Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

  Publicat: 24 Jul 2019       5853 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

In cazul in care, ca urmare a refacerii hartilor strategice de zgomot, nu este necesara revizuirea acestora, atunci hartile strategice de zgomot precedente raman in vigoare.

Articolul 20
Revizuirea hartilor strategice de zgomot se realizeaza potrivit criteriilor stabilite in ghidul prevazut la art. 91 alin. (5).

Articolul 21
La elaborarea hartilor strategice de zgomot trebuie respectate cerintele minime prevazute in anexa nr. 4.

Articolul 22
Realizarea cartarii strategice de zgomot din zona de frontiera se face prin cooperare cu autoritatile competente din statele vecine.

Articolul 23
Criteriile prin care se evalueaza necesitatea refacerii hartilor strategice de zgomot la un interval mai mic de 5 ani se aplica incepand cu data de 30 iunie 2022 si se stabilesc prin ghidul prevazut la art. 91 alin. (5).

Articolul 24
Pana la data de 18 iulie 2023 se elaboreaza planurile de actiune destinate gestionarii zgomotului si a efectelor acestuia, incluzand masuri de reducere a zgomotului, daca este necesar, iar aceste planuri de actiune se reevalueaza si, daca este cazul, se revizuiesc, atunci cand se produc modificari importante care afecteaza situatia existenta privind nivelul zgomotului, si cel putin la fiecare 5 ani de la aceasta data, pentru toate aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale si aeroporturile principale.

Articolul 25
Reevaluarea planurilor de actiune presupune evaluarea planurilor precedente tinand seama de rezultatele hartilor strategice de zgomot refacute.

Articolul 26
Revizuirea planurilor de actiune se realizeaza doar daca este cazul, ca urmare a reevaluarii planurilor precedente, in situatia in care se includ in planul de actiune reevaluat noi masuri de reducere si/sau gestionare a zgomotului, tinandu-se seama de hartile strategice de zgomot refacute si revizuite, sau daca masurile de reducere si/sau gestionare a zgomotului din planurile de actiune precedente nu au produs efectele scontate dupa implementarea acestora.

Articolul 27
In cazul in care in cadrul activitatii de reevaluare a planurilor de actiune nu este necesara revizuirea acestora, atunci planul de actiune precedent se mentine in vigoare si se supune consultarii publice conform prevederilor art. 34 si 35, dupa caz.

Articolul 28
Planurile de actiune se reevalueaza si, daca este cazul, se revizuiesc mai des decat cel putin la fiecare 5 ani de la data de 18 iulie 2023, daca hartile strategice de zgomot trebuie realizate mai des de intervalul minim de 5 ani in conformitate cu art. 23.

Articolul 29
La realizarea planurilor de actiune trebuie sa se protejeze zonele linistite din aglomerari impotriva cresterii nivelului de zgomot.

Articolul 30
(1) Masurile de gestionare si reducere a zgomotului prevazute in planurile de actiune se stabilesc in vederea implementarii, astfel:
a) de autoritatile administratiei publice locale sau operatorii economici care au in responsabilitate realizarea planurilor de actiune, pe domeniul lor de competenta, conform prevederilor alin. (2);
b) in cadrul procedurii de revizuire a actului de reglementare in cazul activitatilor industriale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, conform prevederilor alin. (2);
c) in cazul aeroporturilor, prin asumarea acestora de toate partile implicate, furnizorul de servicii de navigatie aeriana din Romania, "Autoritatea Aeronautica Civila Romana", administratiile aeroportuare care administreaza aeroporturile pentru care se realizeaza planuri de actiune .
(2) Masurile de gestionare si reducere a zgomotului sunt adresate cu prioritate situatiilor identificate prin depasirea oricarei valori-limita in vigoare si utilizand si alte criterii alese in acest scop si se aplica celor mai importante zone stabilite in acest mod prin realizarea cartarii strategice de zgomot.

Articolul 31
Criteriile dupa care se evalueaza planurile de actiune si se revizuiesc, precum si criteriile care se utilizeaza la stabilirea masurilor de gestionare si reducere a zgomotului prevazute in planurile de actiune se stabilesc prin actele normative care se elaboreaza conform art. 91 alin. (4) si (5).

Articolul 32
Planurile de actiune trebuie sa respecte cerintele minime prevazute in anexa nr. 5.

Articolul 33
Elaborarea planurilor de actiune din zona de frontiera se realizeaza prin cooperare cu autoritatile competente din statele vecine.

Articolul 34
La elaborarea propunerilor pentru planurile de actiune sunt obligatorii:
a) participarea si consultarea eficienta a publicului la elaborarea si reevaluarea planurilor de actiune, inca din faza de initiere a acestora;
b) luarea in considerare a rezultatelor activitatilor prevazute la lit. a);
c) informarea publicului cu privire la deciziile luate;
d) realizarea unui calendar rezonabil al activitatilor prevazute la lit. a), alocandu-se un timp suficient in acest scop pentru fiecare etapa a acestei proceduri.

Articolul 35
In cazul in care, in vederea desfasurarii procedurii de participare si consultare a publicului prevazute la art. 34 lit. a), exista obligatia desfasurarii unei proceduri similare conform prevederilor existente in alte acte normative care asigura transpunerea in legislatia nationala a oricaror prevederi legale ale Uniunii Europene, se poate stabili o procedura comuna, in vederea evitarii dublei proceduri.

Articolul 36
Dupa elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, acestea se pun la dispozitia publicului spre informare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificarile ulterioare, si potrivit prevederilor anexelor nr. 5 si 6, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informationale disponibile.

Articolul 37
Punerea la dispozitia publicului a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune conform prevederilor art. 36 se realizeaza astfel incat informarea acestuia sa fie clara, coerenta, accesibila si insotita de un rezumat care sa evidentieze cele mai importante aspecte.

CAPITOLUL IV
Obligatii si responsabilitati
SECTIUNEA 1
Obligatiile si responsabilitatile generale ale autoritatilor administratiei publice si ale operatorilor economici care realizeaza cartarea zgomotului, hartile strategice de zgomot si planurile de actiune

Articolul 38

Afişează Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 121/2019    Zgomot ambiant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.