Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Bancii Comerciale Romane SA

Statutul Bancii Comerciale Romane SA

  Publicat: 16 Mar 2009       23939 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul Bancii Comerciale Romane SA, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 19/11/1990

Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Desemneaza perioadele de cotizare, de angajare sau de activitate independenta, in masura in care acestea sunt definite sau recunoscute ca perioade de asigurare de catre legislatia in baza careia au fost realizate sau sunt considerate realizate,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Actiuni emise de societatile comerciale de capitaluri la care numele titularului este mentionat atat in titlu, cat si in registrul societatii.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Dobanda care se cuvine unei banci comerciale pentru plata inainte de scadenta a unei polite, cambii, etc.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Banca Comerciala Romana se organizeaza, potrivit legii, ca societate pe actiuni si functioneaza in baza prezentului statut .

In cuprinsul acestui statut Banca Comerciala Romana este denumita banca .

Art. 2. - Sediul central al bancii este in Bucuresti. Banca isi desfasoara activitatea prin sucursale, filiale, agentii si reprezentante, in tara si strainatate, pe baza aprobarii Consiliului de administratie al bancii.

Art. 3. - Durata de activitate a bancii este de 99 ani de la data emiterii autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei, cu posibilitatea extinderii acestei perioade .

Banca isi inceteaza activitatea dupa regulile societatilor comerciale, la propunerea Consiliului de administratie al bancii si aprobarea Adunarii generale a actionarilor.

Art. 4. - Banca are ca obiect de activitate atragerea si formarea de depozite banesti, in lei si valuta, de la persoane fizice si juridice, din tara si strainatate, acordarea de credite pe termen scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii bancare, operatiuni pentru activitatea de comert exterior si alte operatiuni bancare, potrivit legii.CAPITOLUL II
Capitalul si fondurile banciiArt. 5. - Capitalul social subscris de stat este de 12.000.000.000 lei, reprezentat prin 2.400.000 actiuni a 5.000 lei fiecare, putindu-se emite si titluri cumulative.

Capitalul social varsat la infiintarea bancii este in suma de 7.000.000.000 lei.

Art. 6. - Actiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului nu pot avea valoarea nominala mai mica decit cea initiala si vor putea fi transmise persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate. Adunarea generala a actionarilor va fixa cuantumul noilor emisiuni si criteriile de subscriere.

Actiunile sint indivizibile, iar banca nu recunoaste decit un singur proprietar pe fiecare actiune .

Daca sint mai multi proprietari indivizi asupra unei actiuni, acestia vor trebui sa delege o singura persoana pentru a exercita dreptul derivind din proprietatea ei.

Banca va evidentia in registrul actionarilor, dupa caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative si va elibera certificate de proprietate, sub semnatura a doi membri ai Consiliului de administratie.

Art. 7. - Actiunile pot fi nominative sau la purtator, forma acestora urmind a fi stabilita de Consiliul de administratie al bancii. Actiunile sint purtatoare de dividende, determinate in raport cu profitul realizat de banca, care vor fi distribuite actionarilor, anual, dupa incheierea si aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea generala a actionarilor.

Detinerea de actiuni inseamna implicit acceptarea statutului bancii si a hotaririlor Adunarii generale a actionarilor.

Art. 8. - Pentru desfasurarea activitatii sale, banca constituie urmatoarele fonduri:

- fondul de rezerva;

- fondul de risc;

- alte fonduri prevazute de lege.

Fondurile bancii se constituie, potrivit reglementarilor legale, din profitul anual si pot fi utilizate, cu aprobarea Adunarii generale a actionarilor, pentru finantarea unor actiuni economice, financiare, valutare si de alta natura, in care banca este interesata, precum si pentru acoperirea unor pierderi.CAPITOLUL III
Operatiunile banciiArt. 9. - Banca efectueaza operatiuni bancare si financiare in tara si in strainatate, pentru contul sau propriu, al clientilor bancii - persoane fizice sau juridice - in numele unor institutii sau in colaborare cu acestea, precum si orice alte activitati permise de reglementarile legale in vigoare.

In acest scop, banca:

a) primeste depozite banesti, la vedere si la termen, de la persoane fizice si juridice;

b) acorda credite pe termen scurt, cu scadenta de rambursare de pina la 12 luni, pentru activitatile de aprovizionare, productie, desfacere si prestari de servicii, precum si pentru consum gospodaresc si personal;

c) acorda credite pe termen mediu, cu rambursare pina la 5 ani, si pe termen lung, pina la 25 ani, in conditiile stabilite de lege, cu asigurarea resurselor corespunzatoare;

d) efectueaza operatiuni de scontare a efectelor comerciale in cadrul operatiunilor de scont si rescont;

e) efectueaza operatiuni de incasari si plati, in numerar si virament, pentru clientii care deschid conturi la banca, pentru livrari de marfuri, prestari de servicii, executari de lucrari si pentru orice alte operatiuni banesti ale acestora;

f) efectueaza operatiuni de schimb valutar;

Afişează Statutul Bancii Comerciale Romane SA pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice