Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

  Publicat: 24 Jul 2018       3962 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 626 din data de 19 iulie 2018

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1

(1)Prezenta lege reglementeaza modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au implinit varsta de 16 ani, in scopul:

a)dezvoltarii abilitatilor profesionale ale internilor in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor din domeniul in care se organizeaza programul de internship;

b)desfasurarii unor activitati si familiarizarea cu cerintele organizatiei-gazda;

c)cunoasterii de catre interni a specificului activitatii organizatiei-gazda in cadrul caruia isi desfasoara activitatea, precum si a exigentelor acesteia;

d)dobandirii de experienta profesionala, abilitati practice si/sau competente;

e)facilitarii tranzitiei de la sistemul de educatie catre piata muncii.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), contractele de internship pot fi incheiate si de persoane care au implinit varsta de 15 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, dupa caz.

(3)Organizatia-gazda care opteaza pentru organizarea programului de internship este obligata sa respecte prevederile prezentei legi.

(4)Organizatia-gazda este obligata sa asigure finantarea programului de internship cu incadrarea in bugetul anual aprobat cu aceasta destinatie.

Articolul 2

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)intern - persoana care presteaza o activitate specifica, precizata in fisa de internship, in cadrul unei organizatii-gazda, in baza unui contract de internship, pentru realizarea scopului prevazut la art. 1 alin. (1);

b)program de internship - activitatea specifica desfasurata de intern pe o perioada de timp limitata in cadrul unei organizatii- gazda, care are ca scop aprofundarea cunostintelor teoretice, imbunatatirea abilitatilor practice si/sau dobandirea de noi abilitati sau competente;

c)organizatie-gazda - persoana juridica la care internul desfasoara o activitate specifica, in baza unui contract de internship;

d)perioada programului de internship - perioada limitata de timp pentru desfasurarea programului de internship, stabilita prin contractul de internship incheiat intre intern si organizatia- gazda;

e)contract de internship - contractul incheiat intre intern si organizatia-gazda, pe durata determinata, in temeiul caruia un intern se obliga sa se pregateasca profesional si sa desfasoare o activitate specifica pentru si sub autoritatea unei organizatii-gazda, care se obliga sa ii asigure o indemnizatie pentru internship si toate conditiile necesare realizarii scopului prevazut la art. 1 alin. (1);

f)indrumator - persoana desemnata de organizatia-gazda care coordoneaza, informeaza, indruma si acorda sprijinul necesar internului pe perioada programului de internship, monitorizeaza si evalueaza activitatea acestuia;

g)coordonator al programelor de internship - persoana desemnata pentru a organiza si implementa programele de internship de catre reprezentantul legal sau conducatorul organizatiei-gazda care deruleaza programe de internship cu mai mult de 12 interni simultan;

h)referat de evaluare - documentul intocmit de indrumator la terminarea programului de internship, prin care acesta realizeaza evaluarea activitatii internului si acorda calificativul aferent evaluarii;

i)fisa de internship - document operational, anexat la contractul de internship, care prezinta in detaliu activitatea specifica pe care trebuie sa o indeplineasca un intern in cadrul organizatiei-gazda;

j)certificat de internship - documentul intocmit de organizatia-gazda la finalizarea programului de internship, care atesta perioada in care internul a desfasurat activitate in baza contractului de internship, activitatile desfasurate, precum si calificativul obtinut in urma evaluarii;

k)indemnizatia pentru internship - suma de bani lunara la care are dreptul internul, ca urmare a participarii acestuia la programul de internship, supusa prevederilor art. 61 lit. b) si art. 76 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3

Organizatia-gazda promoveaza public, in scris si/sau online, programele de internship desfasurate, criteriile, calendarul si procedura interna de selectie, responsabilitatile generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum si conditiile contractuale (numarul de ore si durata programului de internship, valoarea minima a indemnizatiei lunare).

CAPITOLUL II: Organizarea programului de internship

Articolul 4

(1)In functie de numarul de salariati, organizatia-gazda poate incheia in mod simultan contracte de internship pentru un numar de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numarul total al salariatilor.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), organizatia-gazda care are incadrati cel mult 20 salariati poate incheia simultan cel mult doua contracte de internship.

(3)In situatia in care suma rezultata in urma aplicarii procentului prevazut la alin. (1) are doua zecimale, numarul programelor de internship pe care organizatia-gazda le poate desfasura se va calcula prin rotunjire la numarul intreg mai mare, daca prima zecimala este egala sau mai mare cu 5.

Articolul 5

(1)Programele de internship se pot organiza oricand in decursul unei perioade neintrerupte de 12 luni.

(2)Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.

(3)Intre intern si organizatia-gazda se poate incheia un singur contract de internship.

(4)Prin exceptie de la prevederile alin. (3), intre intern si o organizatie-gazda se pot incheia mai multe contracte de internship, cu conditia ca acestea sa fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulata a acestora sa nu fie mai mare de 6 luni.

(5)Incheierea unui contract de internship in scopul de a evita incheierea unui contract individual de munca pentru efectuarea activitatii respective este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(6)Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada in care internul a desfasurat activitatea in baza contractului de internship se considera vechime in munca, si, dupa caz, vechime in specialitate, in functie de tipul activitatii.

(7)Nu pot incheia contract de internship organizatiile-gazda:

a)care au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele care doresc sa incheie contract de internship;

b)la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat fata de alti angajatori/organizatii-gazda cu care persoanele au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu;

c)care au incheiat contractul de internship cu scopul prevazut la alin. (5), pe o perioada de 3 ani de la data aplicarii sanctiunii.

(8)In recrutarea internilor, organizatia-gazda va tine cont de principiul egalitatii de tratament prevazut la art. 5 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 6

(1)Programul de internship se desfasoara in temeiul contractului de internship, cu respectarea activitatilor specifice stabilite in cadrul acestuia si a regulamentelor interne aplicabile.

(2)Este interzisa delegarea de sarcini internului ce constau in prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de internship.

(3)Pe perioada programului de internship, internul se obliga sa presteze activitatile prevazute in contractul de internship pentru si sub autoritatea organizatiei-gazda, sub directa coordonare a unui indrumator, desemnat de conducatorul organizatiei-gazda dintre salariatii calificati, cu o experienta de cel putin un an in domeniul de activitate in care urmeaza sa se desfasoare programul de internship.

(4)Un indrumator poate asigura formarea, in acelasi timp, pentru cel mult 3 interni.

(5)Exercitarea activitatii in calitate de indrumator se include in fisa postului si in programul normal de lucru al acestuia.

Afişează LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 176/2018    internship    Internship 2018    internship in Romania    contract de internsghip 2018    internul in Romania    avantajele internshipului avantajele angajatorului care incadreaza interni    conditiile internshipului    reguli importante internship    stagiile de internship Romania    codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea internship-ului in Romania in 2018. Conditii, reguli, avantaje
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cazurile in care asistenta juridica este obligatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro