Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

  Publicat: 22 Apr 2013       38900 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 22 aprilie 2013

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, īn cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, īn cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Luand in considerare faptul ca zonele rurale si zonele urbane din Romania prezinta o deosebita importanta din punct de vedere economic, social si cultural, este necesara dezvoltarea durabila a acestora.
Avand in vedere ca dezvoltarea durabila a spatiului rural si urban este indispensabil legata de imbunatatirea conditiilor existente si a serviciilor de baza, prin dezvoltarea infrastructurii, precum si faptul ca actualul cadru legislativ nu asigura suficiente mijloace de interventie la nivelul autoritatilor centrale si locale care sa sprijine imbunatatirea infrastructurii, amanarea adoptarii unor masuri imediate ar avea consecinte negative in sensul perpetuarii lipsei de resurse la dispozitia autoritatilor publice si accentuarii efectelor negative pe care criza internationala actuala o are asupra domeniilor de activitate economica din Romania.
Tinand seama de faptul ca situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea luarii unor masuri urgente care sa asigure un climat investitional atractiv pentru localitatile Romaniei,
care sa duca la cresterea numarului de locuri de munca, neadoptarea in regim de urgenta a Programului national de dezvoltare locala conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vietii, necesare populatiei, in domeniul serviciilor publice, cu atat mai mult cu cat Romania s-a angajat ca pana in anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apa si pana in anul 2018 pentru sisteme de canalizare si statii de epurare sa asigure localitatilor din Romania conformarea la legislatia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata, in caz contrar putand fi declansata procedura de infringement.
In prezent, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si alte autoritati publice centrale se deruleaza mai multe programe de investitii in infrastructura locala cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finantarea, decontarea si monitorizarea acestora.
In cadrul acestor programe de investitii sunt in diferite stadii de executie obiective pentru care nu s-au asigurat in anii anteriori sursele de finantare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrata a infrastructurii locale, impiedicand atingerea standardelor de calitate a vietii pentru comunitatile locale.
De aceea, pentru revitalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor si oraselor, este esential sa fie solutionata problema dezvoltarii infrastructurii locale.
Pentru o utilizare mai eficienta a fondurilor publice sunt necesare o coordonare si o implementare unitara a dezvoltarii infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii in mediul rural si in cel urban.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Articolul 1
Se aproba Programul national de dezvoltare locala coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, denumit in continuare program .
Articolul 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)obiective de investitii noi - obiectivele de investitii pentru care nu au fost incheiate contracte/conventii de finantare, contracte de lucrari, precum si obiectivele care nu au fost incluse in niciunul dintre programele de investitii preluate in program;
b)obiective de investitii in continuare - obiectivele de investitii pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat si/sau au fost incheiate contracte/conventii de finantare, contracte de lucrari, pentru investitiile aflate in derulare in cadrul programelor de investitii preluate in program .
Articolul 3
Programul prevazut la art. 1 este compus din urmatoarele subprograme:
a)Subprogramul ``Modernizarea satului romanesc``;
b)Subprogramul ``Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor``;
c)Subprogramul ``Infrastructura la nivel judetean``.
Articolul 4
Initierea si implementarea subprogramelor prevazute la art. 3 vor fi detaliate in normele metodologice de aplicare a programului.
Articolul 5
Beneficiarii programului sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, dupa cum urmeaza:
a)comunele;
b)municipiile si orasele, inclusiv pentru satele componente ale acestora;
c)judetele.
Articolul 6
Obiectivele de investitii din cadrul programului se realizeaza pe terenuri si/sau constructii, dupa caz, aflate in proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Articolul 7
(1) Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul programului trebuie sa vizeze unul dintre urmatoarele domenii specifice:a)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei;
b)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate;
c)realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar;
d)realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare din mediul rural;
e)reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor;
f)realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete sau punti pietonale;
g)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifunctionale, teatre;
h)realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
i)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pietelor publice, comerciale, targuri, oboare, dupa caz;
j)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.
(2) Tipurile de obiective de investitii, categoriile de lucrari si cheltuielile care se finanteaza in cadrul fiecarui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale programului.
Articolul 8
Finantarea programului se asigura din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pe subprogramele prevazute la art. 3, din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare si din alte surse legal constituite.
Articolul 9
(1) In limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice intocmeste si aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice repartizarea sumelor pentru program, pe judete, pe fiecare subprogram si pe domenii specifice.
(2) Repartizarea sumelor se face pe baza criteriilor de alocare aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului, care vor avea in vedere cel putin urmatoarele: ponderea obiectivelor de investitii aflate in derulare pe fiecare judet, date demografice si administrativ-teritoriale, capacitatea financiara a beneficiarilor.

Afişează OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 28/2013    HG 577/1997    Programul national de dezvoltare locala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.