Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Ordonanta de urgenta nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei

Ordonanta de urgenta nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei

  Publicat: 24 May 2019       2575 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei in scopul exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiti operatori economici, precum si pentru modificarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 405 din 23.05.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.

Articolul 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza:
a) masuri privind reorganizarea Ministerului Economiei ca urmare a fuziunii prin absorbtie a Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;
b) masuri de modificare a unor acte normative.


Articolul 2
Ministerul Economiei se reorganizeaza ca urmare a fuziunii prin absorbtie a Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care isi inceteaza existenta.


Articolul 3
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei preia atributiile Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, si anume:
a) atributiile de institutie publica implicata in domeniul privatizarii pentru societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati aflate sub autoritatea sa;
b) atributiile privind exercitarea calitatii de actionar al statului la entitatile prevazute la lit. a), precum si cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul proceselor de privatizare a acestor entitati;
c) orice alte atributii indeplinite prin Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, corespunzatoare activitatilor preluate, stabilite potrivit actelor normative in vigoare.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului roman la operatorii economici din domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de aparare, resurse minerale neenergetice si dezvoltare durabila, transportul energiei electrice si gazelor naturale, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, se realizeaza de catre acesta.
(3) Se autorizeaza Ministerul Economiei sa mandateze reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la societatile din domeniile de competenta prevazute la alin (2), pentru aprobarea modificarii actelor constitutive ale acestor societati, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.
(4) Incepand cu data exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor decurgand din calitatea de actionar a statului la societatile prevazute la alin. (1) si (2), procedurile privind selectia administratorilor, de privatizare, restructurare, lichidare ori alte proceduri, aflate in derulare, se preiau cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si se continua de catre Ministerul Economiei, care se subroga in toate drepturile si obligatiile Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la operatorii economici prevazuti la alin. (2), interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Economiei.


Articolul 4
(1) Ministerul Economiei preia patrimoniul Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, evidentiat in situatia financiara intocmita potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si arhiva detinuta de Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, pe baza unui protocol de predare- preluare, incheiat in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 7.
(2) Ministerul Economiei preia prevederile bugetare si executia bugetara pe anul 2019 a Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului existenta la data incheierii protocolului de predare-preluare intocmit potrivit alin. (1).
(3) Pana la semnarea protocolului de predare-preluare, finantarea cheltuielilor de personal si altor cheltuieli urgente se asigura din bugetul Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
(4) Pentru anul curent, bugetul aferent activitatii de privatizare se constituie prin preluarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si altor sume constituite conform legii.
(5) In bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Ministerului Economiei pentru anul in curs, cheltuielile de administrare si privatizare vor fi estimate cel putin la nivelul maxim aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul precedent al Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
(6) Disponibilitatile rezultate din gestionarea bugetului aferent activitatii de privatizare, precum si alte sume aflate in conturile Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, inclusiv garantii de participare, garantii de buna executie, garantii pentru plata pretului actiunilor aferente activitatii de privatizare, se transfera in conturile Ministerului Economiei in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 7, pe baza unui protocol de predare-preluare.
(7) Ministerul Economiei preia toate drepturile si isi asuma toate obligatiile corespunzatoare patrimoniului preluat de la Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si se subroga in toate drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale institutiei cu tertii.
(8) In termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei preia 30 de posturi vacante si fondurile aferente finantarii acestora de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.


Articolul 5
(1) Posturile si personalul Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se preiau la Ministerul Economiei, cu pastrarea drepturilor salariale si respectarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Incadrarea personalului preluat de la Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se face in termenele si cu respectarea procedurii si regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, in termen de maximum 30 de zile de la data preluarii.


Articolul 6
(1) Asigurarea finantarii cheltuielilor legate de activitatea de privatizare se realizeaza prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Ministerului Economiei, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii.
(2) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.
(3) Din bugetul aferent activitatii de privatizare al Ministerului Economiei se asigura finantarea cheltuielilor legate de:
a) plata serviciilor consultantilor de specialitate in vederea elaborarii de strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung, precum si solutii de reforma referitoare la evolutia domeniilor de activitate proprii;
b) elaborarea de strategii, studii si sinteze referitoare la evolutia si la ajustarea structurala a industriei;
c) aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 7
In termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.


Articolul 8
La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 7, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2014 privind infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate a activitatii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiti operatori economici, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 123/2015, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA
privind stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate a activitatii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiti operatori economici, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative"
2. Articolele 1-8 si 10 se abroga.


Articolul 9
La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 7, in cuprinsul actelor normative in vigoare, denumirea "Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Economiei".

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 30/2019    Ministerul Economiei    Reorganizare    Operatori economici

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Prescriptia achizitiva. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 1 - Sentinta civila nr. 909 din data 26.01.2010

Prescriptia achizitiva. Jonctiunea posesiilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Giurgiu - Sentinta civila nr. 697 din data 27.01.2009Articole Juridice

Dialogurile MCP (V) – Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

MJ: Fisa tehica a Proiectului Codului Civil
Sursa: Ministerul Justitiei

Domiciliul fiscal
Sursa: EuroAvocatura.ro