Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

  Publicat: 04 Dec 2014       8324 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Obiect alcatuit dintr-o placa de cauciuc, metal, lemn etc., de regula fixata pe un suport, avand gravata o emblema, o inscriptie, un semn distinctive, care se aplica pe inscrisuri oficiale, conferindu-le autenticitate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Camera inferioara a Parlamentului englez,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

c) convoaca si conduce sedintele Consiliului Uniunii si ale Biroului executiv al acestuia;

d) declanseaza, la cerere sau din oficiu, controlul profesional administrativ, direct sau prin intermediul sefului Corpului de control;

e) exercita actiunea disciplinara, la cerere sau din oficiu, si efectueaza cercetarea prealabila prin membrii Corpului de control sau prin alte persoane desemnate in acest scop;

f) poate solicita notarilor publici, Camerelor si entitatilor din cadrul Uniunii note de relatii, puncte de vedere sau rapoarte de activitate;

g) poate participa la Adunarile generale ale Camerelor, la sedintele Colegiilor directoare si la sedintele organelor de conducere ale entitatilor din cadrul Uniunii;

h) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Uniunii, coordoneaza si supravegheaza permanent activitatea acestuia.

(2) In cazul demisiei, decesului sau incapacitatii presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de drept de catre prim-vicepresedinte sau, in lipsa acestuia, Consiliul Uniunii va desemna, dintre vicepresedinti, prin vot, persoana care va prelua atributiile presedintelui pana la organizarea alegerilor, care vor avea loc in termen de 90 de zile de la vacantarea postului.

(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Uniunii emite dispozitii.

(4) Pe perioada mandatului, atat presedintele, prim- vicepresedintele, cat si vicepresedintii trebuie sa fie notari publici in functie.

Art. 33

(1) Prim-vicepresedintele si vicepresedintii Uniunii, in activitatea lor profesionala si in exercitarea atributiilor de conducere, trebuie sa dea dovada de probitate morala si profesionala, disponibilitate permanenta si devotament fata de profesie.

(2) In indeplinirea atributiilor lor, prim-vicepresedintele si vicepresedintii Uniunii, impreuna cu presedintele, au obligatia sa dea dovada de spirit de echipa, sa isi indeplineasca atributiile in deplin spirit de colegialitate si in concordanta cu strategia si interesul institutiei.

(3) Prim-vicepresedintele si vicepresedintii Uniunii au obligatia de a informa permanent presedintele cu privire la modul de indeplinire a atributiilor lor.

(4) In exercitarea atributiilor, prim-vicepresedintele si vicepresedintii Uniunii nu pot face declaratii politice care sa implice institutia si nu pot angaja politic Uniunea .

(5) In exercitarea atributiilor delegate de reprezentare interna si internationala trebuie sa fie permanent informati despre realitatile interne si internationale si sa reprezinte cu demnitate si profesionalism interesele nationale si ale profesiei de notar public.

(6) In cazul demisiei, decesului sau incapacitatii prim-vicepresedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de catre unul dintre vicepresedinti desemnat de Consiliul Uniunii prin vot. In termen de 90 de zile de la vacantarea postului, Uniunea va organiza alegeri pentru ocuparea celui de-al treilea post de vicepresedinte. Rezultatul alegerii va fi validat in proximul Congres, vicepresedintele nou-ales incepandu-si mandatul de la data hotararii Comisiei nationale de alegeri, ce va fi prezentata in sedinta Consiliului Uniunii. In aceeasi sedinta, Consiliul Uniunii alege dintre cei 3 vicepresedinti prim-vicepresedintele.

(7) In cazul demisiei, decesului sau incapacitatii unuia dintre vicepresedinti, in termen de 90 de zile de la vacantarea postului, Uniunea va organiza alegeri pentru ocuparea postului de vicepresedinte. Rezultatul alegerii va fi validat in proximul Congres, vicepresedintele nou-ales incepandu-si mandatul de la data hotararii Comisiei nationale de alegeri, ce va fi prezentata in sedinta Consiliului Uniunii.

Art. 34

(1) Comisia de cenzori a Uniunii este compusa din 5 membri, dintre care 3 notari publici si 2 experti contabili, alesi de Congres.

(2) Cenzorii isi exercita personal mandatul incredintat si isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii .

(3) Comisia de cenzori este independenta fata de Consiliul Uniunii, de Biroul executiv si de presedinte, informeaza si raspunde pentru activitatea sa doar in fata Congresului.

(4) Comisia de cenzori este obligata sa supravegheze gestiunea patrimoniului Uniunii si sa verifice executia bugetului de venituri si cheltuieli al Uniunii. Cenzorul este indreptatit sa ceara lamuriri tuturor celor care se ocupa de gestiune si sa examineze orice acte si documente privitoare la aceasta gestiune.

(5) Cenzorul are dreptul sa obtina de la Biroul executiv al Consiliului Uniunii, trimestrial, o situatie cu privire la exercitiul bugetului si la conturile Uniunii.

(6) Comisia de cenzori informeaza permanent Consiliul Uniunii si Biroul executiv despre administrarea si gestionarea patrimoniului Uniunii, precum si despre eventualele incalcari ale dispozitiilor legale si ale actelor proprii ale Consiliului Uniunii care reglementeaza patrimoniul.

(7) Calitatea de cenzor al Uniunii este incompatibila cu orice alta functie eligibila in cadrul Camerelor si al Uniunii.

(8) Comisia de cenzori prezinta si supune aprobarii Congresului rapoartele asupra executiei bugetare a Uniunii si descarcarea de gestiune. Sectiunea 2 - Camera Notarilor Publici

Art. 35

(1) Camera este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, infiintata prin lege si are sigiliu propriu.

(2) Camera nu poate fi angajata politic prin actiunile membrilor sai.

(3) Fiecare Camera are sediul principal in localitatea in care functioneaza curtea de apel. La nivelul fiecarui judet aflat in raza teritoriala a Camerei pot functiona unul sau mai multe sedii secundare ori depozite de arhiva gestionate de Camera .

(4) Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia unei Curti de Apel.

(5) Camera functioneaza pe baza unui regulament de organizare si functionare, aprobat de Adunarea generala, in baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii .

Art. 36

Organele de conducere ale Camerei sunt:

a) Adunarea generala a notarilor publici;

b) Colegiul director;

c) presedintele Colegiului director al Camerei.

Art. 37

(1) Adunarea generala se intruneste cel putin de doua ori pe an si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Colegiului director sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.

(2) In cazul in care presedintele refuza convocarea sedintei, Colegiul director al Camerei poate convoca Adunarea generala .

(3) Adunarea generala se convoaca de catre presedinte sau de Colegiul director al Camerei la solicitarea scrisa a Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(4) Prezenta notarilor publici la adunarile generale este obligatorie, cu exceptia absentelor motivate cu documente justificative.

(5) Convocarea Adunarii generale in sedinta ordinara se face cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea acesteia, iar in sedinta extraordinara, cu cel putin 7 zile inainte, prin instiintarea membrilor sai, cu mentionarea datei, a locului desfasurarii si a ordinii de zi.

(6) In situatia in care convocarea se face la solicitarea Biroului executiv, Colegiul director sau presedintele are obligatia de a convoca Adunarea generala in termen de 7 zile de la primirea solicitarii. Adunarea generala convocata la solicitarea Biroului executiv este condusa de reprezentantul acestuia.

(7) Hotararile Adunarii generale sunt obligatorii si executorii pentru toti notarii publici din Camera si se adopta in sedintele convocate si intrunite.

Art. 38

(1) Adunarea generala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai cu drept de vot.

(2) Cvorumul stabilit la inceputul Adunarii generale pe baza listei de prezenta va fi valabil cu toate efectele pe toata durata acesteia.

(3) In cazul in care cvorumul nu este intrunit, Colegiul director, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua Adunare generala, in termen de cel mult 7 zile.

(4) Adunarea generala, convocata in conditiile alineatului precedent, isi va putea desfasura activitatea in prezenta a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai. Adunarea generala adopta hotarari cu votul majoritatii celor prezenti.

Afişează Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNNPR    Notar public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 9302/10.12.2010 din data 18.01.2011

Infractiunea de inselaciune. Participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual
Pronuntaţă de: Judecatoria Craiova - Sentinta penala nr. 1528 din data 24.04.2007

Actiune in anulare contract incheiat de unul dintre soti. Interes
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 596 din 26.04.2010

Antecontract de vanzare-cumparare privind un imobil. Lipsa refuzului vanzatorului de a incheia contractul in forma autentica
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia Civila, Decizia civila nr. 767/R/24 septembrie 2009, dosar nr. 1172/246/R/2009

Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizie nr. 110 din 12/02/2010Articole Juridice

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati

Notar public trimis in judecata pentru abuz in serviciu
Sursa: EuroAvocatura.ro