Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale

OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale

  Publicat: 17 Apr 2020       5369 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta de urgenta nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale

Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.

(5) Produsele accizabile confiscate sau rechizitionate definitiv care nu pot fi valorificate in conditiile prevazute la alin. (1) si (3) se distrug in conditiile prevazute in reglementarile referitoare la modul si conditiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

(6) Persoanele care dobandesc bunuri accizabile potrivit alin. (1) - (3) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele de aplicare a acesteia.

(7) Valorificarea produselor accizabile prevazute la alin. (1)-(3) se face conform procedurii de valorificare prevazute in reglementarile referitoare la modul si conditiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului."

Art. IV. -

Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 10 aprilie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"

g) produse energetice, utilaje si materiale pentru transportul si depozitarea acestora;".

2. La articolul 5 alineatul (1), dupa litera p) se introduc doua noi litere, literele q) si r), cu urmatorul cuprins:

"

q) alcoolul etilic si bauturile alcoolice;

r) orice alte bunuri, stabilite cu luarea in considerare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. V. -

Dupa articolul 12 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc doua noi capitole, capitolul V1 "Valorificarea alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si a produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului", alcatuit din articolele 121-129, si capitolul V2 "Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului pe perioada instituirii starii de asediu sau a starii de urgenta", alcatuit din articolele 1210 si 1211, cu urmatorul cuprins:

"

CAPITOLUL V1

Valorificarea alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si a produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

Art. 121. -

Detinatorii bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului au obligatia, prin comisia de preluare si distrugere constituita la nivelul acestora, de a stabili daca acestea indeplinesc conditiile legale de comercializare, fara a stabili daca bunurile de natura alcoolului si bauturilor alcoolice sunt proprii utilizarii sau consumului uman ca atare.

Art. 122. -

Organele de valorificare preiau bunurile de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si, dupa, caz, le deplaseaza la depozitele detinute in acest sens sau le lasa in custodie la locul de detinere, aplicand in acest sens sigilii asupra incintelor, recipientelor sau rezervoarelor in care acestea se afla, dupa caz.

Art. 123. -

Dupa preluarea bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si a produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, organele de valorificare solicita efectuarea de analize specifice de laborator pentru a stabili, dupa caz:

a) tipul si caracteristicile actuale ale bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului in functie de care pot fi calificate ca subtipuri ale acestora;

b) daca bunurile de natura alcoolului etilic si bauturilor alcoolice sunt proprii utilizarii sau consumului uman ca atare.

Art. 124. -

Organele de valorificare procedeaza la evaluarea bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si a produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, utilizand in acest sens metoda comparatiei preturilor pentru produse similare aflate pe piata, daca acestea sunt disponibile, in caz contrar urmand a stabili cel mai bun pret rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la comercianti autorizati sa comercializeze astfel de produse .

Art. 125. -

La stabilirea valorii de evaluare a bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului, comisia de evaluare procedeaza astfel:

a) calculeaza potrivit legii valoarea accizelor si le include in valoarea bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului care indeplinesc conditiile legale de comercializare;

b) determina valoarea de evaluare pentru bunurile de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, care nu include accize.

Art. 126. -

(1) Bunurile de natura alcoolului etilic si a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului pot fi acordate cu titlu gratuit catre institutii si autoritati publice la cererea motivata a acestora, in starea in care se afla aceste bunuri sau in vederea procesarii de catre operatori autorizati, cheltuielile de procesare urmand a fi suportate de catre entitatile beneficiare.

(2) Analiza si aprobarea cererilor se vor face in ordinea inregistrarii acestora la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in limita stocurilor de bunuri de natura alcoolului etilic si a produselor energetice aflate in gestiunea organelor de valorificare.

Art. 127. -

Valorificarea bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare se face prin metoda vanzarii directe catre antrepozite fiscale de productie numai in vederea procesarii, denaturarii sau transformarii.

Art. 128. -

Valorificarea bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului care indeplinesc conditiile legale de comercializare se face prin una dintre urmatoarele metode:

a) vanzare directa;

b) in regim de consignatie.

Art. 129. -

Alcoolul, bauturile alcoolice si produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului care nu pot fi procesate, valorificate sau atribuite cu titlu gratuit sau care nu pot face, dupa caz, obiectul procesarii, denaturarii sau transformarii se distrug in conditiile legii.

CAPITOLUL V2

Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului pe perioada instituirii starii de asediu sau a starii de urgenta

Art. 1210. -

In situatia in care, pe teritoriul Romaniei sau intr-o anumita zona a Romaniei, este instituita starea de asediu sau starea de urgenta, pe toata perioada existentei acesteia, precum si pe o perioada de 30 de zile de la incetare pot face obiectul atribuirii cu titlu gratuit urmatoarele:

a) bunuri de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice si produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului inainte de instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, care se afla in gestiunea organelor de valorificare;

b) bunuri de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice si produselor energetice confiscate sau intrate in proprietatea privata a statului inainte de instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, care se afla in gestiunea detinatorilor;

c) bunuri care se circumscriu Necesarului de bunuri in stare de asediu sau Necesarului de bunuri in stare de urgenta prevazute la art. 282 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, confiscate sau intrate in proprietatea privata a statului inainte de instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta si care se afla in gestiunea detinatorilor sau a organelor de valorificare, dupa caz.

Art. 1211. -

Afişează OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 48/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut