Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

  Publicat: 21 Sep 2011       69072 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 621, din 1 septembrie 2011.

Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Componenta a activitatii de programare, lansare si urmarire a productiei care consta in:
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.

c) necompletarea sau completarea incorecta a fisei medicale, conform reglementarilor legale in vigoare, de catre echipajele de interventie din cadrul serviciilor publice si private de urgenta prespitaliceasca;
d) nerespectarea de catre directorul medical al unui serviciu de ambulanta sau de catre medicul sef al unui SMURD a dispozitiilor legale in vigoare privind monitorizarea modului de lucru al echipajelor, stabilirea situatiilor in care s-a depasit competenta unui echipaj, informarea in scris a dispeceratului medical sau a dispeceratului integrat de urgenta, in cazul in care acesta nu se afla in incinta serviciului de ambulanta, asupra nivelului de clasificare al fiecarui echipaj, precum si a modificarilor survenite asupra clasificarii;
e) nerespectarea de catre echipaje a competentelor stabilite conform nivelului la care sunt clasificate;
f) nerespectarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului, conform reglementarilor legale in vigoare;
g) neindeplinirea de catre medicul de garda a oricarei obligatii prevazute de dispozitiile legale in vigoare privind efectuarea garzilor, in structurile de primiri urgente, precum si in serviciile de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca;
h) neinformarea conducerii spitalului de catre medicul sef al UPU sau CPU cu privire la intarzierile nejustificate sau intarzierile repetate ale unor medici care sunt de garda la spital sau la domiciliul acestora;
i) neacordarea consultului de specialitate unui pacient aflat in stare critica in cadrul UPU sau CPU, conform reglementarilor legale in vigoare;
j) internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezinta urgente cu indicatii de internare clare prin UPU sau CPU;
k) predarea/preluarea pacientului la UPU sau CPU fara fisa medicala a acestuia, completata de seful echipajului de urgenta prespitaliceasca si semnata de acesta in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
l) nerespectarea obligatiei, potrivit reglementarilor legale in vigoare, privind purtarea uniformei si a echipamentului de protectie la nivelul ambulantei publice
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul faptelor savarsite de persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice:
a) preluarea pacientului de catre personalul UPU sau CPU intr-un interval de timp mai lung decat cel prevazut de reglementarile legale in vigoare;
b) retinerea echipajelor de urgenta din cadrul serviciilor de ambulanta sau SMURD de catre medicii din UPU ori CPU sau medicii de garda din spital, incalcandu-se astfel reglementarile legale in vigoare;
c) neanuntarea din timp a sosirii si/sau neinformarea asupra datelor clinice despre starea pacientului si tratamentul aplicat acestuia pana la momentul respectiv a personalului din UPU sau CPU de catre echipajele care transporta pacienti aflati in stare critica, conform reglementarilor legale in vigoare;
d) neinformarea in scris a conducerii spitalului de catre medicul sef al UPU sau CPU privind imposibilitatea efectuarii examinarilor minime obligatorii, conform reglementarilor legale in vigoare;
e) retinerea fara intocmirea documentelor de internare, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii in UPU, a pacientilor aflati in stare critica de catre medicul sef de garda UPU si/sau de catre medicul sef de garda din sectia de profil, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
f) externarea unui pacient din UPU sau CPU fara acordul final al medicului responsabil de tura din cadrul UPU sau CPU, prin semnarea si parafarea fisei individuale a acestuia, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
g) externarea la domiciliu a unui pacient din UPU sau CPU la recomandarea unui medic ori a unor medici de garda dintr-o sectie sau din diferite sectii ale spitalului, fara semnatura si parafa acestuia/acestora, insotita de semnatura si parafa medicului sef de tura din cadrul UPU sau CPU;
h) nerespectarea de catre conducerea spitalului si/sau UPU ori CPU a conditiilor minime privind organizarea si dotarea UPU sau CPU, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 23. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) nerespectarea obligatiilor impuse de reglementarile legale in vigoare privind activitatea echipajelor de prim ajutor calificat;
b) neindeplinirea de catre medicul/asistentul coordonator din cadrul dispeceratului medical sau al dispeceratului integrat a atributiilor ce ii revin in privinta coordonarii si monitorizarii activitatii de interventie, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
c) nerespectarea de catre medicul/asistentul coordonator a protocoalelor si procedurilor stabilite in privinta coordonarii si monitorizarii activitatii de interventie, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
d) neasigurarea triajului apelurilor primite prin sistemul de urgenta si nestabilirea prioritatilor in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
e) nerespectarea conditiilor de acordare a consultatiilor la domiciliu si a activitatilor de transport contractate cu CNAS de catre serviciile de ambulanta private;
f) fumatul in autospecialele de interventie si transport ale serviciilor de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar publice si private;
g) neasigurarea cu centurile de siguranta a pacientilor si, dupa caz, a insotitorilor acestora, pe targa sau pe scaunele din cabina medicala, inclusiv a cadrelor medicale si/sau paramedicale.

Art. 24. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea de catre serviciile de ambulanta private a conditiilor de acordare a asistentei medicale de urgenta la nivel prespitalicesc, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
b) utilizarea de catre serviciile de ambulanta private, de serviciile contractate cu CNAS sau cu casele de asigurari de sanatate private a unor reclame care sugereaza gratuitatea asistentei de urgenta sau a consultatiilor;
c) neafisarea conform normelor in vigoare a numarului de apel si a modului de prestare a serviciilor de catre serviciile de asistenta medicala private de urgenta, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 25. -
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) nerespectarea normelor care reglementeaza acordarea asistentei medicale private de urgenta;
b) nerespectarea cerintelor stabilite de reglementarile legale privind formarea personalului si competenta necesara pentru fiecare categorie de activitate prestata de catre serviciile de ambulanta publice si private, comerciale si nonprofit, inclusiv pentru activitatile finantate prin casele de asigurari de sanatate private ori prin contractare directa cu persoanele fizice sau juridice;
c) nerespectarea reglementarilor legale in vigoare pentru organizarea si functionarea serviciilor publice de ambulanta;
d) angajarea in cadrul serviciilor publice sau private de ambulanta de personal fara certificare si instruire profesionala, conform reglementarilor legale in vigoare;
e) nerespectarea programului si a turelor de lucru in cadrul serviciilor publice de ambulanta diferentiat pe compartimente, conform reglementarilor legale in vigoare;
f) neasigurarea misiunilor de baza specifice compartimentelor din cadrul serviciilor publice de ambulanta, conform reglementarilor legale in vigoare;
g) neasigurarea dotarii specifice a compartimentelor din cadrul serviciilor publice si private SMURD si neasigurarea dotarii specifice a echipajelor din cadrul SMURD, a serviciilor publice de urgenta prespitaliceasca si a serviciilor de ambulanta private, conform reglementarilor legale in vigoare;
h) neasigurarea, de catre unitatile sanitare potential trimitatoare sau primitoare, a accesului personalului medical din cadrul UPU ori CPU la un fax functional 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
i) neasigurarea dotarii cu aparate fax functionale si accesibile personalului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, in sediile dispeceratelor medicale, ale dispeceratelor integrate, in sediile centrale ale serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si SMURD, inclusiv in toate bazele aeriene de salvare;
j) nepredarea de catre echipajul de urgenta care efectueaza transferul interclinic medicului din unitatea care primeste pacientul a materialelor sanitare si medicamentelor primite de la unitatea sanitara trimitatoare si ramase neutilizate pe timpul transferului si neinregistrarea acestora in fisa pacientului de catre echipajul de transfer, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
k) neasigurarea unitatilor sanitare publice, care participa la procesul de dispecerizare a paturilor libere, cu un calculator si o legatura internet in UPU sau CPU ori la nivelul sectiei sau al serviciului care raspunde de actualizarea paturilor libere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
l) necompletarea datelor privind paturile libere din cadrul unitatilor sanitare, conform prevederilor legale, si nerespectarea normelor de organizare si functionare ale Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere si asigurate de catre spitalele prevazute in actele normative in vigoare pentru internarea pacientilor proveniti din UPU sau CPU;
m) neafisarea corespunzatoare in spatiile de triaj si de asteptare din cadrul UPU sau CPU a textului privind modalitatea de acces si triaj, conform dispozitiilor legale in vigoare;
n) externarea pacientului din salonul de observatie fara decizia comisiei mixte alcatuite din reprezentanti ai UPU sau CPU, ai sectiei de specialitate din cadrul spitalului si conducerii spitalului, cu exceptia cazului in care medicul din cadrul UPU ori CPU isi asuma raspunderea externarii singur sau impreuna cu un medic specialist din cadrul unitatii sanitare respective;
Afişează HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 254/2010    Legea 95/2006    SMURD

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro