Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

  Publicat: 24 Jul 2019       1995 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716 din 10.07.2019 a fost publicat in Monitorul nr. 3 din 24.07.2019.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala

(1) Pentru rezolvarea problemelor care apar in aplicarea prevederilor prezentului Contract Colectiv de Munca, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului contract, partile convin sa constituie Comisii paritare la toate nivelurile - Ministerul Educatiei Nationale, unitatile din Anexa nr. 2 - care sunt imputernicite sa interpreteze prevederile contractelor colective de munca, in functie de conditiile concrete, la solicitarea oricareia dintre parti.
(2) Hotararile Comisiilor paritare sunt obligatorii pentru parti si vor fi aduse la cunostinta salariatilor prin afisare la sediul/pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale si al angajatorilor din Anexa nr. 2, conform prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea hotararilor Comisiei paritare atrage raspunderea disciplinara sau, dupa caz, penala a persoanei/persoanelor vinovate.
(3) Atributiile, componenta, organizarea si functionarea Comisiilor paritare sunt stabilite prin Regulamentul-cadru anexa la prezentul Contract Colectiv de Munca .
(4) In cazurile in care Comisia paritara nu va solutiona problemele care apar in aplicarea prezentului contract in termen de 15 zile de la data intrunirii, partile contractului au dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 15
(1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru parti.
(2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract Colectiv de Munca atrage raspunderea partilor, conform legilor in vigoare, care se fac vinovate de aceasta.

CAPITOLUL III
Timpul de munca, timpul de odihna si protectia sociala

Articolul 16
(1) Durata normala a timpului de munca este, in medie, de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, realizate prin saptamana de lucru de 5 zile .
(2) Prin exceptie de la alin. (1), pentru personalul didactic de predare, durata fizica (nu conventionala sau echivalenta) a timpului de lucru pentru norma de baza este variabila si determinata de Planul de invatamant, Statul de functii si orarul studentilor.
(3) De comun acord angajat-angajator, pentru personalul didactic de predare, se pot desfasura activitati specifice domeniului didactic si de cercetare si in zilele de repaus saptamanal, sambata si duminica, cu respectarea prevederilor legale.
(4) Pentru personalul didactic de predare prevazut la alin. (3), durata timpului de munca, incluzand orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 h/saptamana cu incadrarea in perioada de referinta de cel mult 12 luni. La stabilirea perioadei de referinta nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca .

Articolul 17
(1) Activitatile corespunzatoare pentru personalul din unitatile din Anexa nr. 2 sunt cele prevazute in fisa postului, elaborata de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative sau desemnate de catre F.N.S. Alma Mater, sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
(2) Norma universitara cuprinde:
a) norma didactica;
b) norma de cercetare.
(3) Norma didactica a personalului didactic din invatamantul superior cuprinde activitatile mentionate in art. 287 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Norma didactica saptamanala se cuantifica in ore conventionale si este de cel mult 16 ore conventionale saptamanal, calculate ca medie pe cele doua semestre.
(4) Constituirea normei didactice sau cresterea normei didactice se poate face numai cu respectarea articolului 287, alin. (13), alin. (14) si alin. (15) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Activitatile de cercetare stiintifica, participarea la elaborarea lucrarilor de licenta/disertatie, indrumare studenti, senat, consilii, comisii in interesul invatamantului, examene, lucrari de control, referate, admitere, pregatirea activitatii didactice, consultanta etc. constituie activitati specifice, stabilite in fisa individuala a postului de catre angajator si nu fac parte din norma didactica saptamanala.
(6) Activitatile din norma de cercetare sunt stabilite pe baza de contract, remunerate conform legii, Cartei universitare si prevederilor contractuale. Contractul de cercetare stabileste atat modalitatea de plata efectiva, cat si cuantumurile.

Articolul 18
(1) In functie de conditii, in institutiile si unitatile prevazute in Anexa nr. 2, Comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui orar flexibil de lucru, precum si asupra modalitatilor concrete de aplicare a acestuia.
(2) Orele de incepere si de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul intern, aprobat la nivelul fiecarei unitati si institutii prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul Contract Colectiv de Munca .
(3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in Contractul Colectiv de Munca .
(4) Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinta salariatilor programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afisare la sediul sau, la loc vizibil.

Articolul 19
(1) a) Salariatii pot fi solicitati sa presteze ore suplimentare numai cu acordul lor, in conditiile art. 120, alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii. Durata maxima legala a timpului de munca prestat in baza unui contract individual de munca nu poate depasi 48 de ore fizice/saptamana, inclusiv orele suplimentare.
b) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal este considerata munca suplimentara.
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca prestat in temeiul contractului de munca incheiat pentru functia de baza poate fi prelungita peste 48 ore fizice/saptamana, care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de sase luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore fizice/saptamana.
(3) a) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
b) Prevederile prezentului articol nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de functii, ori persoanelor angajate cu timp partial.
(4) Pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati naturale ori a altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara, la solicitarea angajatorului.
(5) Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru, precum si munca prestata in zilele de sarbatori legale, repaus saptamanal si in alte zile in care, in conformitate cu legea, nu se lucreaza se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(6) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (5), munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 75% din salariul de baza, corespunzator orelor suplimentare efectuate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(7) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (6), munca suplimentara prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 100% salariul de baza, corespunzator orelor suplimentare efectuate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(8) Plata muncii in conditiile alin. (6) si (7) se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost facuta prin dispozitia scrisa a angajatorului, in conditiile legii.
(9) In cazul prestarii de ore suplimentare peste numarul de ore prevazut de lege, este necesar acordul institutiei/unitatii prevazute la Anexa nr. 2, precum si acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, al caror membru este salariatul, potrivit legii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Articolul 20
(1) a) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22.00 si 6.00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
b) Sporul de noapte nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor.
(2) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22.00 si 6.00, cu posibilitatea abaterii - in cazuri justificate - cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.
(3) Salariatii care urmeaza sa desfasoare cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea, periodic, conform legislatiei in vigoare si regulamentului elaborat de catre Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea F.N.S. Alma Mater. Ministerul Educatiei Nationale se obliga sa elaboreze acest regulament in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului Contract Colectiv de Munca .
(4) Potrivit reglementarilor legale in materie, angajatorii asigura fondurile necesare efectuarii examinarilor medicale prevazute la alin. (3).
(5) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.

Articolul 21
(1) Personalul didactic auxiliar, de cercetare si nedidactic are dreptul la o pauza de masa de minimum 30 minute, care se include in programul de lucru.
(2) Programul de efectuare a pauzei de masa se stabileste prin regulamentul intern.

Afişează Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Contract colectiv de munca    Contract la nivel de unitati    Sector de activitate    Invatamant superior    Ministerul Muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Invitatia la conciliere directa nu echivaleaza si nu poate substitui negocierea. Cota de participare la profit. Fond de premiere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 217/A/2017, in sedinta publica din 27 martie 2017

Daca salariul este stabilit sub nivelul prevazut printr-un act normativ, situatia se rezolva prin constatarea nulitatii clauzei prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca, ci nu prin emiterea unei decizii unilaterale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 105/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Nu este interzisa conferirea de atributii suplimentare cu ocazia delegarii, atata timp cat noile atributii sunt in concordanta cu competentele salariatului si nu aduc o modificare semnificativa a atributiilor sale obisnuite
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 135/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Nelegalitatea actului aditional nu poate fi constatata decat in raport de o dispozitie legala sau de o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 1 martie 2017

Cum initiativa negocierii colective apartine patronului, apelanta nu poate invoca propria ei turpitudine pentru vidul de reglementare conventionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 228/2017, in sedinta publica din 13 martie 2018

Oportunitatea selectiei salariatilor nu poate face obiectul controlului judecatoresc, unui atare control fiind supusa doar legalitatea masurii de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 197/2016A, in sedinta publica din 16 martie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati