Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

  Publicat: 06 Jul 2010       23821 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 6 iulie 2010

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Persoana juridica ce se constituie, pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, fiind alcatuita din cel mult 600 de membri,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Imprejurare sau situatie de natura sa puna in lumina pericolul social mai redus al unei fapte ilicite
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.

e) neindeplinirea unei obligatii, a unei conditii sau a unei masuri impuse printr-o decizie luata potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Daca incalcarea savarsita de o asociatie de intreprinderi priveste activitatile membrilor sai, amenda nu poate depasi 10% din suma cifrelor de afaceri totale ale fiecarui membru activ pe piata afectata de incalcarea savarsita de asociatie .
(3) In ceea ce priveste contraventia prevazuta la alin. (1) lit. a), constand in incalcarea prevederilor art. 5 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa, care poate merge pana la absolvire de raspundere pecuniara."

45. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 51^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 50 si 51 alin. (1), in cazul in care cifra de afaceri, realizata in anul financiar anterior sanctionarii, nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 50 si art. 51 alin. (1) din prezenta lege si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu:
a) amenda de la 20.000 lei la 2.000.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 50;
b) amenda de la 30.000 lei la 5.000.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1)."

46. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52
(1) Individualizarea sanctiunilor prevazute la art. 50, 50^1, 51 si 51^1 se face tinand seama de gravitatea si durata faptei . Prin instructiuni adoptate de catre Consiliul Concurentei se stabilesc si celelalte elemente in functie de care se face individualizarea sanctiunilor, precum si gradarea pe transe a acestora.
(2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a), daca, dupa primirea raportului de investigatie si exercitarea dreptului de acces la dosar, in conditiile art. 44 sau in cadrul audierilor, intreprinderea recunoaste, in mod expres, savarsirea faptei anticoncurentiale, aceasta va fi retinuta ca circumstanta atenuanta sub forma colaborarii in cadrul procedurii administrative si va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins intre 10% si 25% din nivelul de baza determinat potrivit instructiunilor, adoptate potrivit prevederilor alin. (1)."

47. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53
Daca in termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor prezentei legi, intreprinderea in cauza nu se conformeaza masurilor dispuse, Consiliul Concurentei ii poate aplica amenda maxima prevazuta la art. 51 si 51^1."

48. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54
(1) Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, in suma de pana la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina:
a) sa inceteze o incalcare a prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si sa respecte masurile dispuse prin decizia de constatare a incalcarii;
b) sa respecte o decizie prin care se impun masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47;
c) sa respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 46^2 alin. (3);
d) sa respecte conditiile si/sau obligatiile impuse printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c); e) sa furnizeze in mod complet si corect informatiile si
documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a);
f) sa se supuna inspectiei prevazute la art. 36.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):
a) in cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cifra de afaceri zilnica medie aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii;
b) in cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nouinfiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu amenda de la 500 lei la 10.000 lei, in cazul alin. (1) lit. a)i¿½d), respectiv cu amenda de la 300 lei la 7.000 lei, in cazul alin. (1) lit. e) si f)."

49. La articolul 55, alineatele (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. d) si e) se aplica de catre inspectorii de concurenta .
(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. a)i¿½c), art. 50^1 si art. 51 alin. (1) lit. d) si e), precum si amenzile cominatorii prevazute la art. 54 se aplica de catre comisiile Consiliului Concurentei, prin aceeasi decizie prin care se constata savarsirea contraventiei sau incidenta art. 54 alin. (1).
(4) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a)i¿½c) se aplica de catre Plenul Consiliului Concurentei prin aceeasi decizie prin care s-a constatat savarsirea respectivei contraventii."

50. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56
(1) Contraventiilor prevazute la art. 50 lit. d) si e) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Procesele-verbale prin care se aplica sanctiuni, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2), se ataca la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare . Hotararea judecatoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucuresti, sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare ."

51. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
(1) Deciziile emise de catre Consiliul Concurentei in aplicarea prezentei legi vor fi comunicate partilor in cauza de catre Consiliul Concurentei si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupa caz, ori pe pagina de internet a Consiliului Concurentei.
(2) La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale intreprinderilor in cauza, astfel incat secretul de afaceri sa nu fie divulgat."

52. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58
Afişează OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 21/1996    OUG 75/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu