrivit art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotarari judecatoresti si pe alineatele clasificatiei economice.
(2) Directia economica din cadrul Ministerului Transporturilor va centraliza datele primite de la ordonatorii tertiari de credite, ale caror cheltuieli de personal sunt finantate de la bugetul de stat, precum si pe cele reprezentand necesarul propriu de fonduri publice si va propune Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare pentru bugetul pe anul in curs si pentru proiectul de buget pe anii urmatori.


Articolul 6
In vederea alocarii fondurilor publice necesare aplicarii prevederilor art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, propunerile ordonatorilor tertiari de credite, ale caror cheltuieli de personal sunt finantate de la bugetul de stat, se transmit conform calendarului bugetar prevazut in legislatia in vigoare.


Articolul 7
(1) Plata sumelor reprezentand drepturi salariale prevazute in titluri executorii se efectueaza de fiecare ordonator de credite care asigura plata drepturilor banesti personalului prevazut la art. 1 alin. (1), pe baza de state nominale, altele decat cele pentru plata salariilor, fara a le cumula cu drepturile salariale din luna platii.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) vor fi platite in conturile indicate de beneficiari.


Articolul 8
Creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin se angajeaza si utilizeaza numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Afişează Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 765/2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul Transporturilor    Drepturi salariale    Ordinul 765/2019    Cheltuieli de personal

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019

Afirmatii defaimatoare. Depasirea limitelor dreptului la libera exprimare. Despagubiri morale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 246 din 30 ianuarie 2020

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3376 din data de 24 Iunie 2019

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 836/ 31.03.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (V) – Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati