Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Legea 36/2012, ref. obtinerea pensiei de intretinere in strainatate

Legea 36/2012, ref. obtinerea pensiei de intretinere in strainatate

  Publicat: 22 Mar 2012       29572 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 36/2012 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente si decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum si instrumente de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere

Publicata in Monitorul Oficial nr. 183 din 21 martie 2012

Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Puterile publice existente in stat.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
In literatura de specialitate conventia de arbitraj a fost definita ca reprezentand " intelegerea partilor de solutiona un litigiu de comert international prin intermediul arbitrajului ocazional ori permanent" sau " acordul partilor contractului de comert international de a supune litigiul ivit intre ele in legatura cu executarea acelui contract arbitrajului" .
Cheltuielile totale efectuate de utilizatorii interni si externi pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor finale produse intr-o economie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Act adoptat de organele de stat,
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Admiterea probelor propuse in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Obtinerea pensiei de intretinere in strainatate

Parlamentul Romaniei adupta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Obiectul reglementarii Art. 1
Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor reguli in vederea facilitarii aplicarii urmatoarelor regulamente si decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum si instrumente de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere:
a) Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind compententa, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor si cooperarea in materie de obligatii de intretinere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 10 ianuarie 2009, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) Decizia Consiliului 2009/941/CE din 30 noiembrie 2009 privind incheierea de catre Comunitatea Europeana a Protocolului de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabila obligatiilor de intretinere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 16 decembrie 2009, denumit in continuare Protocolul de la Haga din 2007;
c) Decizia Consiliului 2011/432/UE din 9 iunie 2011 privind aprobarea, in numele Uniunii Europene, a Conventiei de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate pentru copii si alti membri ai familiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 192 din 22 iulie 2011, denumita in continuare Conventia de la Haga din 2007.

Rolul Ministerului Justitiei de autoritate centrala Art. 2
(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala romana desemnata, in temeiul art. 49 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene.
(2) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala romana desemnata, in temeiul art. 4 din Conventia de la Haga din 2007, in relatia cu statele terte contractante la Conventia de la Haga din 2007.
(3) Ministerul Justitiei transmite Comisiei Europene informatiile prevazute la art. 70 si 71 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, precum si cele prevazute la art. 4, alin. (3) si art. 57 din Conventia de la Haga din 2007.
(4) In calitate de autoritate centrala romana, Ministerul Justitiei coopereaza cu autoritatile centrale din statgele membre ale Uniunii Europene sau cu cele internationale si colaboreaza cu instantele judecatoresti, executorii judecatoresti, avocatii, notarii, mediatorii, precum si cu orice alte institutii si autoritati romane cu atributii in domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 4/2009 si a Conventiei de la Haga din 2007.
(5) Ministerul Justitiei accepta, pe langa limba romana, folosirea limbilor engleza si franceza pentru comunicarile cu autoritatile centrale din Uniunea Europeana sau internationale, prevazute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, respectiv la art. 44 din Conventia de la Haga din 2007, altele decat cele referitoare la formularele de cerere de intretinere si cererile de masuri specifice, extrase de hotarare, tranzactie judiciara si act autentic, precum si documentele justificative necesare anexate acestora.


Capitolul II - Obtinerea pensiei de intretinere in strainatate


Sectiunea 1 - Obtinerea pensiei de intretinere in statele membre ale Uniunii Europene


Atributiile Ministerului Justitiei de autoritate centrala solicitanta, transmitatoare in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene Art. 3
(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala solicitanta transmitatoare care efectueaza controlul de regularitate internationala, conform art. 58 alkin. (1) si (2), si transmite in statele membre ale Uniunii Europene cererile prevazute la art. 53 si 56 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, insotite de documentele justificative necesare, prevazute in continutul formularelor prevazute in anexele nr. V-VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009.
(2) La primirea documentelor justificative necesare de la creditor sau debitor si dupa controlul de regularitate internationala, Ministerul Justitiei completeaza Partea A din urmatoarele categorii de cereri in aplicarea Regulamentului (CE) nr. 4/2009:
a) cererea de masuri specifice formulata in temeiul art. 53, prevazuta in anexa nr. V la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) cererea de recunoastere, de incuviintare a executarii sau de executare a unei hotarari judecatoresti in materie de obligatii de intretinere, formulata in temeiul art. 56 alin. (1) lit. (a) si (b) si alin. (2) lit. (a), prevazuta in anexa nr. VI la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
c) cererea in vederea obtinerii sau modificarii unei hotarari judecatoresti in materie de obligatii de intretinere, formulata in temeiul art. 56 alin. (1) lit. (c)-(f) si alin. (2) lit. (b) si (c), prevazuta in anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009.
(3) La primirea documentelor justificative necesare si dupa controlul de regularitate internationala, Ministerul Justitiei poate asista creditorul sau debitorul sa completeze Partea B din urmatoarele categorii de cereri in aplicarea Regulamentului (CE) nr. 4/2009:
a) cererea de recunoastere, de incuviintare a executarii sau de executare a unei hotarari judecatoresti in materie de obligatii de intretinere, formulata in temeiul art. 56 si 57, prevazuta in anexa nr. VI la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) cererea in vederea obtinerii sau modificarii unei hotarari judecatoresti in materie de obligatii de intretinere, formulata in temeiul art. 56 si 57, prevazuta in anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu exclud posibilitatea ca partea interesata sa se adreseze direct autoritatilor straine competente din statele membre ale Uniunii Europene.

Atributiile instantelor judecatoresti Art. 4
Instantele judecatoresti sunt autoritatile competente care elibereaza, la cererea partii interesate, documentele justificative necesare recunoasterii, incuviintarii executarii sau executarii prevazute la art. 20, 28 si 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, prevazute in anexele nr. I-IV la acelasi regulament.

Competenta pentru emiterea extrasului de hotarare judecatoreasca, tranzactie judiciara sau act autentic in conditiile art. 75 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 si pentru care procedura de exequatur nu a fost eliminata Art. 5
(1) In cazul hotararilor judecatoresti pronuntate in Romania si pentru care se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, competenta de a emite, potrivit art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevazut in anexa nr. II la acelasi regulament apartine primei instante.
(2) In cazul in care, potrivit art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene a unui act autentic, executoriu potrivit legii romane, competenta de a emite extrasul prevazut in anexa nr. IV la acelasi regulament apartine emitentului actului.
(3) In cazul in care se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene a unei hotarari pronuntate de instanta romana, in conditiile legii, pentru incuviintarea unei tranzactii judiciare, competenta de a emite, potrivit art. 28 si 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevazut in anexa nr. II la acelasi regulament apartinei acelei instante.

Competenta pentru emiterea extrasului de hotarare judecatoreasca, tranzactie judiciara sau act autentic in conditiile art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 si pentru care procedura de exequatur a fost eliminata in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene care au obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007 Art. 6
(1) In cazul hotararii judecatoresti pronuntate in Romania, executorie potrivit legii romane si pentru care se solicita executarea in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care au obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007, competenta de a emite, potrivit art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevazut in anexa nr. I la acelasi regulament apartine primei instante.

Afişează Legea 36/2012, ref. obtinerea pensiei de intretinere in strainatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Conventia de la Haga    Pensia de intretinere    Legea 36/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Conditii privind gravitatea pedepsei in cazul extradarii pasive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016

Hotarare exequator: incuviintarea punerii in executare a unei sentinte pronuntate de o instanta straina, privind pensia de intretinere
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt, Sectia I civila, Sentinta civila nr. 514/C/02.04.2012

Pensie de intretinere. Expertiza medicala
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Decizie nr. 463 din data 27.06.2003

Autoritate de lucru judecat. Majorare pensie de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Baia Mare - Sentinta civila nr, 1912 din data 23.02.2010

Pensie de intretinere. Data la care se stabileste aceasta
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Decizie nr 38/2005 din data 22.02.2005

Recunoasterea efectelor unei hotarari pronuntata de un stat membru. Procedura de citare a partilor in fata instantei straine.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia civila nr. 3869 din 11 iunie 2008

Recunoasterea si executarea in Romania a hotararii judecatoresti pronuntata in strainatate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 5537/2006 din 6 iunie 2006Articole Juridice

Care sunt consecintele abandonului de familie?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

X v. Letonia. Aspecte civile ale rapirii internationale de copii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Exercitarea autoritatii parintesti dupa divort
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere (Art. 529 - 534 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dispozitii de drept international privat. Dispozitii generale (Art. 2.557 - 2.571 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ipoteca legal constituita asupra terenului se va intinde asupra unor constructii noi realizate pe acesta?
Sursa: Doina Dunca, Sef Serviciu UNNPR

Abandonul de familie
Sursa: EuroAvocatura.ro