Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       47709 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,

aa) publica pe suport hartie si/sau electronic ghiduri de informare cu privire la formalitatile necesare in vederea efectuarii inregistrarilor in registrul comertului, culegeri privind practica judecatorilor delegati la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si, dupa caz, a directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, culegeri de practica judiciara ale instantelor in domeniul insolventei ca urmare a publicarii hotararilor judecatoresti in Buletinul procedurilor de insolventa, precum si altele asemenea;

bb) asigura informarea permanenta a solicitantilor cu privire la stadiul cererilor de inregistrare prin mentinerea in acest scop pe pagina de internet proprie a unui serviciu on-line;

cc) elaboreaza procedurile de inregistrare si comunicare la nivelul oficiilor registrelor comertului de pe langa tribunale in vederea solutionarii cererilor de inregistrare, realizeaza aplicatii informatice specifice si asigura depunerea si prelucrarea cererilor depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si la Oficiul National al Registrului Comertului pe cale electronica (e-forms);

dd) in scopul exercitarii atributiilor si indeplinirii functiilor sale, Oficiul National al Registrului Comertului poate apela la consultanti interni si externi, in conditiile legii, si poate colabora cu institutii, autoritati, organizatii si altele asemenea din tara si din strainatate;

ee) asigura protectia si securitatea sistemului informatic, precum si a datelor si informatiilor inregistrate in bazele de date mentinute si administrate de Oficiul National al Registrului Comertului.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului exercita competente si indeplineste orice alte functii si atributii stabilite prin lege.CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea Oficiului National
al Registrului ComertuluiARTICOLUL 6
Personalul Oficiului National al Registrului Comertului(1) Oficiul National al Registrului Comertului functioneaza potrivit structurilor organizatorice si numarului maxim de posturi prevazute in anexele nr. 1, 1a)-1h).

(2) Numarul maxim al posturilor Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale este de 1.787.

(3) In subordinea Oficiului National al Registrului Comertului sunt organizate 42 de oficii ale registrului comertului, a caror organigrama este prevazuta in anexele nr. 2 si 3.

(4) Structura organizatorica si numarul maxim de posturi ale Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. 3.

(5) In cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, structurile interne - servicii, birouri, colective, birouri teritoriale - si personalul acestora sunt subordonate directorului fiecarui oficiu si conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, care coordoneaza si controleaza intreaga activitate a acestora.

(6) Structura organizatorica, numarul de personal si coordonatorul biroului teritorial se aproba de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu avizul Consiliului consultativ, la propunerea fundamentata a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal. Coordonatorii birourilor teritoriale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, pe o perioada de 4 ani, mandatul lor putand fi prelungit pentru aceeasi perioada .

(7) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura, anterior depunerii cererilor de inregistrare, servicii de asistenta pentru persoanele supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului.

(8) Salarizarea personalului Oficiului National al Registrului Comertului se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar.ARTICOLUL 7
Comunicarea interna(1) Toate comunicarile intre structurile interne ale Oficiului National al Registrului Comertului, precum si intre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale se fac in scris, cu indicarea termenelor de raspuns si solutionare, dupa caz.

(2) Personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale are obligatia respectarii secretului de serviciu .SECTIUNEA 1
Conducerea si structurile de coordonare ale
Oficiului National al Registrului ComertuluiARTICOLUL 8
Directorul general

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP