Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

  Publicat: 06 Jul 2010       23823 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 6 iulie 2010

O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
O firma ocupa o pozitie dominanta atunci cand este in masura sa actioneze independent de concurentii, clientii, furnizorii sai si, in final, de consumatorul final.


29. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) Pentru investigarea incalcarii prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspectie, cu exceptia inspectorilor debutanti, si au urmatoarele puteri de inspectie:
a) sa intre in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care intreprinderile ori asociatiile de intreprinderi le detin legal;
b) sa examineze orice documente, registre, acte financiarcontabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiilor de intreprinderi, indiferent de locul in care sunt depozitate si de suportul fizic sau electronic pe care sunt pastrate;
c) sa ceara oricarui reprezentant sau membru al personalului intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi explicatii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul si scopul inspectiei si sa consemneze sau sa inregistreze raspunsurile acestora;
d) sa ridice sau sa obtina in orice forma copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau din alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi;
e) sa sigileze orice amplasament destinat activitatilor intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi si orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi, pe durata si in masura necesara inspectiei.
(2) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspectie vor proceda la actele prevazute la alin. (1) numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare si inventariere.
(3) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspectie pot face inspectii inopinate si pot solicita orice fel de informatii sau justificari legate de indeplinirea misiunii, atat la fata locului, cat si la convocare la sediul Consiliului Concurentei.
(4) Inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei; o copie certificata a acestui ordin este inmanata intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi supuse investigatiei.
(5) Consiliul Concurentei desfasoara inspectii la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autoritati de concurenta a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 si ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, in baza ordinului de inspectie emis de presedintele Consiliului Concurentei.
(6) Ordinul de inspectie va indica obiectul si scopul inspectiei, stabileste data la care incepe si arata sanctiunile prevazute la art. 50 si 54, precum si dreptul de a ataca ordinul la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal, in termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Curtii de apel este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare . Instantele vor solutiona cauza de urgenta si cu precadere.
(7) La solicitarea Consiliului Concurentei, in ipoteza in care poate exista o opozitie la desfasurarea inspectiei, organele de politie sunt obligate sa insoteasca si sa asigure sprijinul necesar echipelor de inspectie, in exercitarea puterilor de inspectie.
(8) Comunicarile dintre intreprinderea sau asociatia de intreprinderi investigate si avocatul acestora, realizate in cadrul si in scopul exclusiv al exercitarii dreptului la aparare al intreprinderii, respectiv dupa deschiderea procedurii administrative in baza prezentei legi sau anterior deschiderii procedurii administrative, cu conditia ca aceste comunicari sa aiba legatura cu obiectul procedurii, nu pot fi ridicate sau folosite ca proba, in cursul procedurilor desfasurate de Consiliul Concurentei. Nu pot fi ridicate sau folosite ca proba documentele pregatitoare intocmite de intreprinderea sau asociatia de intreprinderi investigate in scopul exclusiv al exercitarii dreptului la aparare, chiar daca nu au fost trimise avocatului sau nu au fost create cu scopul de a fi trimise fizic unui avocat.
(9) Atunci cand intreprinderile nu dovedesc caracterul protejat al unei comunicari, pentru ca aceasta sa cada sub incidenta alin. (8), inspectorii de concurenta care desfasoara inspectia vor sigila si vor ridica comunicarea in cauza, in dublu exemplar.
(10) Presedintele Consiliului Concurentei va decide, de urgenta, pe baza probelor si argumentelor prezentate. In conditiile in care presedintele Consiliului Concurentei decide sa respinga caracterul protejat al comunicarii, desigilarea documentului poate avea loc doar dupa expirarea termenului in care decizia poate fi contestata, potrivit prevederilor alin. (11) sau, in cazul in care decizia este contestata, dupa ce hotararea instantei devine definitiva si irevocabila.
(11) Decizia presedintelui Consiliului Concurentei cu privire la caracterul protejat al comunicarii poate fi atacata in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Curtii de apel este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare . Instantele vor solutiona cauza de urgenta si cu precadere.
(12) Exercitarea puterilor de inspectie se face in conformitate cu regulamentul privind organizarea, functionarea si procedura Consiliului Concurentei."

30. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
(1) Inspectorii de concurenta pot proceda la inspectii, potrivit prevederilor art. 37, doar in baza unui ordin emis de catre presedintele Consiliului Concurentei si cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta. O copie certificata a ordinului de inspectie si a autorizatiei judiciare se comunica obligatoriu persoanei supuse inspectiei inainte de inceperea acesteia.
(2) Cererea de autorizare se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor. Judecatorul se pronunta asupra cererii de autorizare in termen de cel mult 48 de ore de la data inregistrarii cererii. Incheierea se motiveaza si se comunica Consiliului Concurentei in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
(3) In cazul in care inspectia trebuie desfasurata simultan in mai multe spatii dintre cele prevazute la art. 37, Consiliul Concurentei va introduce o singura cerere, instanta pronuntandu-se printr-o incheiere in care se vor indica spatiile in care urmeaza sa se desfasoare inspectia.
(4) Cererea de autorizare trebuie sa cuprinda toate informatiile de natura sa justifice inspectia, iar judecatorul sesizat este tinut sa verifice daca cererea este intemeiata.
(5) Oricare ar fi imprejurarile, inspectia se desfasoara intre orele 8,00 si 18,00 si trebuie efectuata in prezenta persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau. Inspectia poate continua si dupa ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau.
(6) Inventarele si punerile de sigilii se fac conform dispozitiilor Codului de procedura penala.
(7) Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 48 de ore. Termenul de recurs pentru Consiliul Concurentei curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (2). In ceea ce priveste persoana supusa inspectiei, termenul de recurs curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (1). Recursul nu este suspensiv de executare .
(8) Presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau judecatorul delegat de acesta are competenta sa emita autorizatia judiciara, prevazuta la art. 21 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003."

31. Articolul 39 se abroga.

32. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1) La primirea unei plangeri privind o practica anticoncurentiala, Consiliul Concurentei examineaza daca aceasta prezinta suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigatii.
(2) Daca plangerea nu prezinta suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigatii, Consiliul Concurentei o respinge, comunicand autorului decizia, in scris, cu precizarea motivelor, in termen de 60 de zile de la data la care acestuia i se confirma faptul ca plangerea este completa si indeplineste toate conditiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4). Respingerea unei plangeri se face prin decizia Comisiei Consiliului Concurentei care coordoneaza compartimentul de specialitate implicat in analiza, dupa ce i s-a dat posibilitatea autorului plangerii sa isi prezinte punctul de vedere fata de motivele pentru care autoritatea de concurenta intentioneaza sa respinga plangerea.
(3) Decizia de respingere a plangerii poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare .
(4) Consiliul Concurentei va stabili, prin regulament, conditiile pe care o solicitare ce i-a fost adresata trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi calificata ca plangere, precum si procedura aplicabila solutionarii acesteia.
(5) In cazul in care plangerea inaintata nu cade sub incidenta prezentei legi, Consiliul Concurentei va raspunde, in scris, in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii."

33. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1) In situatia in care, in urma declansarii unei investigatii din oficiu, se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al presedintelui, va putea inchide investigatia si va informa de indata partile implicate.
(2) In situatia in care investigatia a fost declansata ca urmare a unei plangeri si se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, inchiderea investigatiei se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurentei, in urma audierii partilor implicate."

34. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43
(1) Cu exceptia situatiei prevazute la art. 42 alin. (1), orice procedura de investigatie necesita audierea intreprinderilor participante la intelegerea, decizia luata de asociatii de intreprinderi, practica concertata, abuzul de pozitie dominanta sau la concentrarea economica, care formeaza obiect al investigatiei. Data audierii este fixata de presedintele Consiliului Concurentei.
Afişează OUG nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 21/1996    OUG 75/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu