Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

  Publicat: 24 Jul 2019       3076 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716 din 10.07.2019 a fost publicat in Monitorul nr. 3 din 24.07.2019.

Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Situatia in care o lege, o reglementare, o politica sau o practica aparent neutra are un impact disproportionat negativ asupra persoanelor de un anumit sex, fara ca diferentele de tratament sa poata fi justificate in mod obiectiv.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Situatia in care o lege, o reglementare, o politica sau o practica aparent neutra are un impact disproportionat negativ asupra persoanelor de un anumit sex, fara ca diferentele de tratament sa poata fi justificate in mod obiectiv.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Conform Art. 73 din Legea 8/1996, autorul unui program pentru calculator beneficiaza de dreptul exclusiv de realiza si a autoriza:
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana invanuita de savarsirea unor fapte penale
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Stat care savarseste o agresiune
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1
Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate "Invatamant Superior" si se obliga sa respecte prevederile acestuia.

Articolul 2
(1) Termenul "angajator" desemneaza:
- Ministerul Educatiei Nationale, reprezentat prin ministrul educatiei nationale si prin secretarul de stat pentru invatamantul superior;
- Institutiile de invatamant superior, reprezentate prin rectori;
- Bibliotecile centrale universitare, reprezentate de directori generali.
(2) Termenul "unitate", in conformitate cu prevederile art. 1 lit. k din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, in sensul de persoana juridica angajatoare in mod nemijlocit a fortei de munca, desemneaza:
- Unitatile si institutiile de invatamant superior;
- Bibliotecile centrale universitare.
(3) Termenul "salariat" desemneaza persoana fizica prestatoare de munca, pentru si sub autoritatea unuia dintre angajatorii prevazuti la alin. (1), in schimbul unei remuneratii denumite salariu, in baza unui contract individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata/determinata.

Articolul 3
(1) Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate "Invatamant Superior", denumit in continuare Contract Colectiv de Munca, are ca scop stabilirea drepturilor si obligatiilor reciproce ale angajatorului si salariatilor membri de sindicat si urmareste promovarea si garantarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor.
(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca incheiate la nivelul institutiilor de invatamant superior si al bibliotecilor centrale universitare. Angajatorul are toate drepturile si obligatiile care decurg din legislatia in vigoare.
(3) Partile contractante asigura aplicarea clauzelor prezentului Contract Colectiv de Munca pentru membrii sindicatelor afiliate la F.N.S. Alma Mater, in conditiile legii.
(4) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, a libertatii de opinie a fiecarui salariat conform Constitutiei Romaniei, legislatiei nationale, precum si conventiilor internationale pe care Romania le-a ratificat.
(5) La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii respecta dispozitiile legale in vigoare privind aplicarea principiului egalitatii de sanse si de tratament fata de toti salariatii, fara discriminare .
(6) Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nicio discriminare . Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea, sanatatea si siguranta angajatilor in toate aspectele legate de munca si sa evite factorii de risc psihosociali din relatiile de munca .
Este interzisa orice forma de hartuire psihologica (de tip mobbing) sau fizica (de tip bullying) in mediul academic, precum si orice comportament care poate conduce la degradare, umilire sau intimidare si care poate afecta autonomia si capacitatea unei persoane de a-si indeplini in mod firesc responsabilitatile profesionale si de studiu, ori de a-si exercita drepturile .
Prin hartuire psihologica (de tip mobbing) se intelege un conflict emotional cronic, in care este implicat un angajat care este atacat, stigmatizat de catre colegi sau sefi in orice mod, fie prin glume si zvonuri, intimidat, umilit, discreditat ori izolat, primeste mai multe sarcini decat poate indeplini, fie este ridiculizat sau acuzat pe nedrept, iar prin una sau mai multe dintre aceste actiuni i se pune in pericol starea emotionala si viata profesionala, conduce la o stare accentuata de stres, la scaderea stimei de sine, la anxietate, la scaderea puterii de munca, produce tulburari comportamentale sau altereaza echilibrul psihofiziologic.
Prin hartuire fizica (de tip bullying) se intelege un conflict generat de actiuni agresive de ordin fizic, in care este implicat un angajat, daca prin acestea se urmareste direct sau indirect afectarea modului in care victima acestor agresiuni isi indeplineste sarcinile de serviciu, cauzandu-i tulburari grave ori inconveniente de natura sa-i diminueze capacitatea de munca .
Elementele esentiale care diferentiaza hartuirea psihologica (mobbingul)/hartuirea fizica (bullyingul) fata de stresul la serviciu pot fi:
- actiunile negative intentionate sunt exercitate/sustinute de un grup de persoane;
- actiunile de hartuire au o frecventa si o durata mai mare de sase luni;
- exista o relatie asimetrica de putere intre agresor si victima.
Angajatorul se obliga sa inlature cauzele hartuirii psihologice (mobbingul)/hartuirii fizice (bullyingul), cum sunt:
- factorii individuali perturbatori semnalati, daca sunt factori care pregatesc terenul;
- deficientele in managementul resurselor umane;
- toleranta fata de hartuirea morala si nerecunoasterea acesteia ca fiind o problema;
- dinamica grupurilor din organizatie;
- schimbarile organizatorice rapide;
- nesiguranta locului de munca;
- relatiile deficitare intre colegii de munca;
- tipul sarcinilor de serviciu, mediul socio-organizational, organizarea muncii;
- trasaturile de personalitate;
- stresul organizational;
- discriminarea;
- intoleranta;
- problemele personale.
Atat angajatul, cat si angajatorul trebuie sa depuna impreuna eforturi pentru evitarea situatiilor conflictuale si pentru imbunatatirea climatului psihosocial la locul de munca prin:
- oferirea posibilitatii fiecarui angajat de a alege modul de realizare a sarcinilor de munca;
- reducerea activitatilor monotone si repetitive;
- furnizarea de informatii suplimentare privind obiectivele activitatii;
- dezvoltarea capacitatii de conducere;
- evitarea confuziilor privind rolul si sarcinile de munca;
- participarea la consiliere psihologica, atunci cand este cazul, a victimei hartuirii psihologice (mobbingul)/hartuirii fizice (bullyingul);

Afişează Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Contract colectiv de munca    Contract la nivel de unitati    Sector de activitate    Invatamant superior    Ministerul Muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Invitatia la conciliere directa nu echivaleaza si nu poate substitui negocierea. Cota de participare la profit. Fond de premiere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 217/A/2017, in sedinta publica din 27 martie 2017

Daca salariul este stabilit sub nivelul prevazut printr-un act normativ, situatia se rezolva prin constatarea nulitatii clauzei prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca, ci nu prin emiterea unei decizii unilaterale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 105/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Nu este interzisa conferirea de atributii suplimentare cu ocazia delegarii, atata timp cat noile atributii sunt in concordanta cu competentele salariatului si nu aduc o modificare semnificativa a atributiilor sale obisnuite
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 135/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Nelegalitatea actului aditional nu poate fi constatata decat in raport de o dispozitie legala sau de o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 1 martie 2017

Cum initiativa negocierii colective apartine patronului, apelanta nu poate invoca propria ei turpitudine pentru vidul de reglementare conventionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 228/2017, in sedinta publica din 13 martie 2018

Oportunitatea selectiei salariatilor nu poate face obiectul controlului judecatoresc, unui atare control fiind supusa doar legalitatea masurii de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 197/2016A, in sedinta publica din 16 martie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati