Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

  Publicat: 24 Jul 2019       5891 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

Autoritatile administratiei publice locale realizeaza cartarea zgomotului si elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune si creeaza baza de date geospatiala necesara realizarii hartilor strategice de zgomot, potrivit prevederilor prezentei legi, pentru:
a) traficul rutier si de tramvaie de pe drumurile din interiorul aglomerarilor;
b) drumurile nationale, drumurile judetene sau comunale aflate in administrarea unei autoritati a administratiei publice locale, care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an, indiferent daca se afla pozitionate in interiorul sau in exteriorul unor aglomerari;
c) amplasamentele unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in interiorul aglomerarilor, sau cele din exteriorul aglomerarilor daca activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor.

Articolul 39
Operatorii economici care au in administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare si portuare, dupa caz, realizeaza cartarea zgomotului si elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, potrivit prevederilor prezentei legi, pentru:
a) traficul rutier desfasurat pe drumurile principale care se afla in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. si care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an, indiferent daca se afla pozitionate in interiorul sau in exteriorul unor aglomerari;
b) traficul feroviar desfasurat pe caile ferate principale care se afla in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., indiferent daca acestea se afla in interiorul sau in exteriorul unor aglomerari;
c) traficul feroviar desfasurat pe caile ferate, altele decat cele principale, care sunt in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si aflate in interiorul aglomerarilor;
d) traficul aerian desfasurat pe aeroporturile principale;
e) traficul aerian desfasurat pe aeroporturile civile urbane din interiorul aglomerarilor si cele pozitionate in exteriorul aglomerarilor in cazul in care traficul aerian al acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor;
f) porturile din interiorul aglomerarilor, inclusiv pentru drumurile si caile ferate aflate in administrarea porturilor si care sunt amplasate in interiorul zonelor portuare, precum si porturile din exteriorul aglomerarilor in cazul in care activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor.

Articolul 40
Fondurile necesare pentru cartografierea zgomotului, elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune se stabilesc potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) de catre autoritatile administratiei publice locale, pentru traficul rutier si de tramvaie desfasurat pe drumurile din interiorul aglomerarilor, pentru drumurile nationale, drumurile judetene sau comunale aflate in administrarea acestora din interiorul aglomerarilor, precum si pentru instalatiile industriale din interiorul aglomerarilor sau cele din exteriorul aglomerarilor daca activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor;
b) de catre operatorii economici, pentru aeroporturile principale, drumurile principale si caile ferate principale, aflate in administrarea acestora;
c) de catre operatorii economici, pentru aeroporturile civile urbane si porturile din interiorul aglomerarilor, aflate in administrarea acestora;
d) de catre operatorii economici, pentru aeroporturile civile urbane si porturile din exteriorul aglomerarilor, aflate in administrarea acestora, in cazul in care activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor.

Articolul 41
(1) Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot transmit autoritatilor pentru protectia mediului prevazute la art. 43 si 44 urmatoarele:
a) fiecare harta strategica de zgomot care arata situatia anului calendaristic precedent termenului-limita de transmitere si care sa contina toate straturile tematice utilizate la realizarea acesteia pe suport electronic in format de set de date spatiale astfel incat acesta sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata;
b) un raport care sa prevada datele de intrare utilizate in procesul de cartare a zgomotului in vederea realizarii hartilor strategice de zgomot, precum si calitatea, acuratetea, modul de utilizare si sursa acestora, pe suport electronic in format .doc;
c) un raport care sa contina toate datele obtinute in urma realizarii fiecarei harti strategice de zgomot, pe suport electronic in format .doc;
d) un raport care sa contina o prezentare a evaluarii rezultatelor obtinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare harta strategica de zgomot in parte, pe suport electronic in format .doc.;
(2) Continutul rapoartelor prevazute la alin. (1) lit. b) -d) trebuie sa contina informatiile aferente strict scopului fiecarui raport in parte si sa nu contina informatii duplicate, pentru a putea fi utilizate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului la realizarea raportarilor catre Comisia Europeana .
(3) Rapoartele prevazute la alin. (1) lit. b) -d) se transmit pe format hartie dupa aprobarea hartilor strategice de zgomot conform prevederilor art. 59 si 65.

Articolul 42
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea planurilor de actiune au obligatia de a transmite autoritatilor pentru protectia mediului prevazute la art. 43 si 44 urmatoarele:
a) planurile de actiune realizate in baza hartilor strategice de zgomot si elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, care sa contina masuri de reducere si/sau gestionare a zgomotului, cu precizarea termenelor de implementare, inclusiv in cazul zonelor linistite, precum si a autoritatilor responsabile cu implementarea acestora, pe suport electronic in format .doc;
b) zonele linistite identificate, pe suport electronic in format de set de date spatiale astfel incat acesta sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
c) planurile de actiune prevazute la lit. a) se transmit pe format hartie dupa aprobarea acestora conform prevederilor art. 60 si 66.

Articolul 43
Hartile strategice de zgomot si planurile de actiune se transmit agentiilor judetene pentru protectia mediului, in termenele prevazute la art. 15, 16 si 24, dupa caz:
a) pentru traficul rutier si de tramvaie desfasurat pe drumurile din interiorul aglomerarilor;
b) pentru traficul rutier desfasurat pe drumurile principale din interiorul aglomerarilor aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale;
c) pentru traficul feroviar desfasurat pe caile de rulare a tramvaielor din interiorul aglomerarilor aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale;
d) pentru amplasamentele aflate in interiorul aglomerarilor, unde se desfasoara activitatile industriale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) pentru amplasamentele aflate in exteriorul aglomerarilor, daca activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor, unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile urbane din interiorul aglomerarilor, cu exceptia Aeroportului International "Aurel Vlaicu";
g) pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile urbane din exteriorul aglomerarilor, in cazul in care activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor;
h) pentru porturile din interiorul aglomerarilor, inclusiv pentru drumurile si caile ferate amplasate in interiorul zonelor portuare;
i) pentru porturile din exteriorul aglomerarilor, inclusiv pentru drumurile si caile ferate amplasate in interiorul zonelor portuare, in cazul in care activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor.

Articolul 44
Hartile strategice de zgomot si planurile de actiune se transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului in termenele prevazute la art. 15, 16 si 24, dupa caz:
a) pentru traficul rutier desfasurat pe drumurile principale aflate in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;
b) pentru traficul feroviar desfasurat pe caile ferate din interiorul aglomerarilor aflate in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
c) pentru traficul feroviar desfasurat pe caile ferate principale din interiorul sau exteriorul aglomerarilor, aflate in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
d) pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile principale;
e) pentru traficul aerian desfasurat pe Aeroportul International "Aurel Vlaicu".

Articolul 45

Afişează Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 121/2019    Zgomot ambiant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.