Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

  Publicat: 24 Jul 2019       3936 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

f) transmite Comisiei Europene, din 5 in 5 ani incepand cu termenul de referinta 18 ianuarie 2019, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatiile prevazute in anexa nr. 6 cu privire la planurile de actiune pentru toate aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale si aeroporturile principale si criteriile utilizate la realizarea planurilor de actiune;
g) transmite Comisiei Europene, ori de cate ori este cazul, o informare cu privire la alte criterii relevante in afara valorilor- limita, criterii identificate in vederea stabilirii prioritatilor atunci cand se elaboreaza planurile de actiune;
h) solicita autoritatilor administratiei publice locale si operatorilor economici care au ca obligatie realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune furnizarea, daca este cazul, a unor informatii suplimentare fata de cele care se transmit conform prevederilor art. 41 si 42, dupa caz;
i) asigura dotarea cu tehnica de calcul, software de cartare a zgomotului si software GIS a personalului propriu care desfasoara activitati in domeniul evaluarii si gestionarii zgomotului ambiant;
j) asigura organizarea unei baze de date si a serviciilor aferente in format geospatial, in domeniul evaluarii si gestionarii zgomotului ambiant, cu respectarea normelor de aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Comunitatea Europeana (Inspire) stabilite de Comisia Europeana;
k) asigura elaborarea si actualizarea actelor normative prevazute la art. 86 si art. 91 alin. (6).

Articolul 72
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are urmatoarele responsabilitati:
a) centralizeaza la nivel national toate masurile de gestionare si reducere a zgomotului care sunt continute in planurile de actiune si transmite catre Garda Nationala de Mediu centralizarea realizata;
b) utilizeaza hartile strategice de zgomot si datele aferente acestora la realizarea Raportului privind starea mediului in Romania;
c) asigura, la nivel national, gestionarea datelor obtinute din procesul de realizare a cartarii zgomotului si a hartilor strategice de zgomot;
d) elaboreaza tematici pentru instruirea personalului agentiilor pentru protectia mediului din subordine, in domeniul verificarii datelor utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot si al evaluarii acestora;
e) centralizeaza la nivel national toate datele aferente hartilor strategice de zgomot si datele continute in planurile de actiune si pune la dispozitia autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in formatul solicitat, toate aceste date, in vederea raportarii catre Comisia Europeana;
f) asigura, la nivel national, gestionarea datelor si informatiilor continute in planurile de actiune;
g) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare a comisiilor care se constituie potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) si (2) si il transmite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si autoritatii publice centrale pentru sanatate, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi;
h) nominalizeaza membrii comisiilor constituite potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) si (2) in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordinelor conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului prin care acestea au fost aprobate;
i) sprijina autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la solicitarea acesteia, in activitatea de elaborare a rapoartelor prevazute la art. 71 lit. d) si f);
j) aplica prevederile art. 73 lit. f) si g) pe domeniul sau de competenta .

