Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale

Legea 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale

  Publicat: 20 Aug 2018       9877 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale

Publicata in Monitorul Oficial numarul 647 din data de 25 iulie 2018

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1
Prezenta lege reglementeaza masuri pentru facilitarea achitarii amenzilor contraventionale prin constituirea unui cont unic de plata si simplificarea procedurilor de urmarire a incasarii amenzilor.

Articolul 2
Pentru scopul prezentei legi:
a)se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat incasarii amenzilor contraventionale;
b)se reglementeaza obligatia utilizarii unei serii de evidenta unica a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, denumit in continuare proces-verbal de contraventie;
c)se instituie titlul de creanta electronic cuprinzand datele din procesul-verbal de contraventie, stabilite de prezenta lege;
d)se constituie sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanta electronice.

Articolul 3
Fac obiectul prevederilor art. 1-17 din prezenta lege amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice de catre agentii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidenta unica a proceselor-verbale de contraventie si modalitatea de preluare si transmitere in sistem informatic a datelor necesare crearii titlului de creanta electronic.

Articolul 4
(1)Sumele reprezentand amenzile contraventionale incasate in conditiile prezentei legi se fac venit la bugetul local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in care domiciliaza contravenientul. Distribuirea sumelor se realizeaza pe baza datelor privind evidenta persoanelor fizice existente la nivelul Ministerului Finantelor Publice valabile la momentul efectuarii transferului.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentand amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice fara domiciliu in Romania sau cu domiciliu necunoscut, incasate in conditiile prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat .
(3)In cazul in care contravenientul isi modifica domiciliul, iar distribuirea sumelor reprezentand amenzi contraventionale s-a realizat pe baza datelor existente, la momentul transferului, la nivelul Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile alin. (1), acestea fiind diferite de domiciliul actual, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala la nivelul careia a fost incasata contravaloarea amenzii contraventionale va efectua transferul sumei catre unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala competenta, in limita obligatiilor de plata transferate catre aceasta.


CAPITOLUL II: Achitarea amenzilor in contul unic si distribuirea sumelor incasate

Articolul 5

Prin ordin al ministrului finantelor publice se deschide un cont unic pentru achitarea amenzilor contraventionale potrivit prevederilor prezentei legi.

Articolul 6
(1)Incasarea amenzilor contraventionale in contul unic se face prin modalitatile de plata stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.
(2)Achitarea in numerar a amenzilor contraventionale se poate face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entitati care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, indiferent de domiciliul persoanei fizice.
(3)In cazul amenzilor achitate in conditiile prezentei legi, contravenientul nu este obligat sa faca dovada platii catre agentul constatator sau organul din care acesta face parte .

Articolul 7
Documentele de plata prin care se realizeaza achitarea amenzii contraventionale contin urmatoarele informatii:
a)seria de evidenta unica a procesului-verbal de contraventie;
b)codul numeric personal al contravenientului, daca persoana are atribuit un asemenea cod;
c)contul sau codul IBAN al contului unic;
d)suma platita;
e)data platii;
f)alte informatii necesare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

Articolul 8
(1)Unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care incaseaza amenzi contraventionale potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) au obligatia de a transfera catre sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanta electronice informatii despre incasarile efectuate in numerar prin casieriile proprii, precum si despre sumele incasate prin alte modalitati de plata decat cele stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.
(2)Procedura si termenele de transmitere catre sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanta electronice a informatiilor referitoare la incasarile efectuate in numerar prin casieriile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum si prin alte modalitati de plata se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu avizul ministrului afacerilor interne.

Articolul 9
(1)In termen de maximum doua zile lucratoare de la data incasarii in contul unic, Ministerul Finantelor Publice vireaza sumele incasate in contul unic de venituri al bugetului local/bugetului de stat, potrivit destinatiilor stabilite de prezenta lege.
(2)Documentul de plata prin care se vireaza suma din contul unic in contul de venituri bugetare contine urmatoarele informatii:
a)seria de evidenta unica a procesului-verbal de contraventie;
b)codul numeric personal al contravenientului, daca persoana are atribuit un asemenea cod;
c)codul IBAN al contului bugetar;Afişează Legea 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 203/2018    Titlu de creanta electronicComentează: Legea 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale