Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

  Publicat: 24 Jul 2019       2502 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Infractiune care consta in zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

a) realizeaza baza de date geospatiala care sa contina straturile tematice prevazute la art. 55 lit. d) necesare realizarii hartilor strategice de zgomot pentru trafic aeroportuar;
b) realizeaza repartizarea datelor de trafic utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot pe intervalele de zi, seara si noapte si pe categorie de aeronava;
c) realizeaza seturile de date spatiale aferente hartilor strategice de zgomot astfel incat acestea sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
d) la realizarea hartilor strategice de zgomot utilizeaza datele si informatiile furnizate de temele de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata.

Articolul 77
Administratorii cailor ferate au urmatoarele responsabilitati:
a) comunica catre autoritatea publica centrala pentru transporturi datele de trafic in vederea identificarii periodice a cailor ferate aflate in administrarea lor care au un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an;
b) comunica catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului toate caile ferate care au un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an pentru care s-a schimbat administratorul caii ferate;
c) realizeaza baza de date geospatiala care sa contina straturile tematice prevazute la art. 55 lit. d) necesare realizarii hartilor strategice de zgomot pentru trafic feroviar;
d) realizeaza repartizarea datelor de trafic utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot pe intervalele de zi, seara si noapte si pe categorie de tren;
e) realizeaza seturile de date spatiale aferente hartilor strategice de zgomot astfel incat acestea sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
f) la realizarea hartilor strategice de zgomot utilizeaza datele si informatiile furnizate de temele de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata.

Articolul 78
Administratorii de drumuri au urmatoarele responsabilitati:
a) comunica catre autoritatea publica centrala pentru transporturi datele aferente recensamantului de trafic in vederea identificarii periodice a drumurilor aflate in administrarea lor care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an;
b) comunica catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului urmatoarele informatii:
1. datele aferente recensamantului de trafic in vederea identificarii periodice a drumurilor aflate in administratia autoritatilor administratiei publice locale care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an;
2. toate drumurile care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri pe an pentru care s-a schimbat administratorul drumului;
c) realizeaza baza de date geospatiala care sa contina straturile tematice prevazute la art. 55 lit. d) necesare realizarii hartilor strategice de zgomot pentru trafic rutier;
d) realizeaza repartizarea datelor de trafic utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot pe intervalele de zi, seara si noapte si pe categorie de vehicul;
e) realizeaza seturile de date spatiale aferente hartilor strategice de zgomot astfel incat acestea sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
f) la realizarea hartilor strategice de zgomot utilizeaza datele si informatiile furnizate de temele de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
g) adapteaza normativul AND 602/2012 "Metode de investigare a traficului rutier" in vederea indeplinirii prevederilor lit. a) si b).

Articolul 79
Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta si Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati au urmatoarele responsabilitati:
a) realizeaza baza de date geospatiala care sa contina straturile tematice prevazute la art. 55 lit. d) necesare realizarii hartilor strategice de zgomot pentru porturi;
b) realizeaza repartizarea datelor utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot pe intervalele de zi, seara si noapte si pe fiecare sursa de zgomot identificata;
c) comunica catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului toate porturile pentru care s-a schimbat administratorul;
d) realizeaza seturile de date spatiale aferente hartilor strategice de zgomot astfel incat acestea sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
e) la realizarea hartilor strategice de zgomot utilizeaza datele si informatiile furnizate de temele de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata.

Articolul 80
Furnizorii de servicii de navigatie aeriana au urmatoarele responsabilitati:
a) comunica catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si autoritatea publica centrala pentru transporturi, la solicitarea acestora, urmatoarele informatii:
1. prognozele cu privire la evolutia traficului aerian pe teritoriul Romaniei utilizate de furnizorul de servicii de navigatie aeriana din Romania, avand ca sursa inclusiv prognozele realizate de EUROCONTROL;
2. numarul de miscari de aeronave aferente anului calendaristic pentru care se realizeaza hartile strategice de zgomot pentru traficul aerian de pe aeroporturi;
b) comunica catre administratiile aeroportuare, la solicitarea acestora, toate traiectele reale de decolare si aterizare aferente anului calendaristic pentru care se realizeaza hartile strategice de zgomot, din 5 in 5 ani incepand cu anul calendaristic 2021, in format electronic compatibil cu standardele EUROCONTROL pentru date radar Asterix, care se pastreaza de catre administratiile aeroportuare pentru o perioada de 12 luni de la momentul solicitarii;
c) asigura proiectarea procedurilor de zbor tinand seama inclusiv de impactul zgomotului produs de utilizarea acestora asupra populatiei care locuieste in vecinatatea aeroporturilor din Romania, prin realizarea unor modelari acustice care sa aiba ca scop previzionarea amprentei zgomotului la sol cauzata de utilizarea in viitor a respectivelor proceduri de zbor .

CAPITOLUL V
Contraventii

Articolul 81
Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) netransmiterea catre autoritatile pentru protectia mediului a hartilor strategice de zgomot si a rapoartelor prevazute la art. 41 pana la data de 30 iunie 2022 si apoi la fiecare 5 ani incepand cu aceasta data, cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;
b) netransmiterea catre autoritatile pentru protectia mediului a planurilor de actiune si a zonelor linistite prevazute la art. 42 pana la data de 18 iulie 2023 si apoi la fiecare 5 ani incepand cu aceasta data, cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;
c) nerealizarea consultarii publice in conformitate cu prevederile art. 34 in cadrul procesului de elaborare a planurilor de actiune, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
d) nerealizarea informarii publice in conformitate cu prevederile art. 36 si 37, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
e) nepunerea la dispozitia autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la solicitarea acesteia, a datelor suplimentare fata de cele care se predau potrivit prevederilor art. 41 si 42, in vederea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 58, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei;
f) nedepunerea datelor, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale sau a operatorilor economici care au obligatia sa realizeze harti strategice de zgomot si planuri de actiune, in conformitate cu prevederile art. 52, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
g) nepermiterea accesului in interiorul amplasamentelor industriale reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale si ai agentiilor judetene pentru protectia mediului sau ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 53 lit. a), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
h) nepermiterea realizarii masuratorilor acustice pentru toate sursele de zgomot identificate in interiorul amplasamentelor industriale, in conformitate cu prevederile art. 53 lit. b), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
i) neimplementarea masurilor de reducere a zgomotului tinand seama de deciziile de punere in aplicare ale Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, in conformitate cu prevederile art. 53 lit. c), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

Afişează Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 121/2019    Zgomot ambiant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.