Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 39/2019, a zootehniei

Legea 39/2019, a zootehniei

  Publicat: 22 Jan 2019       4258 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea zootehniei nr. 32/2019

Publicata in Monitorul Oficial nr. 53 din 21.01.2019

Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.

c) porci de reproductie care apartin uneia dintre categoriile mentionate la lit. a) sau b)
12. Material biologic - material seminal, ovule si embrioni colectati sau produsi de la animale de reproductie in scopul reproductiei asistate
13. Insamantarea artificiala - procedeu tehnic de depunere a materialului seminal in aparatul genital femel in vederea fecundarii
14. Material seminal congelat - material seminal recoltat, controlat, prelucrat si conservat prin congelare, in scopul mentinerii capacitatii fecundante si utilizarii lui in biotehnologia insamantarilor artificiale
15. Transfer de embrioni - biotehnologie de reproductie care consta in implantarea in uterul unei femele a unui embrion recoltat de la alta femela, nominalizata ca mama de tati
16. Embrion - primul stadiu de dezvoltare a unui organism viu, de la fecundarea ovulului pana la formarea organelor
17. Operator - orice persoana fizica sau juridica: societatile de ameliorare, exploatatiile de ameliorare, partile terte desemnate de societatile de ameliorare sau exploatatiile de ameliorare, centrele de colectare si de depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare a embrionilor, echipele de colectare sau productie a embrionilor, crescatorii
18. Societate de ameliorare - orice asociatie de crescatori, organizatie de ameliorare sau organism public recunoscut de autoritatea competenta a statului in zootehnie in scopul desfasurarii unui program de ameliorare cu animale de reproductie de rasa pura inscrise in registrul genealogic infiintat sau mentinut de aceasta, inclusiv pentru alte specii de interes zootehnic
19. Exploatatie de ameliorare - orice asociatie de crescatori, organizatie de ameliorare, exploatatie/intreprindere privata care desfasoara activitati intr-un sistem de productie inchis sau organism public recunoscut de catre autoritatea competenta in zootehnie in scopul desfasurarii unui program de ameliorare cu porci de reproductie hibrizi inregistrati in registrul zootehnic condus sau infiintat de aceasta
20. Organism de ameliorare - orice asociatie de crescatori, organizatie de ameliorare, exploatatie privata, organizatie de crestere a animalelor sau serviciu oficial dintr-o tara terta care, in ceea ce priveste animalele de reproductie de rasa pura din speciile: bovine, ovine, caprine, ecvidee, suine sau porci de reproductie hibrizi, a fost acceptat de catre tara terta in cauza in legatura cu introducerea in Uniunea Europeana de animale de reproductie pentru reproductie
21. Asociatie/Organizatie de crescatori - orice forma asociativa, legal constituita, ai carei membri detin animale sau alte specii de interes zootehnic inregistrate in Registrul national al exploatatiilor, in Sistemul de identificare si inregistrare a ecvideelor, in Registrul agricol si/sau in alta baza de date nationala, recunoscuta de catre autoritatea competenta, a statului in zootehnie
22. Crescator - orice detinator de animale sau alte specii de interes zootehnic, indiferent de forma juridica de organizare, care are animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, in Sistemul de identificare si inregistrare a ecvideelor, in Registrul agricol si/sau in alta baza de date de interes national recunoscuta de catre autoritatea competenta a statului in zootehnie
23. Intreprindere/Exploatatie privata care isi desfasoara activitatea intr-un sistem de productie inchis - intreprindere privata care desfasoara un program de ameliorare la care fie nu participa crescatori, fie numarul lor este limitat si au obligatii fata de intreprinderea privata de a accepta sa se aprovizioneze cu porci de reproductie hibrizi de la aceasta sau sa furnizeze porci de reproductie hibrizi acesteia
24. Autoritatea competenta a statului in zootehnie - Agentia Nationala pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", recunoscuta de Uniunea Europeana pentru transpunerea si implementarea legislatiei europene privind domeniul sau de activitate, autoritate cu reprezentare la nivel national prin structurile sale teritoriale
25. Program de ameliorare - un set de actiuni sistematice care include inregistrarea performantelor, selectia, reproductia si schimburile de animale de reproductie si de material biologic provenit de la acestea, concepute si puse in aplicare cu scopul de a mentine sau imbunatati caracteristicile fenotipice si genotipice dorite ale populatiei de reproductie tinta
26. Registru genealogic - orice registru, arhiva sau suport de date pentru animale din speciile: bovine, ovine, caprine, suine, ecvidee, care este condus de o societate de ameliorare
27. Registru zootehnic - orice arhiva sau suport de date care este condus de o exploatatie de ameliorare sau de un organism de ameliorare
28. Evidente zootehnice - orice arhiva sau suport de date, cu indicarea detaliilor privind ascendentii cunoscuti, in cazul altor specii de interes zootehnic
29. Certificat zootehnic - certificat de reproductie, atestat sau documentatie comerciala eliberata pe hartie sau in format electronic pentru animalele de reproductie si materialul biologic provenit de la acestea, care ofera informatii privind pedigriul, identificarea si, daca sunt disponibile, rezultatele testarii performantei sau ale evaluarii genetice
30. Baza nationala de date - platforma pentru stocarea si gestionarea tuturor informatiilor din domeniul de activitate al autoritatii competente a statului in zootehnie
31. Conservarea in situ - conservarea materialului genetic al animalelor in conditiile in care acestea exista in ecosisteme si habitate naturale
32. Conservarea ex situ - conservarea materialului genetic in afara ecosistemului sau natural, oferind o asigurare de rezerva impotriva pierderilor resurselor genetice animale
33. Centru de colectare a materialului seminal - unitate autorizata si controlata oficial, situata pe teritoriul unui stat membru sau al unei tari terte, in care se produce material seminal destinat insamantarii artificiale
34. Centru de depozitare a materialului seminal - unitate autorizata si controlata oficial, situata pe teritoriul unui stat membru sau al unei tari terte, in care se depoziteaza material seminal congelat destinat insamantarii artificiale
35. Monta naturala autorizata - imperecherea masculului autorizat cu femele in conditii fiziologice naturale
36. Statiuni de monta - unitati zootehnice autorizate ale consiliilor locale de pe raza tuturor unitatilor administrativ- teritoriale, care asigura adapostirea si ingrijirea reproducatorilor masculi autorizati, precum si reproductia la speciile: bovine, ovine, caprine, suine si ecvidee, prin monta naturala, cu reproducatori de mare valoare zootehnica
37. Puncte de monta - unitati zootehnice autorizate care functioneaza la adresa crescatorilor de reproducatori, acolo unde numarul femelelor de reproductie nu justifica functionarea statiunilor de monta
38. Prestator de servicii - orice persoana fizica/juridica, ce presteaza un serviciu in schimbul unei remuneratii
39. Reproducator utilizat pentru insamantare artificiala - reproducator selectionat prin programe de ameliorare si exploatat in centrul de colectare
40. Reproducator autorizat pentru monta naturala - reproducator exploatat in statiunea de monta sau in punctul de monta, autorizat de autoritatea competenta a statului in zootehnie
41. Control - verificarea prin examinarea si analizarea dovezilor obiective a respectarii cerintelor specifice
42. Inspectie - examinarea oricarui aspect legat de activitatile zootehnice pentru a verifica respectarea cerintelor legislatiei in vigoare
43. Alte activitati oficiale - orice activitate, alta decat un control oficial, care este efectuata de autoritatile competente ale statului in conformitate cu prevederile prezentei legi
44. Introducerea in Uniunea Europeana - actiunea de a introduce animale de reproductie si material biologic provenit de la acestea in unul dintre teritoriile Uniunii Europene, cu exceptia tranzitului
45. Comert - actiunea de cumparare, vanzare, schimb sau dobandire in alt mod sau punere pe piata a animalelor sau a materialului biologic provenit de la acestea in cadrul Uniunii Europene, inclusiv in cadrul unui stat membru
46. Schimb intracomunitar - operatiuni derulate intre doua state membre pe teritoriul Uniunii Europene
47. Hrana sau furaje pentru animale - orice substanta sau produs, inclusiv aditivii, indiferent daca sunt prelucrate, partial prelucrate sau neprelucrate, destinate utilizarii ca hranire pe cale orala a animalelor
48. Furaj combinat - un amestec de cel putin doua materii prime pentru furaje, cu sau fara aditivi pentru hrana animalelor, destinat hranirii animalelor pe cale orala, sub forma de furaj complet sau complementar
49. Furaj complet - un furaj combinat care datorita compozitiei sale este suficient pentru o ratie zilnica
50. Furaj complementar - un furaj combinat cu un continut ridicat de anumite substante, dar care datorita compozitiei sale este suficient pentru o ratie zilnica numai daca este folosit in combinatie cu alte furaje


Afişează Legea 39/2019, a zootehniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 32/2019    Zootehnie    Transfer de embrioni    Registru zootehnic    Certificat zootehnic

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reglementarea activitatii zilierilor
Sursa: EuroAvocatura.ro