Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       8250 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,

(1) Suspendarea acordarii venitului minim de incluziune sau a oricareia dintre componentele acestuia, prevazute la art. 3 alin. (2) , se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala.
(2) Suspendarea acordarii ajutorului de incluziune si/sau a ajutorului pentru familia cu copii se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) pe o perioada de maximum 3 luni, in situatia in care nu sunt indeplinite obligatiile prevazute la art. 58 alin. (1) si art. 59 alin. (1) , in conditiile prevazute la art. 61 alin. (5) ;
b) pe o perioada de maximum 3 luni, in situatia in care agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala constata, pe baza documentelor privind componenta familiei si veniturile acesteia transmise de primar, faptul ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social si/sau al ajutorului pentru familia cu copii;
c) pe o perioada de maximum 3 luni, in cazul in care, in urma controalelor efectuate de inspectorii sociali si reprezentantii Curtii de Conturi a Romaniei, se constata date eronate cu privire la veniturile si componenta familiei;
d) pe o perioada de maximum 3 luni, in situatia in care, pe o perioada de 3 luni consecutive, se inregistreaza mandate postale returnate.
(3) Suspendarea acordarii ajutorului pentru familia cu copii se face numai pentru copilul/copiii pentru care s-a luat decizia plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta, respectiv pe perioada cand acesta se afla la un asistent maternal, la o familie de plasament sau intr-un serviciu social de tip rezidential. In aceasta situatie, copilul nu mai este luat in calcul la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie si nici la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.
(4) In cazul in care titularul dreptului, in termenul maxim de suspendare, face dovada indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 58 alin. (1) si art. 59 alin. (1) , perioada de suspendare inceteaza incepand cu luna urmatoare datei depunerii documentelor doveditoare la primarie.
(5) Reluarea platilor aferente drepturilor suspendate se face incepand cu luna urmatoare datei emiterii, de catre directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, a deciziei de incetare a suspendarii platii dreptului.
(6) Pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) , sumele aferente platilor prevazute la alin. (5) se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-au indeplinit obligatiile prevazute de lege.
Articolul 68
(1) In situatiile prevazute la art. 67 alin. (2) lit. b) si c) , directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala solicita primarului efectuarea verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului, inclusiv verificarea in teren .
(2) In functie de cele constatate la verificarile realizate conform prevederilor art. 33, primarul emite o noua dispozitie de aprobare sau de respingere in prealabil a cererii, dupa caz.
(3) In baza dispozitiei primarului prevazute la alin. (2) , in termen de maximum 5 zile de la primirea acesteia, directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala emite decizia de stabilire a cuantumului modificat al dreptului.
(4) In situatia prevazuta la art. 67 alin. (2) lit. d) , daca se constata ca se mentin conditiile de eligibilitate care au stat la baza acordarii dreptului, reluarea platilor aferente dreptului se face in baza formularului de verificare in teren si a declaratiei pe propria raspundere privind componenta si veniturile familiei, iar achitarea sumelor aferente dreptului pe perioada de suspendare se realizeaza doar in baza unei cereri a titularului dreptului.
Articolul 69
(1) Incetarea dreptului se face prin dispozitie scrisa a primarului si se refera atat la venitul minim de incluziune, in ansamblul sau, cat si la oricare din componentele sale prevazute la art. 3 alin. (2) .
(2) Incetarea dreptului la venit minim de incluziune sau a dreptului la ajutor de incluziune, la ajutorul pentru familia cu copii sau la suplimentul pentru locuire se face incepand cu luna urmatoare incetarii sau constatarii neindeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege, precum si in situatia prevazuta la art. 33 alin. (6) .
(3) Incetarea dreptului la ajutor de incluziune si/sau la ajutorul pentru familia cu copii are loc astfel:
a) incepand cu luna urmatoare expirarii perioadelor de suspendare, in cazul in care beneficiarii nu indeplinesc obligatiile aflate in sarcina lor, pentru obligatiile prevazute la art. 58 alin. (1) si art. 59 alin. (1) ;
b) incepand cu luna urmatoare expirarii perioadelor de suspendare prevazute la art. 67 alin. (2) lit. b) -d) , in cazul in care, ca urmare a verificarii efectuate conform prevederilor art. 68 alin. (1) , se constata neindeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului.
(4) Dispozitia primarului prevazuta la alin. (1) se transmite agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala si titularului dreptului in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
(5) Dupa incetarea dreptului la ajutor de incluziune si/sau la ajutorul pentru familia cu copii, un nou drept poate fi solicitat incepand cu luna urmatoare celei in care sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute de prezenta lege.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) , in situatia de incetare prevazuta la alin. (3) lit. a) , ca urmare a neindeplinirii obligatiei prevazute la art. 58 alin. (1) , in cazul ajutorului de incluziune, persoana singura sau familia va putea solicita un nou drept dupa o perioada de 6 luni.
Articolul 70
(1) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, in conditiile art. 40.
(2) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se realizeaza in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care au intervenit modificari ale veniturilor familiei si/sau in componenta acesteia care conduc la diferente mai mari de 10 lei, respectiv 0,020 ISR fata de cuantumul stabilit initial;
b) in situatia in care au intervenit perioade de suspendare a acordarii unuia din ajutoarele care compun venitul minim de incluziune, prevazute la art. 3 alin. (2) ;
c) in situatia in care a incetat dreptul la acordarea unuia din ajutoarele care compun venitul minim de incluziune, prevazute la art. 3 alin. (2) ;
d) in situatia in care se aplica diminuarea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii, conform prevederilor art. 19 alin. (2) .
(3) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se face incepand cu luna urmatoare constatarii situatiilor prevazute la alin. (2) .
Articolul 71
(1) Dispozitiile primarului prevazute la art. 68 alin. (2) si art. 69 se comunica agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala si titularului dreptului in termen de 5 zile de la emitere.
(2) Deciziile directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala prevazute la art. 67 alin. (1) , art. 68 alin. (3) si art. 70 se comunica primarului si titularului dreptului, in termen de 5 zile de data emiterii lor.
(3) Modelul deciziei directorului executiv privind suspendarea dreptului, precum si modelul dispozitiei primarului privind incetarea dreptului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
SECTIUNEA 2: Plata drepturilor
Articolul 72
(1) Fondurile necesare pentru plata venitului minim de incluziune, inclusiv a drepturilor prevazute la art. 81, 82 si 84 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) Fondurile necesare pentru plata masurilor de protectie sociala prevazute la art. 26, 83 si 85 se asigura din bugetele locale.
Articolul 73
(1) Plata sumelor acordate cu titlu de venit minim de incluziune, aferente ajutorului de incluziune si/sau ajutorului pentru familia cu copii, se efectueaza lunar, de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala.
(2) In cazul suplimentului pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri, plata acestuia se realizeaza o singura data, pana la data de 31 noiembrie a fiecarui an, pentru toata perioada sezonului rece.
(3) In situatia depunerii cererii la o data ulterioara celei prevazute la art. 50 alin. (1) , plata suplimentului pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri se realizeaza incepand cu luna urmatoare datei emiterii dispozitiei primarului, pentru lunile ramase.
Articolul 74
(1) Plata venitului minim de incluziune, cu exceptia sumelor aferente ajutoarelor pentru incalzirea locuintei prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) , se realizeaza pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont bancar sau orice alte mijloace electronice de plata disponibile.
(2) In cazul achitarii drepturilor prin mandat postal, agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala efectueaza plata drepturilor cu plata unui comision in limitele si conditiile stabilite prin legea bugetara anuala.
(3) In cazul achitarii drepturilor in cont bancar, agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala efectueaza plata prin unitatile bancare, pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar ce nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial, intre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala si unitatile bancare.
(4) Editarea mandatelor postale prevazute la alin. (2) se face fie direct de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, fie pe baza de contracte incheiate cu prestatori de astfel de servicii, prin care se stabileste inclusiv formatul mandatului.
(5) Fondurile necesare achitarii comisioanelor prevazute la alin. (2) si (3) , precum si tiparirii mandatelor postale se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin agentia nationala pentru plati si inspectie sociala, din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor de venit minim de incluziune .
Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.