Articolul 73
Agentiile judetene pentru protectia mediului au urmatoarele responsabilitati:
a) solicita informatii de la autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au ca obligatie realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, cu privire la stadiul indeplinirii obligatiilor acestora;
b) informeaza Agentia Nationala pentru Protectia Mediului cu privire la stadiul realizarii hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune;
c) transmit autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in format electronic, toata documentatia primita in temeiul art. 41 si 42;
d) atunci cand deruleaza proceduri de evaluare a mediului pentru aeroporturi au urmatoarele obligatii:
1. sa tina seama de rezultatele hartilor strategice de zgomot si de continutul planurilor de actiune;
2. sa prevada in actul de reglementare care sunt procedurile operationale care se utilizeaza pe aeroport, precum si distributia maximala de trafic la aterizari si decolari aferenta capetelor de pista;
3. sa solicite ca orice evaluare de mediu sa se realizeze luand in considerare scenariile viitoare privind componenta traficului aeroportuar, volumul traficului aeroportuar, procedurile operationale, lungimea pistelor, precum si nivelul de zgomot previzionat de la fatadele cladirilor rezidentiale din vecinatatea aeroportului, iar daca aceste scenarii arata o inrautatire a situatiei zgomotului fata de hartile strategice de zgomot aflate in vigoare pentru respectivul aeroport, atunci este obligatorie prevederea in actul de reglementare a unor masuri concrete de reducere a zgomotului care sa tina seama de efectul previzibil al reducerii la sursa a zgomotului produs de aeronave, planificarea si gestionarea terenului si proceduri operationale de reducere a zgomotului;
e) atunci cand deruleaza proceduri de evaluare a mediului pentru amplasamentele industriale din aglomerari sau din imediata vecinatate a acestora, care desfasoara activitati industriale in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele obligatii:
1. sa tina seama de rezultatele hartilor strategice de zgomot si de continutul planurilor de actiune;
2. sa prevada in actul de reglementare care sunt sursele de zgomot si pozitia acestora in cadrul amplasamentului industrial, precum si descrierea acestora;
3. sa solicite ca orice evaluare de mediu sa se realizeze luand in considerare scenariile viitoare privind amplasamentul surselor de zgomot si programul de functionare a acestora, puterea acustica a acestora, precum si nivelul de zgomot previzionat de la fatadele cladirilor rezidentiale din vecinatatea amplasamentului industrial, iar daca aceste scenarii arata o inrautatire a situatiei zgomotului fata de hartile strategice de zgomot aflate in vigoare pentru respectivul amplasament industrial, atunci este obligatorie prevederea in actul de reglementare a unor masuri concrete de reducere a zgomotului care sa tina seama de efectul previzibil al reducerii la sursa a zgomotului si pe calea de propagare a acestuia, precum si planificarea si gestionarea terenului;
4. sa tina seama de deciziile de punere in aplicare ale Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale;
f) atunci cand deruleaza proceduri de evaluare a mediului pentru drumuri principale au urmatoarele obligatii:
1. sa tina seama de rezultatele hartilor strategice de zgomot si de continutul planurilor de actiune;
2. sa solicite ca orice evaluare de mediu sa se realizeze luand in considerare scenariile viitoare privind volumul de trafic, componenta traficului si nivelul de zgomot previzionat de la fatadele cladirilor rezidentiale din vecinatatea drumului, iar daca aceste scenarii arata o inrautatire a situatiei zgomotului fata de hartile strategice de zgomot aflate in vigoare, atunci este obligatorie prevederea in actul de reglementare a unor masuri concrete de reducere a zgomotului care sa tina seama de efectul previzibil al reducerii la sursa a zgomotului si pe calea de propagare a acestuia, precum si planificarea si gestionarea terenului;
g) atunci cand deruleaza proceduri de evaluare a mediului pentru cai ferate principale au urmatoarele obligatii:
1. sa tina seama de rezultatele hartilor strategice de zgomot si de continutul planurilor de actiune;
2. sa solicite ca orice evaluare de mediu sa se realizeze luand in considerare scenariile viitoare privind volumul de trafic, componenta traficului si nivelul de zgomot previzionat de la fatadele cladirilor rezidentiale din vecinatatea caii ferate, iar daca aceste scenarii arata o inrautatire a situatiei zgomotului fata de hartile strategice de zgomot aflate in vigoare, atunci este obligatorie prevederea in actul de reglementare a unor masuri concrete de reducere a zgomotului care sa tina seama de efectul previzibil al reducerii la sursa a zgomotului si pe calea de propagare a acestuia precum si planificarea si gestionarea terenului.

Articolul 74
Garda Nationala de Mediu are urmatoarele responsabilitati:
a) urmareste stadiul implementarii masurilor din planurile de actiune, tinand seama de termenele precizate in acest sens in planurile de actiune;
b) in cazul in care operatorii economici care administreaza amplasamente industriale care desfasoara activitati industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, nu permit accesul reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale si ai agentiilor judetene pentru protectia mediului sau ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, dupa caz, in scopul identificarii surselor de zgomot din interiorul amplasamentelor industriale si al realizarii masuratorilor acustice la aceste surse de zgomot conform prevederilor art. 53, atunci identificarea surselor de zgomot din interiorul amplasamentelor industriale si realizarea masuratorilor acustice la aceste surse de zgomot se efectueaza in conditiile stabilite la art. 53 in cadrul actiunii de control al reprezentantilor Garzii Nationale de Mediu.

SECTIUNEA a 3-a
Responsabilitatile specifice ale autoritatilor publice centrale pentru transporturi si ale autoritatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea acestora

Articolul 75
Ministerul Transporturilor aproba prin ordin:
a) datele aferente hartilor de zgomot, potrivit prevederilor art. 65;
b) planurile de actiune potrivit prevederilor art. 66.

Articolul 76
Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti" - S.A. are urmatoarele responsabilitati:

Afişează Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 121/2019    Zgomot ambiant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.