Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii

  Publicat: 20 Apr 2011       10400 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii

Publicat in Monitorul Oficial nr. 267 din 15 aprilie 2011

Confirmare intr-o anumita functie
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit in continuare Consiliul, este constituit si functioneaza ca entitate fara personalitate juridica pe langa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, autoritatea competenta in domeniul produselor pentru constructii, denumit in continuare MDRT, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. - (1) Consiliul realizeaza activitati de specialitate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 622/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale actelor normative subsecvente emise in temeiul sau in aplicarea acesteia.
(2) Activitatile de specialitate prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre specialisti in domeniu ce activeaza in:
a) comisii tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii;
b) comisii de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de incercari si a organismelor de atestare a conformitatii produselor pentru constructii cu specificatii tehnice armonizate;
c) comisii de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii;
d) comisii de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice in constructii;
e) grupuri de lucru pentru elaborarea/actualizarea de documente tehnice si proiecte de acte tehnice normative in domeniul produselor pentru constructii;
f) grupuri de lectura pentru verificarea si avizarea versiunilor romane ale specificatiilor tehnice nationale ale altor state membre din domeniul produselor pentru constructii.
(3) Specialistii prevazuti la alin. (2) se nominalizeaza, prin decizie a secretarului de stat coordonator al domeniului produselor pentru constructii din cadrul MDRT, dintre specialistii propusi de catre universitati tehnice si institute de cercetare de profil acreditate, asociatii profesionale si patronale din domeniul constructiilor si instalatiilor aferente/produselor pentru constructii, organisme notificate pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, organisme autorizate sa elaboreze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii, precum si organisme abilitate sa elaboreze agremente tehnice in constructii.

CAPITOLUL II
Consiliul

1. Structura

Art. 3. - Consiliul este compus din presedinte, reprezentat de secretarul de stat coordonator al domeniului produselor pentru constructii din cadrul MDRT, si membri, dupa cum urmeaza:
a) 2 reprezentanti desemnati de MDRT;
b) un reprezentant desemnat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
c) un reprezentant desemnat de Ministerul Mediului si Padurilor;
d) un reprezentant desemnat de Ministerul Sanatatii;
e) un reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat in Constructii;
f) un reprezentant desemnat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
g) un reprezentant desemnat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
h) un reprezentant desemnat de Asociatia de Standardizare din Romania;
i) un reprezentant desemnat de Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR;
j) un reprezentant desemnat de organismele notificate pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii;
k) un reprezentant desemnat de organismele abilitate sa elaboreze agremente tehnice in constructii.
Art. 4. - Componenta Consiliului se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, in baza desemnarilor transmise, la cererea MDRT, de catre autoritatile si institutiile prevazute la art. 3.
Art. 5. - Secretariatul tehnic al Consiliului este asigurat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN-INCERC", aflat in coordonarea MDRT, denumit in continuare URBANINCERC, si functioneaza ca un compartiment distinct in cadrul acestuia si independent de celelalte departamente tehnice ale institutului, conform prevederilor art. 3 alin. (12) din Hotararea Guvernului nr. 622/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Atributii
Art. 6. - Consiliul are, in principal, atributii privind:
a) transpunerea si, dupa caz, punerea in aplicare a actelor normative comunitare din domeniul produselor pentru constructii;
b) organizarea si conducerea activitatii privind agrementul tehnic in constructii;
c) evaluarea, in vederea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene, a laboratoarelor de incercari si organismelor nationale acreditate pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii pentru care exista specificatii tehnice armonizate, precum si supravegherea organismelor notificate;
d) evaluarea, in vederea autorizarii si notificarii la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii si monitorizarea acestor organisme ulterior notificarii;
e) evaluarea, in vederea abilitarii, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice in constructii, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora, si monitorizarea acestor organisme ulterior abilitarii;
f) elaborarea/actualizarea de documente tehnice si proiecte de acte tehnice normative in domeniul produselor pentru constructii, la solicitarea autoritatii competente in domeniu;
g) gestionarea sistemului national de informare privind produsele pentru constructii.
3. Functionarea Consiliului
Art. 7. - Consiliul se intruneste in sedinte organizate, de regula, trimestrial, precum si ori de cate ori este necesar.
Art. 8. - Sedintele Consiliului se desfasoara, de regula, la sediul MDRT.
Art. 9. - Sedintele se convoaca prin grija secretariatului tehnic, prin posta electronica, cu cel putin 5 zile inaintea datei la care au loc acestea; odata cu convocarea se comunica si ordinea de zi a sedintei si, dupa caz, documentele-suport.
Art. 10. - La sedinte pot participa ca invitati reprezentanti ai organizatiilor profesionale si patronale in domeniul constructiilor si instalatiilor aferente, precum si al produselor pentru constructii.
Art. 11. - Sedintele Consiliului sunt statutare daca se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor.
Art. 12. - (1) Hotararile se adopta, de regula, prin consens; in cazul in care nu se ajunge la consens, hotararile se adopta prin vot deschis, cu majoritate simpla din numarul voturilor exprimate de membrii Consiliului, in care trebuie sa se regaseasca voturile reprezentantilor MDRT si ale Inspectoratului de Stat in Constructii.
(2) Membrii Consiliului care din motive obiective nu participa la sedinta pot transmite in scris, anterior datei sedintei, la secretariatul tehnic al Consiliului pozitia fata de temele supuse votului si anuntate prin ordinea de zi.

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    URBAN-INCERC    Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro