Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

  Publicat: 21 Dec 2017       36425 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Publicata Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

OUG 103/2017 modifica legea pensiilor nr. 236/2010

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Dovada scrisa prin care
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.

133. La articolul 145 alineatul (1), literele b) si c) se abroga.
134. Articolul 146 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 146. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 144 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 145 se fac de catre CNPP, prin casele teritoriale de pensii de catre personalul acestora, imputernicit in acest sens."
135. La articolul 148, alineatul (2) se abroga.
136. La articolul 149, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 149. - (1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii.``
137. Articolul 150 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 150. - (1) Comisia Centrala de Contestatii este organism de verificare, care examineaza si hotaraste asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii si urmareste aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile publice.
(2) Organizarea, functionarea si structura Comisiei Centrale de Contestatii se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.
(3) In solutionarea contestatiilor, Comisia Centrala de Contestatii adopta hotarari.
(4) Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.``
138. La articolul 151, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 151. - (1) In termen de 5 zile de la adoptare, hotararile Comisiei Centrale de Contestatii se comunica persoanelor in cauza si caselor teritoriale de pensii.``
139. La articolul 153, literele a)-e) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale, in cazul contractului de asigurare sociala;
b) modul de stabilire a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, in cazul contractului de asigurare sociala;
c) Inregistrarea si evidenta contributiei de asigurari sociale, in cazul contractului de asigurare sociala;
d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii privind deciziile de pensii;
e) deciziile comisiilor medicale regionale de contestatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca;
(...)
g) deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii;``.
140. La articolul 153, literele f) si j) se abroga.
141. La articolul 154, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 154. - (1) Cererile indreptate impotriva CNPP sau impotriva caselor teritoriale de pensii, avand ca obiect drepturile de pensie, indemnizatii si pensii de serviciu prevazute prin legi cu caracter special, se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul.``
142. La articolul 159, alineatul (2) se abroga.
143. La articolul 159, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat in sistemul public de pensii, se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii pe baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, a declaratiei individuale de asigurare, a declaratiei nominale de asigurare sau a contractului de asigurare sociala, dupa caz.``
144. La articolul 160, alineatul (2) se abroga.
145. La articolul 162, alineatul (6) se abroga.
146. Dupa articolul 162 se introduce un nou articol, articolul 1621, cu urmatorul cuprins:
``Art. 1621. - Persoanele care, pana la data de 1 ianuarie 2018, au beneficiat de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurarilor pentru somaj, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.``
147. La articolul 163, alineatul (4) se abroga.
148. La articolul 164, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c), anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim pe economie, brut sau net, dupa caz, sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective.``
149. La articolul 164 alineatul (5), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si c).``
150. Articolul 167 se abroga.
151. La articolul 172, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale si pensii pentru agricultori si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.``
152. La articolul 172, alineatul (3) se abroga.
153. Articolul 175 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 175. - (1) Modelul contractului de asigurare sociala si al actului aditional la acesta se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Modelele deciziilor de pensie/indemnizatii si pensii de serviciu prevazute de legile cu caracter special se aproba prin ordin al presedintelui CNPP.``
154. Articolul 177 se abroga.
155. Articolul 179 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 179. - (1) In cazul sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabileste in sarcina beneficiarilor obligatia de restituire a acestor sume.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani.
(3) Decizia de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale constituie titlu executoriu.
(4) In cazul ajutorului de deces platit necuvenit prin intermediul altor institutii, recuperarea sumelor se efectueaza de institutia platitoare a ajutorului de deces, in conditiile legii.
(5) Debitele reprezentand prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale, mai mici de 40 lei, nu se mai urmaresc.
Afişează OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 103/2017    Legea pensiilor 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.