Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG 1344/2007, Actualizata, privind comisiile de disciplina

HG 1344/2007, Actualizata, privind comisiile de disciplina

  Publicat: 25 Dec 2018       10478 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
HOTARARE nr. 1344/2007, Actualizata, privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina

Actualizata prin:
- Ordonanta urgenta 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar (publicata in Monitorul Of. 249 din 14-apr-2009)
- Hotarirea 1268/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina (publicata in Monitorul Of. 700 din 15-oct-2008)

Act adoptat de organele de stat,
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,

Forma Actualizata 2019 a Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici >>>> AICI

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1
Prezenta hotarare reglementeaza normele privind modul de constituire, organizare, functionare, componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale comisiilor de disciplina.

Articolul 2
Comisiile de disciplina sunt structuri deliberative, fara personalitate juridica, independente in exercitarea atributiilor ce le revin, care au competenta de a analiza faptele functionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare si de a propune modul de solutionare, prin individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizarii, dupa caz.

MCP Cabinet Avocati - Consultanta, asistenta si reprezentare juridica in raporturile de serviciu ale functionarilor publici.


CAPITOLUL II: Norme privind constituirea, organizarea si functionarea comisiilor de disciplina
SECTIUNEA 1: Norme generale privind constituirea si componenta comisiilor de disciplina


Articolul 3
In cadrul fiecarei autoritati si institutii publice se constituie, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice, o comisie de disciplina.

Articolul 4
(1) Comisia de disciplina are in componenta 3 membri titulari, functionari publici definitivi numiti in functia publica pe perioada nedeterminata. Doi membri sunt desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, iar al treilea membru este desemnat, dupa caz, de organizatia sau organizatiile sindicale reprezentative ori de majoritatea functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru care este organizata comisia de disciplina, in cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat. Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret .
(2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplina se desemneaza, in conditiile prevazute la alin. (1) , cate un membru supleant. Membrul supleant isi desfasoara activitatea in absenta membrului titular corespunzator din comisia de disciplina, in cazul suspendarii mandatului membrului titular corespunzator, respectiv in cazul in care mandatul acestuia a incetat inainte de termen, in conditiile prezentei hotarari.
(3) Membrii titulari si membrii supleanti ai comisiei de disciplina se numesc pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.
(4) Presedintele comisiei de disciplina se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre acestia. in situatia in care nu se poate intruni majoritatea, va fi ales presedinte membrul care are cea mai mare vechime in specialitate juridica sau, in cazul in care acesta nu exista, membrul care are cea mai mare vechime in functia publica.
(5) Comisia de disciplina are un secretar titular si un secretar supleant, numiti de conducatorul autoritatii sau institutiei publice pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplina si secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplina.

MCP Cabinet Avocati - Consultanta, asistenta si reprezentare juridica in raporturile de serviciu ale functionarilor publici.


SECTIUNEA 2: Norme speciale privind constituirea si componenta comisiilor de disciplina

Articolul 5
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3, comisia de disciplina poate fi constituita pentru mai multe autoritati sau institutii publice, in cazul in care in cadrul uneia dintre acestea isi desfasoara activitatea mai putin de 10 functionari publici.
(2) Constituirea comisiilor de disciplina potrivit alin. (1) se face cu respectarea principiului vecinatatii teritoriale, pentru autoritatile administratiei publice locale, respectiv principiului subordonarii ierarhice, pentru institutiile publice aflate in subordinea sau sub autoritatea unei autoritati ori institutii publice centrale sau locale.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) , comisia de disciplina se constituie prin act administrativ comun al conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 4.
(4) In actul administrativ de constituire a comisiei de disciplina se stabileste si locui de desfasurare a activitatii acesteia.

Articolul 6
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3, se constituie la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, cate o comisie de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se constituie prin ordin al prefectului si are urmatoarea componenta:
a) subprefectul care are atributii in domeniul verificarii legalitatii;
b) secretarul judetului, respectiv secretarul municipiului Bucuresti;
c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale din judetul respectiv.
(3) Membrii supleanti pentru comisia constituita potrivit prevederilor alin. (2) sunt:
a) secretarul unitatii administrativ-teritoriale resedinta de judet, respectiv secretarul unui sector al municipiului Bucuresti;
b) un reprezentant al institutiei prefectului din judetul respectiv;
c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale din judetul respectiv.
(4) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (4) , presedintele comisiei de disciplina se desemneaza prin actul administrativ prevazut la alin. (2) .
(5) Prevederile art. 4 alin. (2) , (3) si (5) se aplica in mod corespunzator.
(6) Comisia prevazuta la alin. (1) isi desfasoara activitatea la sediul institutiei prefectului din judet, respectiv din municipiul Bucuresti.

Articolul 7Afişează HG 1344/2007, Actualizata, privind comisiile de disciplina pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 1344/2007    HG 1344/2007 actualizata    Codul muncii    Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Cercetare disciplinara 2019    HG 1344/2007 actualizata 2019Comentează: HG 1344/2007, Actualizata, privind comisiile de disciplina
Jurisprudenţă

Termenul de prescriptie in cazul raspunderii disciplinare a functionarului public
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1107 din 1 martie 2012

Constatarea calitatii de consilier local. Constatarea ca legala a hotararii de validare a calitatii de consilier local
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr.24 din data 01.03.2012