Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata

Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata

  Publicat: 19 Sep 2016       32951 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adoptiei.

Actualizata prin Legea nr. 57/2016.

Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

c)este asigurata urmarirea evolutiei copilului dupa adoptie pe o perioada de cel putin 2 ani;

d)sunt asigurate servicii postadoptie pentru copil si familie in statul primitor.

e)adoptatul va beneficia in tara straina de aceeasi situatie legala ca si aceea a unui copil biologic al adoptatorului.

Art. 58

(1) Cererile transmise A.N.P.D.C.A. trebuie insotite de documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 57, precum si de documentele prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) vor fi transmise in original sau, dupa caz, in copie legalizata, si insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele intocmite sau legalizate de o autoritate sau de un agent public apartinand statului primitor pot fi transmise si prezentate in fata instantelor romane fara a fi necesara indeplinirea formalitatilor de supralegalizare/apostilare.

Art. 59

(1) Potrivirea initiala si practica a copilului cu adoptatorul sau familia adoptatoare cu resedinta obisnuita in strainatate se realizeaza de compartimentul de adoptii si postadoptii din structura directiei de la domiciliul copilului. Metodologia de potrivire, precum si criteriile pe baza carora se realizeaza aceasta se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Persoana sau familia selectata ca urmare a realizarii potrivirii initiale are obligatia sa se deplaseze in Romania si sa locuiasca efectiv pe teritoriul tarii pentru o perioada de cel putin 30 de zile consecutive, in scopul realizarii potrivirii practice cu copilul.

(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2) , directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului va intocmi un raport cu privire la evolutia relatiilor dintre copil si persoana sau familia adoptatoare.

Art. 60

Oficiul va notifica autoritatilor centrale competente sau organizatiilor acreditate din statul primitor selectarea adoptatorului sau familiei adoptatoare.

Art. 61

Odata cu notificarea prevazuta la art. 60, Oficiul va solicita autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate din statul primitor sa-i comunice urmatoarele:

a)acordul adoptatorului sau al familiei adoptatoare cu privire la selectia prevazuta la art. 59;

b)acordul cu privire la continuarea procedurii de adoptie.

c)actul din care rezulta ca exista garantiile ca adoptatul are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor.

Art. 62

Prevederile art. 60 si 61 lit. a) nu se aplica in situatiile prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) si c).

Art. 621

Ulterior inregistrarii acordurilor prevazute la art. 61 lit. a) si b) A.N.P.D.C.A. emite acordul vizand continuarea procedurii de adoptie internationala si il transmite de indata autoritatii centrale din statul primitor.

SECTIUNEA 3: Incuviintarea adoptiei internationale de catre instanta

Art. 63

(1) Cererea de incuviintare a adoptiei, insotita de documentele prevazute la art. 56-58 si art. 59 alin. (3) , se inainteaza de catre Oficiu instantei judecatoresti.

(2) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei internationale se face cu citarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, al persoanei sau al familiei adoptatoare, precum si a Oficiului.

(3) Prevederile cap. VII se aplica in mod corespunzator.

Art. 64

Pe baza hotararii judecatoresti definitive de incuviintare a adoptiei A.N.P.D.C.A. elibereaza, la cererea adoptatorului/familiei adoptatoare, in termen de 5 zile lucratoare, un certificat care atesta ca adoptia este conforma cu normele Conventiei de la Haga.

Art. 65

Deplasarea adoptatului din Romania in statul in care adoptatorul sau familia adoptatoare are resedinta obisnuita este posibila numai atunci cand hotararea de incuviintare a adoptiei este definitiva. Adoptatul se deplaseaza numai insotit de adoptator sau de cel putin unul dintre sotii din familia adoptatoare, in conditii de siguranta corespunzatoare nevoilor adoptatului.

CAPITOLUL V: Regimul juridic general al informatiilor privind adoptia

Art. 66

Persoanele adoptate au dreptul de a-si cunoaste originile si propriul trecut si beneficiaza de sprijin in realizarea demersurilor vizand contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice.

Art. 67

(1) Persoanele adoptate au dreptul sa solicite si sa obtina informatii referitoare la locul nasterii, traseul institutional si istoricul personal care nu dezvaluie identitatea parintilor firesti/rudelor biologice. Informatiile care atesta adoptia pot fi furnizate numai persoanelor care au dobandit capacitate deplina de exercitiu .

(3) Furnizarea informatiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre Oficiu .

Art. 671

(1) Dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, adoptatul poate solicita tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul sau ori, in cazul in care nu are domiciliul in Romania, Tribunalului Bucuresti, sa-i autorizeze accesul la informatiile aflate in posesia oricaror autoritati publice cu privire la identitatea parintilor sai firesti/rudelor sale biologice.

(2) Anterior sesizarii instantei judecatoresti, adoptatul are obligatia de a solicita A.N.P.D.C.A. eliberarea unui document care sa ateste realizarea adoptiei si daca inainte de adoptie acesta a avut stabilita filiatia fata de cel putin unul dintre parintii biologici, precum si de a participa la cel putin o sedinta de consiliere din care sa rezulte daca adoptatul este echilibrat din punct de vedere psihoemotional.

Art. 672

(1) Consilierea prevazuta la art. 671 alin. (2) poate fi realizata de catre directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului, de organisme private autorizate, precum si de cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie, care au incheiat conventii cu A.N.P.D.C.A.

(2) In cazul in care adoptatul nu are domiciliul in Romania, activitatea de consiliere poate fi realizata de catre autoritatile/organismele straine abilitate in acest sens, conform legii statului pe al carui teritoriu locuieste acesta.

(3) Realizarea activitatii de consiliere se atesta prin intocmirea unui raport de consiliere, care se comunica adoptatului.

Art. 673

(1) Cererea adresata instantei judecatoresti pentru autorizarea accesului la informatiile vizand identitatea parintilor firesti se depune la instanta insotita de copia documentului de identitate a solicitantului, de documentul care atesta adoptia si stabilirea filiatiei fata de cel putin unul dintre parintii firesti, precum si de raportul care atesta realizarea activitatii de consiliere.

(2) In situatia in care activitatea de consiliere este realizata de autoritatile/organismele straine abilitate, raportul se depune la instanta judecatoreasca in original sau copie legalizata, insotit de traducerea autorizata in limba romana.

(3) Judecarea cererilor privind autorizarea accesului la informatiile vizand identitatea parintilor firesti se face cu citarea adoptatului si a A.N.P.D.C.A.

(4) Instanta admite cererea daca, potrivit probelor administrate, constata ca solicitantul este o persoana adoptata care a avut stabilita filiatia fata de cel putin unul dintre parintii biologici, a beneficiat de consiliere, iar instanta si-a format convingerea ca adoptatul este echilibrat din punct de vedere psihoemotional.

Art. 674

(1) Parintii firesti sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot obtine informatii vizand persoana adoptata referitoare la confirmarea adoptiei, anul incuviintarii acesteia, caracterul intern sau international al adoptiei, precum si daca persoana adoptata figureaza in evidentele autoritatilor ca fiind in viata sau decedata.

Afişează Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 273/2004    legea adoptiei    legea adoptiei actualizata 2016    legea 273/2004 actualizata 2016    concediul de acomodare    legea 57/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Adoptie. Refuzul de acordare a consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.330 din data 24.03.2011

Incuviintare adoptie internationala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 73 din data 26.01.2011

Deschiderea procedurii adoptiei interne
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 206 din data 05.10.2011

Conditii pentru adoptarea unei persoane majore
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Minori si familie - Sentinta civila nr. 33/S din data 17.03.2009

Criteriile de apreciere a unei adoptii ca fiind adoptie nationala sau internationala in lumina dispozitiilor Legii nr.273/2004
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.12126/2/2010 - DECIZIA CIVILA NR.73/26.01.2011Articole Juridice

Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Adoptia interna in viziunea legii 273/2004
Sursa: EuroAvocatura.ro